SCIP infographic

VAD ÄR SCIP?

SCIP är en databas som samlar information om ämnen som inger betänkligheter och som finns i varor eller komplexa föremål (produkter). SCIP är en akronym för ”Substances of Concern In articles as such or in complex objects (Products)” och har inrättats enligt ramdirektivet om avfall.

Allmänna mål
Definitioner
Stäng
sadel ämnen
cykel Klicka på cykeln cykel-sidoavsnitt

VAD BÖR DU GÖRA?

SCIP-databasen syftar till att öka kunskaperna om farliga kemikalier i varor och produkter under hela deras livscykel – också under avfallsstadiet.

Vilka skyldigheter har du?
Vad behöver du göra?
TILLVERKARE DISTRIBUTÖR MONTÖR ÅTERFÖRSÄLJARE KONSUMENTER AVFALLSFÖRETAG

SCIP infographic CSS