Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 07 juli 2020. Database contains 22878 unique substances and contains information from 99765 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
4-chloro-6-methoxypyrimidine
435-030-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloro-N-methylpyridine-2-carboxamide hydrochloride (1:1)
692-719-7 882167-77-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloro-α,α,α-trifluoro-3-nitrotoluene
204-451-6 121-17-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloro-α,α,α-trifluorotoluene
202-681-1 98-56-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloroaniline
203-401-0 106-47-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloroaniline
203-401-0 106-47-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chloroaniline
203-401-0 106-47-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorobenzaldehyde
203-247-4 104-88-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorobenzhydryl alcohol
204-333-4 119-56-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-Chlorobutyl 3-chloropropanoate
617-343-2 82530-64-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorobutyl veratrate
410-950-1 69788-75-6 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-chlorobutyl veratrate
410-950-1 69788-75-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorophenol
203-402-6 106-48-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorophenyl cyclopropyl ketone O-(4-aminobenzyl)oxime
405-260-2 94050-51-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-chlorophenyl isocyanate
203-176-9 104-12-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-CPH
428-130-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-Cyano-4'-hydroxybiphenyl
427-840-4 19812-93-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-cyanobenzoyl chloride
228-005-5 6068-72-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-cyclohexyl-2-methyl-2-butanol
420-630-3 83926-73-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-decyl-1,3-oxazolidin-2-one; 4-decyloxazolidin-2-one
443-770-7 7693-82-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-dichloroacetyl-1-oxa-4-azaspiro[4.5]decane
401-130-4 71526-07-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-dimethylaminobenzenediazonium 3-carboxy-4-hydroxybenzenesulfonate
404-980-4 124737-31-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-ethoxy-2,6-di(nonyl)-1,3-dioxane
920-431-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-Ethoxy-3-(5-methyl-4-oxo-7-propyl-3,4-dihydroimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-2-yl) benzenesulfonic acid
610-141-5 437717-43-6 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-ethyl-1,3-dioxolan-2-one
403-780-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-ethyl-2-fluoro-4'-(2-(trans-4-pentylcyclohexyl)ethyl)biphenyl
433-390-1 95379-18-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-ethyl-2-fluoro-4'-(2-(trans-4-propylcyclohexyl)ethyl)biphenyl
433-190-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-ethyl-2-methyl-2-isopentyl-1,3-oxazolidine
410-470-2 137796-06-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-Fluoro-3-hydroxybenzoic acid
434-190-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-fluoroaniline
206-735-5 371-40-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-fluorobenzonitrile
214-784-9 1194-02-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-formylphenylboronic acid
438-670-5 87199-17-5 Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
4-hexadecyl-1-phenylpyrazolidin-3-one
430-840-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-hexenal , 6-(2,2,3-trimethyl-3-cyclopenten-1-yl)-
484-020-9 1016902-02-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-hexylresorcinol
205-257-4 136-77-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Hydroxy-3,5-dimethylbenzonitrile
452-810-2 - NA Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-hydroxy-7-(2-aminoethyl)-1,3-benzothiazol-2(3H)-one hydrochloride
432-470-1 189012-93-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-hydroxybenzohydrazide
226-326-5 5351-23-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-hydroxybutane-1-sulfonic acid
928-903-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-hydroxyphenyl 4-(allyloxy)benzoate
433-210-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-hydroxyphenyl-alpha-D-glucopyranoside
440-470-8 84380-01-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-isobutyl-2-methylbenzaldehyde
811-502-1 73206-60-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-isocyanato-2-methyl-1-{4-[(trifluoromethyl)thio]phenoxy}benzene
690-654-9 106310-19-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-isothiocyanato-2-(trifluoromethyl)benzonitrile
700-928-2 143782-23-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-mesyl-2-nitrotoluene
430-550-0 1671-49-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-methoxy-3-nitro-N-phenylbenzamide
202-572-9 97-32-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methoxy-N,6-dimethyl-1,3,5-triazin-2-ylamine
401-360-5 5248-39-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-methoxy-N-methyl-3-nitrobenzamide
812-957-9 333350-60-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methoxybenzyl (6R,7R)-7-amino-3-(chloromethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate hydrochloride (1:1)
601-254-0 113479-65-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methoxybenzyl (6R,7R)-7-{[(2Z)-2-(5-amino-1,2,4-thiadiazol-3-yl)-2-{[(1-tert-butoxy-2-methyl-1-oxopropan-2-yl)oxy]imino}acetyl]amino}-3-(chloromethyl)-8-oxo-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
939-996-5 689294-28-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methoxybenzyl 3-chloromethyl-5-oxo-6-phenylacetamido-(2H)5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
