Ansöknings- och bedömningsförfarande

Företag ska använda elektroniska inlämningsverktyg för att ansöka om kontrollen av kemisk likhet. Ansökningar lämnas in till ECHA genom R4BP 3 i form av en IUCLID-fil. För gemensamma ansökningar ska en av de sökande först kontakta Echa genom Echas stöd- och informationspunkt för att få det gemensamma ansökningsnumret.

Detta är en översikt över ansökningsförfarandet för kontroll av kemisk likhet

Steg

Ansökningsprocessen sker i flera steg. Varje steg måste ha genomförts innan ansökan kan gå vidare till nästa steg. Det är viktigt att sökanden respekterar alla tillämpliga tidsfrister; i annat fall kommer ansökan att avvisas under processen.

 

Bild

Gemensam ansökan: en av de sökande kontaktar Echa för att få det gemensamma ansökningsnumret.

 
Bild

Enskild ansökan: Sökanden lämnar in ansökan genom R4BP 3.

Gemensam ansökan: Alla sökande lämnar in sina ansökningar.

 
Bild

Echa kontrollerar att ansökan och uppgifterna har lämnats in i korrekt format och skickar avgiftsfakturan genom R4BP 3.

 
Bild

Sökanden betalar Echa de därmed sammanhängande avgifterna inom 30 dagar från faktureringsdatumet.

 
Bild

Echa accepterar ansökan och inleder bedömningen av kemisk likhet.

 
Bild

Om kompletterande information behövs för att utföra bedömningen kommer Echa att be sökanden att lämna in den saknade informationen. Samtidigt kommer Echa att specificera en tidsgräns för när sökanden ska lämna denna information.

 
Bild

Sökanden får 15 dagar på sig att kommentera resultatet av bedömningen.

 
Bild

Echa kommer att offentliggöra det slutgiltiga resultatet.

 

Aktörer

De främsta aktörerna i processen för inlämning av underlag är:

De sökande

De sökande ansvarar för att tillhandahålla underlag med all relevant information som rör kontrollen av kemisk likhet samt att lämna in kompletterande information om Echa så begär. Den sökande ansvarar för kvaliteten på uppgifterna i sina underlag.

Echa

Echa ansvarar för att kontrollera att informationen i registreringsunderlagen är i korrekt format. Echa utför även bedömningen av kemisk likhet och kontrollerar att inlämningsprocessen sker inom de fastställda tidsgränserna.
 

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)