Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Förordningar

EU:s nya kemikalielagstiftning gäller alla industrisektorer som hanterar kemikalier och längs hela distributionskedjan. Den gör företagen ansvariga för säkerheten när det gäller de kemikalier de släpper ut på marknaden.

 

REACH

Image

Reach är en förordning för Europeiska unionen, som antagits för att förbättra skyddet av människors hälsa och miljön från risker som kan förorsakas av kemikalier, samtidigt som den ökar konkurrenskraften inom EU:s kemikalieindustri. Den främjar även alternativa metoder för en farlighetsbedömning av ämnen för att minska antalet djurförsök.
 

CLP

Image

CLP-förordningen garanterar att arbetstagare och konsumenter i EU får tydlig information om vilka risker som är förknippade med kemikalier genom att kemikalierna klassificeras och märks.
 

 

Förordningen om biocidprodukter

Image

Förordningen om biocidprodukter (förordning (EU) 528/2012) avser tillhandahållande på marknaden och användning av biocidprodukter som används för att skydda människor, djur, material och varor mot skadliga organismer, som skadedjur och bakterier, genom de verksamma ämnena i biocidprodukten.
 

Förordningen om förhandsgodkännande

Image

Förordningen om förhandsgodkännande (PIC, förordning (EU) 649/2012) reglerar import och export av vissa farliga kemikalier samt skyldigheterna för företag som önskar exportera dessa kemikalier till länder utanför EU. Den genomför Rotterdamkonventionen om förfarandet för förhandsgodkännande i EU för vissa farliga kemikalier och bekämpningsmedel i internationell handel.
 


Route: .live1

På den här webbplatsen används kakor. Syftet är att optimera din upplevelse av den.

Läs mer om hur vi använder kakor.