403-040-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methoxybenzyl 3-chloromethyl-5-oxo-6-phenylacetamido-(2H)5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
403-040-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-methoxyphenyl-4(5,6-epoxyhexyloxy)benzoate
435-360-1 144447-11-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxyphenylacetone
204-578-7 122-84-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methyl-2,6-bis(phenylamino)nicotinonitrile
810-804-0 51566-48-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-Methyl-2,6-bis[(4-methylphenyl)amino]-5-{[2-(trifluoromethyl)phenyl]azo}pyridine-3-carbonitrile
444-370-5 669005-94-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methyl-2-(1,1,1-trifluoro-2-methylpropan-2-yl)pyridine
814-234-3 1378865-93-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methyl-2-(pentan-3-yl)tetrahydro-2H-pyran-4-ol
685-617-9 1099648-69-7 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Methyl-2-propylbenzimidazole-6-carboxylic acid
424-450-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-Methyl-2-propylbenzimidazole-6-carboxylic acid
424-450-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methyl-3-oxo-N-phenyl-2-(phenylmethylene)pentanamide
425-860-8 125971-57-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-methyl-5-(2-(1,1,1-trifluoro-2-methylpropan-2-yl)pyridin-4-yl)thiazol-2-amine dihydrobromide
946-432-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methyl-5-propoxy-2,4-dihydro-3H-1,2,4-triazol-3-one
809-941-9 145027-96-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methyl-8-methylenetricyclo[3.3.1.13,7]dec-2-yl acetate
406-560-6 122760-85-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-methyl-8-methylenetricyclo[3.3.1.13,7]decan-2-ol
406-330-5 122760-84-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-methyl-N,N-bis(2-(((4-methylphenyl)sulfonyl)amino)ethyl)benzenesulfonamide
413-300-5 56187-04-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-Methyl-N-(3-triethoxysilylpropyl)pentan-2-imine
467-100-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-methyl-N-(methylsulfonyl)benzenesulfonamide
415-040-8 14653-91-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-methyl-N-[3-(4-methyl-1H-imidazol-1-yl)-5-(trifluoromethyl)phenyl]-3-{[4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl]amino}benzamide
700-544-5 641571-10-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methyl-N-phenyl-6-(prop-1-yn-1-yl)pyrimidin-2-amine
432-140-7 110235-47-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-Methyl-N3-[4-(pyridin-3-yl)-1,3-thiazol-2-yl]benzene-1,3-diamine dihydrochloride
700-594-8 1143459-92-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methyl-salicylamide
444-900-5 49667-22-3 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylanisole
203-253-7 104-93-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methylanisole
203-253-7 104-93-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-methylphenyl 4-methoxybenzoate
439-300-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-methylpyrazole
231-445-0 7554-65-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-MORPHOLINO-2-NAPHTHOL
435-700-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-morpholinopropanesulphonic acid
214-478-5 1132-61-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitro-o-anisidine
202-588-6 97-52-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitro-o-anisidine
202-588-6 97-52-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitroaniline
202-810-1 100-01-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrobenzoic acid
200-526-2 62-23-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrophenyl 1,3-thiazol-5-ylmethylcarbonate hydrochloride
414-490-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-nitrotoluene
202-808-0 99-99-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrotoluene-2-sulphonic acid
204-445-3 121-03-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrotoluene-2-sulphonic acid
204-445-3 121-03-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrotoluene-2-sulphonic acid
204-445-3 121-03-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-O-α-D-glucopyranosyl-D-glucitol
209-567-0 585-88-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-oxo-4-(p-tolyl)butyric acid adduct with 4-ethylmorpholine
419-240-6 171054-89-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-Oxo-butyramide
464-950-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-OXOBUTÉNOATE D'ÉTHYLE (ISOMÈRE E)
438-470-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-phenylbut-1-ene
405-980-7 768-56-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid, compound with toluene-p-sulphonic acid
281-391-7 83949-32-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-Piperidinone, 2,6-diethyl-2,3,6-trimethyl-1-(1-phenylethoxy)-
440-550-2 244021-01-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Piperidinone, 2,6-diethyl-2,3,6-trimethyl-1-(1-phenylethoxy)-
440-550-2 244021-01-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-Piperidinone, 2,6-diethyl-2,3,6-trimethyl-1-(1-phenylethoxy)-
440-550-2 244021-01-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-poly(propyl), benzene sulfonic acid
919-274-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-pyrazol-1-yl-pyridine hydrochloride
700-747-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-tert-butyl-2-(5-tert-butyl-2-oxo-2,3-dihydro-1-benzofuran-3-yl)phenyl 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzoate
700-641-2 1261240-30-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-tert-butylbenzaldehyde
213-367-9 939-97-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2