Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 13 juli 2020. Database contains 22890 unique substances and contains information from 99900 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
LUMILUX ROT CD 361
441-010-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LUMILUX ROT CD 380
445-070-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LUMILUX WEIß CD 350
418-800-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LUPRAPHEN VP 9329
439-660-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LZ-Z 1
400-180-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
M-119
443-370-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
M55
427-190-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
M743BU
425-640-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MACAMINE
430-260-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MAGENTA CLA 959
437-310-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Magnesium bis((R)-2-(2,4-dichlorophenoxy)propionate)
413-360-2 164058-21-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Magnesium hydroxide sulphate trihydrate
483-390-9 12508-61-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Magnesium potassium titanium oxide
436-900-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
magnesium salts, fatty acids, C16-18 and C18 unsaturated, branched and linear
448-690-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
magnesium sodium fluoride silicate
442-650-1 56450-90-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
main component 1 (isomer 1): 2-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfo-phenylazo)-4-hydroxy-2-sulfonapht-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-3-{6-fluoro-4-[3-(1,5-disulfonaphth-2-ylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-propane sodium salt; main component 1 (isomer 2): 2-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfo-phenylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-3-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfo-phenylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-propane sodium salt; main component 2: 2,3-bis-{6-fluoro-4-[3-(2,5-disulfo-phenylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-propane sodium salt; main component 3: 2,3-bis-{6-fluoro-4-[3-(1,5-disulfonaphth-2-ylazo)-4-hydroxy-2-sulfonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-propane sodium salt
422-610-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Main component 6 (isomer): asym. 1:2 Cr(III)-complex of: A: 3-hydroxy-4-(2-hydroxy-naphthalene-1-ylazo)naphthalene-1-sulfonic acid, Na-salt and B: 1-[2-hydroxy-5-(4-methoxy-phenylazo)phenylazo]naphthalene-2-ol; Main component 8 (isomer): asym. 1:2 Cr-complex of: A: 3-hydroxy-4-(2-hydroxy-naphthalene-1-ylazo)-naphthalene-1-sulfonic acid, Na-salt and B: 1-[2-hydroxy-5-(4-methoxy-phenylazo)-phenylazo]-naphthalene-2-ol
417-280-9 30785-74-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Main component: acetoacetic acid anilide / 3-amino-1-hydroxybenzene (ATAN-MAP): trisodium {6-[(2 or 3 or 4)-amino-(4 or 5 or 6)-hydroxyphenylazo]-5'-(phenylsulfamoyl)-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato}-{6''-[1-(phenylcarbamoyl)ethylazo]-5'''-(phenylsulfamoyl)-3''-sulfonatonaphthalene-2''-azobenzene-1'',2'''-diolato}chromate (III); by-product 1: acetoacetic acid anilide / acetoacetic acid anilide (ATAN-ATAN): trisodium bis{6-[1-(phenylcarbamoyl)ethylazo]-5'-(phenylsulfonyl)-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato}chromate (III); by-product 2: 3-amino-1-hydroxybenzene / 3-amino-1-hydroxybenzene (MAP-MAP): trisodium bis{6-[(2 or 3 or 4)-amino-(4 or 5 or 6)-hydroxyphenylazo]-5'-(phenylsulfamoyl)-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato} chromate (III)
419-230-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MAK-563.ZN
417-890-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MANDRESY
461-700-3 608134-67-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Manganese, [[2,2',2''-[nitrilotris[2,1-ethanediyl(nitrilo-.kappa.N)methylidyne]]tris[phenolato-.kappa.O]](3-)]-, (OC-6-22)-
479-540-8 61007-89-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MANGOSTIN
448-420-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MARINE DER 7530
417-620-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MBTT
426-660-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MCF-312
435-260-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MCF-700F
435-270-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MCP 1854
433-020-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MCP 2112
436-190-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MCP 2114
438-300-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MCP 818
430-530-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MCP-1596
428-060-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MDI/CHA/PTL
451-130-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MDI/CHA/SA
406-540-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MDT
422-020-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ME2N
417-320-5 56131-48-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ME3N
417-330-1 56131-49-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Meso-2,3-dibromosuccinic acid
452-290-7 608-36-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
METHACRYLATE FLUORIDE SALT
441-610-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
METHACRYLSÄURECHOLESTERINESTER
429-260-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methanaminium N,N,N-trimethyl-, salt with 2,2-dimethylpropanoic acid
478-310-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methane Disulfonic Acid disodium Salt
406-440-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
METHANOALDEHYDE
419-280-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methoxycarbonyloxycyclooct-4-ene
