Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Hur gör jag det?

Ersättning av ämnen är inte alltid ett enkelt byte av en kemikalie mot en annan. Du måste göra hemläxan, och "en storlek passar alla" gäller inte här. Det är inte säkert att metoder som fungerar på ett företag fungerar för din produkt eller process. Det kan också hända att du måste pröva flera alternativa lösningar innan du hittar den bästa. När du gör din bedömning ska du ta hänsyn inte bara till faran utan även till exponeringen för kemikalien, olika tekniska processer och produktdesigner, teknisk prestanda och ekonomiska aspekter. Det är viktigt att bedöma effekterna även ur ett bredare perspektiv och ta hänsyn till exempelvis energi- och resursanvändning, avfall, återvinning och sociala konsekvenser.

 

Once you have prioritised your substances and selected some of them as candidates for substitution, it is time to look for potential alternatives. Setting the scope of the substitution project is critical given that this is the step where you determine:

(a) the level of stakeholder engagement you intend to undertake;
(b) the goals and principles underlying the project; and
(c) decision criteria on which alternative to choose.

Setting the scope of the substitution project also involves establishing boundaries for the assessment. This helps to focus resources and outline a plan to assess alternatives, including planning which health effects, exposure pathways, life cycle segments, and technical functionality/performance attributes need to be considered.

As a first step, you should carefully consider if there is a real need for the technical functionality provided by the substance of concern and/or if there are other ways of achieving the same goal. For example, do you really need to provide your customers with a printed receipt that may contain hazardous ink developers, or would an electronic receipt be a suitable alternative? As you think of possible safer alternatives, look into your options more widely, such as the substances, techniques and product designs that you could use.

 

Information about substances

 

General resources on substitution and analysis of alternatives
  • OECD Substitution toolbox: A compilation of resources relevant to chemical substitution and alternatives assessments.
  • SUBSPORT: Alternative substances and technologies, with tools and guidance for substance evaluation and substitution management.
  • Toxics Use Reduction Institute (TURI): The Toxics Use Reduction Institute (TURI) at the University of Massachusetts Lowell provides resources and tools to help businesses, municipalities, and communities in Massachusetts find safer alternatives to toxic chemicals.
  • European Agency for Safety and Health at Work (EU-OSHA): EU-OSHA provides a number of resources in relation to chemicals at the workplace, including on their substitution.

 

Online platforms for looking for safer alternatives

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2