Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Information om kemikalier

Sök efter kemikalier

Detta är en unik källa till information om kemikalier som tillverkas i och importeras till Europa. Den täcker deras farliga egenskaper, klassificering och märkning samt information om hur de används på ett säkert sätt. Denna information är av stort värde för att göra användningen av kemikalier säkrare och för att ersätta de farligaste kemikalierna med säkrare alternativ.

Observera att en del av informationen om kemikalier kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Från den 20 januari 2016 finns information om upp till 120 000 kemikalier tillgänglig i en uttömmande och strukturerad form uppdelad i tre nivåer: informationskort, kortfattad profil och utförliga källdata.

 

Categories Display


Route: .live1