Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Andra frågor som berör nedströmsanvändare

Andra frågor som berör nedströmsanvändare

Nedströmsanvändare och Reach-registrering

Om du har ett företag som använder kemikalier och bedriver verksamhet inom EU måste du känna till registreringsstatusen för de ämnen du använder. Tidsfristen för registrering var den 31 maj 2018 för kemiska ämnen som tillverkas i eller importeras till EU/EES i mängder på 1–100 ton per år och tillverkare eller importör. 

Om dina leverantörer inte har registrerat de ämnen de försörjer dig med uppfyller de inte kraven i Reach och får enligt lag inte längre tillhandahålla dessa ämnen, såvida inte undantag kan beviljas på grund av särskilda omständigheter (t.ex. vid en årlig mängd på mindre än 1 ton). Så här kan du skydda ditt företag från försörjningsavbrott:

1. Identifiera kritiska ämnen för ditt företag

  • Gå igenom dina produkter och processmaterial och kartlägg de ämnen som är kritiska för din verksamhet. Detta gäller även ämnen i blandningar.

2. Kontrollera ämnenas registreringsstatus och leta vid behov efter alternativa leverantörer 

  • För farliga kemikalier ska registreringsnumret anges i avsnitt 1.1 i säkerhetsdatabladet om det gäller ett ämne eller i avsnitt 3.2 om det gäller ämnen som ingår i blandningar.
  • På Echas webbplats hittar du en förteckning över registrerade ämnen. Se fråga 399 – Hur kan jag kontrollera om min leverantör har en giltig registrering? i avdelningen Frågor och svar för mer information om hur du kontrollerar leverantörers status.
  • De företag som har registrerat ämnet kan hittas på Echas webbplats. Se fråga 1516 – Hur vet jag om ett ämne har registrerats eller inte? för mer information om hur du söker efter relevanta företag.
  • Om din leverantör tillverkar eller importerar ämnet i mängder om mer ett ton per år är ämnet troligen registrerat. Vissa typer av ämnen omfattas inte av registreringsskyldighet, såsom naturligt förekommande ämnen eller ämnen som omfattas av registreringsskyldighet eller licenskrav enligt annan lagstiftning, till exempel ämnen i livsmedel. Om du är osäker rekommenderar vi att du vänder dig till din leverantör och ber om klargöranden.

3. Kontrollera att dina användningar omfattas av registreringen, särskilt om du använder ett ämne på ett nytt sätt

  • En nedströmsanvändare måste vidta de åtgärder som beskrivs i exponeringsscenariot eller vidta alternativa åtgärder. När du får exponeringsscenarier måste du kontrollera att ditt företags användning omfattas. Du hittar mer information genom att klicka på ”Kontrollera om din användning omfattas” på sidan ”Mer om nedströmsanvändares skyldigheter”. Tänk på att du har rätt att informera dina leverantörer om din användning, så att registranterna vid behov kan lägga till din användning i sina registreringar.
  • Beroende på inom vilket område du är verksam kan det finnas en branschorganisation som har tagit fram användningskartor som beskriver typiska användningar och användningsförhållanden i ett överenskommet format som är enkelt att använda för registranter. Detta sparar tid eftersom du inte behöver kontakta din leverantör direkt. Besök biblioteket med användningskartor på Echas webbplats för att se om din branschorganisation tillhandahåller sådana kartor.
  • Om du är osäker rekommenderar vi att du vänder dig till din leverantör och ber om klargöranden.

4. Om du verkligen behöver ett visst ämne och ingen leverantör har registrerat det, överväg direktimport 

  • Om du importerar mer än ett ton av ett ämne per år måste du registrera det.
  • Registreringskraven är mindre omfattande för kvantiteter under 10 ton per år.

 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1