Förordningen om biocidprodukter

Förordningen om biocidprodukter (förordning (EU) 528/2012) avser tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter som används för att skydda människor, djur, material och varor mot skadliga organismer, som skadedjur och bakterier, genom de verksamma ämnena i biocidprodukten.

Förfaranden

 

Image

Företagen måste ansöka om godkännande av ett verksamt ämne genom att lämna in ett registreringsunderlag till Echa.

Image

När ett verksamt ämne har godkänts ska de företag som önskar tillhandahålla biocidprodukter på marknaden i en medlemsstat ansöka om godkännande av produkten.

 

Image

Företagen kan be Echa fastställa den tekniska ekvivalensen för sitt verksamma ämne.
 

Image

Tillverkare och importörer som inte deltar i översynsprogrammet enligt tidigare lagstiftning måste lämna viss information till Echa.
 

 

Image

En grundläggande och ny aspekt när det gäller biocidförordningen är den allmänna skyldigheten att utbyta information om verksamma ämnen och produkter som är godkända och tillåtna inom EU.
 

Förordning för nanomaterial och biocidprodukter

Bestämmelserna för nanomaterial gäller produkter och ämnen som uppfyller de villkor som definieras i biocidförordningen. Dessa definitioner baseras på EU-kommissionens rekommendation om definitionen av nanomaterial.
 
 

Behandlade varor

 
I biocidförordningen fastställs regler för användningen av varor som är behandlade med, eller som avsiktligt innehåller, en eller flera biocidprodukter.
 

Forskning och utveckling

Tester och experiment som utförs i forsknings- och utvecklingssyften på icke godkända biocidprodukter och deras (icke godkända) verksamma ämnen måste registreras och kan behöva anmälas om det finns risk för utsläpp till miljön.