QSAR-verktyget

Verktyget är ett program som är avsett att användas av offentliga myndigheter, kemisk industri och andra intressenter för att fylla i luckor när det gäller (eko-)toxicitetsdata som behövs vid bedömning av kemikaliers farlighet. I verktyget finns information och verktyg från olika källor sammanförda till ett logiskt arbetsflöde. Avgörande för detta arbetsflöde är grupperingen av kemikalier i kemiska kategorier.

Verktyget har följande nyskapande funktioner:

  1. Identifiering av relevanta, strukturella egenskaper och potentiella mekanismer eller verkningssätt hos en målkemikalie.
  2. Identifiering av andra kemikalier som har samma strukturella egenskaper och/eller mekanismer eller verkningssätt.
  3. Användning av befintliga försöksdata för att fylla i informationsluckor.

 

Illustrativa exempel på användning av OECD:s QSAR-verktyg

Image
De illustrativa exemplen är ägnade att uppmuntra till användning av OECD:s QSAR-verktyg inför tidsfristen 2018. I en inledande förklaring i del 1 ges bakgrundsinformation om OECD:s QSAR-verktyg vilket inbegriper allmänna överväganden. Del 2 innehåller fallstudier för utvalda ämnen.