Innehållspresentatör

Offentliga samråd

REACH

Tillståndsansökningar

Startdatum: 08/02/2017 Tidsfrist: 05/04/2017
Samråd: 4

Inbjudningar att lämna kommentarer och motiveringar

Startdatum: 25/01/2017 Tidsfrist: 19/04/2017
Ämnen: 2

Testningsförslag

Startdatum: 08/02/2017 Tidsfrist: 27/03/2017
Testningsförslag: 2

CLP

Harmoniserad klassificering och märkning

Startdatum: 06/02/2017 Tidsfrist: 23/03/2017
CLH-förslag: 1
Startdatum: 21/02/2017 Tidsfrist: 07/04/2017
CLH-förslag: 3

BPR

Potentiella kandidatämnen för substitution

Startdatum: 10/02/2017 Tidsfrist: 10/04/2017
Verksamma ämnen: 5

RSS (Öppnar nytt fönster)


Innehållspresentatör

Innehållspresentatör