23/09/2016 - Press release

ECHA recommends authorising critical continued uses of chromium trioxide under strict conditions

ECHA’s scientific committees adopted a total of 61 positive draft or final opinions at their September meetings. These mainly concern the carcinogen chromium trioxide. The Committee’s opinions evaluate the risks of continuing use, recommending strict conditions where necessary to limit exposure to workers. 

Nyheter

Offentliga samråd

REACH

Tillståndsansökningar

Startdatum: 10/08/2016 Tidsfrist: 05/10/2016
Samråd: 1

Inbjudningar att lämna kommentarer och motiveringar

Startdatum: 13/07/2016 Tidsfrist: 04/10/2016
Ämnen: 1
Startdatum: 31/08/2016 Tidsfrist: 23/11/2016
Ämnen: 1

Identifiering av ämnen som inger mycket stora betänkligheter

Startdatum: 06/09/2016 Tidsfrist: 21/10/2016
Ämnen: 6

Begränsningar

Startdatum: 15/06/2016 Tidsfrist: 15/12/2016
Begränsningsförslag: 2

Testningsförslag

Startdatum: 01/09/2016 Tidsfrist: 17/10/2016
Testningsförslag: 9

CLP

Harmoniserad klassificering och märkning

Startdatum: 16/08/2016 Tidsfrist: 30/09/2016
CLH-förslag: 3

RSS (Öppnar nytt fönster)


Kommande evenemang