Registrering

Om ditt företag tillverkar eller importerar ämnen i mängder om mer än ett ton per år, ansvarar du för att sammanställa och lämna in ett registreringsunderlag till Echa. Följande rekommendationer är till för att underlätta detta arbete.

 

Lämna in ett fullständigt registreringsunderlag till Echa
  • Ta med all information om ditt ämne som krävs enligt Reach och visa att ämnet används på ett säkert sätt.
  • Bedöm riskerna med att använda ämnet och förklara hur de kan kontrolleras.
  • Se till att du registrerar ditt ämne i rätt gemensamma inlämning.
  • Ange korrekt information för ämnets identifiering.
  • Använd IUCLID:s valideringsassistent för att kontrollera att du har angett den information som krävs för det aktuella mängdintervallet i korrekt avsnitt i IUCLID.
  • Kom ihåg att Echa även kontrollerar vissa delar av underlaget manuellt, så läs relevant vägledning och se till att underlaget är komplett innan du lämnar in det.

 

Rapportera intermediär användning på rätt sätt
  • Om ditt ämne används som intermediär, kontrollera att du kan visa att användningen av ämnet uppfyller definitionen för intermediär användning och de villkor som anges i Reach.
  • Förklara hur strängt kontrollerade betingelser tillämpas under intermediärens livscykel, särskilt i steg där skador på inneslutningssystemet kan förväntas.

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)