Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 11 juli 2020. Database contains 22887 unique substances and contains information from 99887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-phenylpropene
202-705-0 98-83-9 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-phenylethanol
202-707-1 98-85-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-phenylethanol
202-707-1 98-85-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phenylethanol
202-707-1 98-85-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acetophenone
202-708-7 98-86-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,α-dichlorotoluene
202-709-2 98-87-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzoyl chloride
202-710-8 98-88-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzoyl chloride
202-710-8 98-88-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclohexanecarboxylic acid
202-711-3 98-89-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiobenzoic acid
202-712-9 98-91-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nicotinamide
202-713-4 98-92-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cyclohexyldimethylamine
202-715-5 98-94-2 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Nitrobenzene
202-716-0 98-95-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pyrazine-2-carboxylic acid
202-718-1 98-97-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyridine-2-carboxylic acid
202-719-7 98-98-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Pyridine-2-carboxylic acid
202-719-7 98-98-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Piperazine-1-dithiocarboxylic acid
202-720-2 99-00-3 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3'-aminoacetophenone
202-722-3 99-03-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
m-toluic acid
202-723-9 99-04-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3-aminobenzoic acid
202-724-4 99-05-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-nitrotoluene
202-728-6 99-08-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-nitroaniline
202-729-1 99-09-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trehalose
202-739-6 99-20-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-aminoisophthalic acid
202-748-5 99-31-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dinitrobenzoyl chloride
202-750-6 99-33-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dinitrobenzoic acid
202-751-1 99-34-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dinitrobenzoic acid
202-751-1 99-34-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl m-toluate
202-753-2 99-36-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-chloro-3',4'-dihydroxyacetophenone
202-754-8 99-40-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitro-o-xylene
202-761-6 99-51-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitro-o-toluidine
202-762-1 99-52-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-dichloro-4-nitrobenzene
202-764-2 99-54-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-nitro-o-toluidine
202-765-8 99-55-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-amino-4-nitrophenol
202-767-9 99-57-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
5-nitro-o-anisidine
202-770-5 99-59-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3-nitrobenzaldehyde
202-772-6 99-61-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-nitrobenzaldehyde
202-772-6 99-61-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-diisopropylbenzene
202-773-1 99-62-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isophthaloyl dichloride
202-774-7 99-63-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-propylvaleric acid
202-777-3 99-66-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-propylvaleric acid
202-777-3 99-66-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl p-toluate
202-784-1 99-75-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl 4-hydroxybenzoate
202-785-7 99-76-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl 4-hydroxybenzoate
202-785-7 99-76-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-isopropyl-4-methylcyclohexane
202-790-4 99-82-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-mentha-1,4-diene
202-794-6 99-85-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-mentha-1,3-diene
202-795-1 99-86-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-cymene
202-796-7 99-87-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-cymene
202-796-7 99-87-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-isopropylaniline
202-797-2 99-88-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-isopropylphenol
202-798-8 99-89-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4'-chloroacetophenone
202-800-7 99-91-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4'-hydroxyacetophenone
202-802-8 99-93-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-hydroxyacetophenone
202-802-8 99-93-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-toluic acid
202-803-3 99-94-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxybenzoic acid
202-804-9 99-96-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-hydroxybenzoic acid
202-804-9 99-96-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N-dimethyl-p-toluidine
202-805-4 99-97-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrotoluene
202-808-0 99-99-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrotoluene
202-808-0 99-99-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrotoluene
202-808-0 99-99-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-4-nitrobenzene
202-809-6 100-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-4-nitrobenzene
202-809-6 100-00-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-4-nitrobenzene
202-809-6 100-00-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-4-nitrobenzene
202-809-6 100-00-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitroaniline
202-810-1 100-01-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitroaniline
202-810-1 100-01-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitroaniline
202-810-1 100-01-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitrophenol
202-811-7 100-02-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4'-methoxyacetophenone
202-815-9 100-06-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-methoxyacetophenone
202-815-9 100-06-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Anisoyl chloride 202-816-4 100-07-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Anisoyl chloride 202-816-4 100-07-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-anisic acid
202-818-5 100-09-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
p-anisic acid
202-818-5 100-09-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-dimethylaminobenzaldehyde
202-819-0 100-10-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
α-bromo-4-nitrotoluene
202-820-6 100-11-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-methyl-4-nitroaniline
202-823-2 100-15-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-diisopropylbenzene
202-826-9 100-18-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Terephthaloyl dichloride
202-829-5 100-20-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Terephthalic acid
202-830-0 100-21-0 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminoethyldiethylamine
202-844-7 100-36-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-diethylaminoethanol
202-845-2 100-37-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-diethylaminoethanol
202-845-2 100-37-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-bromotoluene
202-847-3 100-39-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-vinylcyclohexene
202-848-9 100-40-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethylbenzene
202-849-4 100-41-4 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylbenzene
202-849-4 100-41-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Styrene
202-851-5 100-42-5 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Styrene
202-851-5 100-42-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Styrene
202-851-5 100-42-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Styrene
202-851-5 100-42-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-vinylpyridine
202-852-0 100-43-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α-chlorotoluene
202-853-6 100-44-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzylamine
202-854-1 100-46-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzylamine
202-854-1 100-46-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzonitrile
202-855-7 100-47-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isonicotinonitrile
202-856-2 100-48-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde
202-858-3 100-50-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzyl alcohol
202-859-9 100-51-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2