Använd kemikalier på arbetet på ett säkert sätt

Det är viktigt för din hälsa och ditt välmående att du använder kemikalier på din arbetsplats på ett säkert sätt. EU:s lagar om kemikalier, också kända som Reach, CLP och förordningen om biocidprodukter, kan hjälpa dig.

Enligt lag måste du få information som kan hjälpa dig att svara på följande viktiga frågor: hur farliga är kemikalierna och produkterna som du hanterar och hur kan du använda dem på ett säkert sätt?

För farliga ämnen måste leverantörerna numera ge dig mer information i säkerhetsdatabladen och märkningen. Din arbetsgivare måste använda informationen för att införa riskhanteringsåtgärder, så att kemikalierna används på ett säkert sätt på arbetsplatsen.

Dessa krav i lagstiftningen tillämpas lika på alla företag, oavsett i vilket EU-land de har sitt säte, och vare sig de tillverkar, importerar eller använder kemikalier.

Tack vare dessa lagar har vi nu följande:

  • Ny kunskap om kemikaliers faror, exponering och risker, och åtgärder för att kontrollera dem. 
  • Bättre kommunikation mellan användare och leverantörer.
  • Ökad kontroll över ämnen som inger betänkligheter om deras användning begränsas eller tas bort helt från den europeiska marknaden och ersätts med säkrare alternativ.

Det slutgiltiga målet är att minska exponeringen för farliga kemikalier och bidra till att förhindra sjukdomar, skador och olyckor.

–Vi stödde Reach ända från början och vi tror att den förordningen gör arbetsmiljön bättre, säger Tony Musu från Europeiska fackliga samorganisationen, som på nära håll följer Echas arbete i egenskap av företrädare för arbetstagarna.

Du kan också ta en aktiv roll.

Använd Echas webbplats som informationskälla och se till att kunskapen används på din arbetsplats.