10/02/2016 - News item

Public consultations launched for applications for authorisation

ECHA has launched a public consultation on 27 applications for authorisation covering 39 uses of chromium VI compounds, 1,2-dichloroethane (EDC) and diglyme.

Novosti

Javna savjetovanja

REACH

Zahtjevi za autorizaciju

Početni datum: 10/02/2016 Rok: 06/04/2016
Savjetovanja: 40

Pozivi za primjedbe i dokaze

Početni datum: 16/12/2015 Rok: 15/02/2016
Tvari: 1

Preporuka za uvrštenje na Popis za autorizaciju

Početni datum: 18/11/2015 Rok: 18/02/2016
Tvari: 11

Prijedlozi ispitivanja

Početni datum: 03/02/2016 Rok: 21/03/2016
Prijedlozi ispitivanja: 6

CLP

Usklađeno razvrstavanje i označivanje

Početni datum: 22/01/2016 Rok: 07/03/2016
CLH prijedlozi: 1

BPR

Potencijalne tvari za zamjenu

Početni datum: 17/12/2015 Rok: 15/02/2016
Aktivne tvari: 8

RSS (Opens New Window)


Predstojeći događaji