Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Att samarbeta med sina medregistranter

Som potentiell registrant kan du ställas inför två situationer:

  1. Om ingen registrering lämnats in ännu behöver du ta kontakt med dina potentiella medregistranter så att ni tillsammans kan sammanställa den gemensamma registreringen. Om du är den enda registranten för ämnet i fråga fortsätter du i stället på egen hand.
  2. Om det finns en gemensam registrering sedan tidigare krävs det att du kontaktar registranterna och ansluter dig till dem.

Om det ännu inte finns någon registrering för ditt ämne måste du komma överens med dina medregistranter om hur ni ska arbeta och kommunicera inom ert forum för informationsutbyte om ämnen (SIEF). Alla SIEF-medlemmar måste dela med sig av tillgängliga vetenskapliga data och besluta hur uppgiftsluckor ska fyllas. Ni behöver diskutera hur relevanta, tillförlitliga och adekvata de tillgängliga uppgifterna är. Detta tar tid och måste göras innan registreringsunderlaget sammanställs och lämnas in. Slutligen behöver ni komma överens om hur kostnaderna ska fördelas.

Om ditt ämne redan är registrerat har det förberedande arbetet troligen redan gjorts. Du behöver kontakta den ledande registranten för att delta i den gemensamma inlämningen efter att ha kommit överens om gemensamt utnyttjande av data och fördelning av kostnader.

Kostnadsdelning

Enligt Reach måste kostnaderna delas på ett rättvist, transparent och icke-diskriminerande sätt. Gemensamt utnyttjande av data har utformats för att dela de faktiska kostnaderna i samband med registreringen, inte för att skapa vinster för någon part. SIEF-medlemmar måste komma överens om hur de ska dela kostnaden för data och kostnaden för SIEF-administrering.

Stöd från Echa

Om du och dina medregistranter inte kan enas om gemensamt utnyttjande av data och delning av kostnader kan ni som en sista utväg begära att Echa utvärderar fallet. Under vissa omständigheter kan detta föranleda en rätt att hänvisa till de relevanta uppgifterna. Tvisteförfaranden som rör gemensamt utnyttjande av data kostar ingenting för den potentiella registranten och tvisterna kan prövas utan rättslig inblandning.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2