401-620-8 87731-18-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl (3aR,4R,7aR)-2-methyl-4-(1S,2R,3-triacetoxypropyl)-3a,7a-dihydro-4H-pyrano[3,4-d]oxazole-6-carboxylate
415-670-3 78850-37-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
methyl (9-acetoxy-3,8,10-triethyl-7,8,10-trimethyl-1,5-dioxa-9-aza-spiro[5.5]undec-3-yl)octadecanoate
445-990-9 376588-17-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
methyl (E)-2((3-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-methyl-1-propenyl)amino)benzoate
424-430-7 125778-19-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl (R)-2-(4-(3-chloro-5-trifluoromethyl-2-pyridyloxy)phenoxy)propionate
406-250-0 72619-32-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl (Z)-3-methylhex-2-enoate and Methyl (E)-3-methylhex-2-enoate
463-510-6 50652-80-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 1H-1,2,4-triazole-3-carboxylate
480-470-5 4928-88-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
methyl 2,2-dimethyl-6-methylenecyclohexanecarboxylate
432-350-9 81752-87-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 2-(2-nitrobenzylidene)acetoacetate
400-650-9 39562-27-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 2-(3-nitrobenzylidene)acetoacetate
405-270-7 39562-17-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
methyl 2-(4-butanesulfonamidophenoxy)tetradecanoate
422-110-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 2-[(aminosulfonyl)methyl]benzoate
419-010-5 112941-26-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
methyl 2-[(ethoxycarbonothioyl)thio]propanoate
435-690-6 344562-80-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 2-[4-(2-chloro-4-nitrophenylazo)-3-(1-oxopropyl)amino]phenylaminopropionate
416-240-8 155522-12-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 2-aminosulfonyl-6-(trifluoromethyl)pyridine-3-c arboxylate
421-220-7 144740-59-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 2-benzoylamino-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
417-860-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
methyl 2-chlorosulfonyl-4-(methanesulfonylaminomethyl) benzoate
443-120-2 393509-79-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 2-hydroxy-2-(1-oxo-2-propenylamino)acetate
403-230-3 77402-05-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 2-methoxy-2-[1-oxo-2-(propenyl)amino]acetate
401-890-7 77402-03-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 2-oxobutyrate
474-670-1 3952-66-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 2R,3S-(-)-3-(4-methoxyphenyl)oxiranecarboxylate
404-130-2 105560-93-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
methyl 3-((1Z)-2-methylprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate (20:80); reaction mass of: methyl 3-((1E)-2-methylprop-1-enyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
435-450-0 17779-27-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 3-(acetylthio)-2-methylpropanoate
411-040-7 97101-46-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 3-[[(dibutylamino)thioxomethyl]thio]propanoate
414-400-1 32750-89-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
methyl 3-amino-2,2,3-trimethylbutyrate
431-720-7 90886-53-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
methyl 3-amino-4,6-dibromo-2-methyl-benzoate
425-190-6 119916-05-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 3-isocyanatosulfonyl-2-thiophenecarboxylate
410-550-7 79277-18-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 3-sulfamoyl-2-thiophenecarboxylate
402-050-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 4-(1-((2-chloro-5-(4-(2,4-di-tert-pentylphenoxy)butyramido)phenyl)carbamoyl)-3,3-dimethyl-2-oxobutoxy)-3-methylsulfonamidobenzoate
401-960-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 4-[4-(4-methoxybenzoylamino)-3-nitrophenyl]-3-methyl-4-oxo-butyrate
426-290-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 4-bromomethyl-3-methoxybenzoate
410-310-1 70264-94-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl 4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzoate
429-050-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
methyl 4-iodo-2-(3-(4-methoxy-6-methyl-1,3,5-triazine-2-yl)ureidosulfonyl)benzoate
429-890-2 144550-06-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
methyl 5-(bis(methoxycarbonylmethylamino))-4-cyano-3-methoxycarbonylmethylthiophen-2-carboxylate
451-540-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl [S-(E)]-2-[3-[3-[2-(7-chloro-quinolin-2-yl)ethenyl]phenyl]-3-hydroxypropyl]benzoate monohydrate
431-050-5 287930-78-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl N-(1-oxohexadecyl)serinate; methyl N-(1-oxohexadecyl)glycinate; methyl N-(1-oxohexadecyl)alaninate
434-950-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl N-(phenoxycarbonyl)-L-valinate
414-500-5 153441-77-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl N-[3-acetylamino)-4-(2-cyano-4-nitrophenylazo)phenyl]-N-[(1-methoxy)acetyl]glycinate
413-040-2 149850-30-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl N-benzyloxycarbonyl-L-tyrosinate
426-320-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
methyl neodecanamide
414-460-9 105726-67-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl tetrahydro-2-furancarboxylate
420-670-1 37443-42-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
methyl {[5-acetylamino-4-(2-chloro-4-nitrophenylazo)phenyl]ethoxycarbonylmethylamino}acetate; reaction mass of: methyl {[5-acetylamino-4-(2-chloro-4-nitrophenylazo)phenyl]methoxycarbonylmethylamino}acetate
424-290-7 188070-47-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl α-((4,6-dimethoxypyrimidin-2-yl)ureidosulfonyl)-o-toluate
401-340-6 83055-99-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyl-3-methoxyacrylate
412-900-4 5788-17-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methylacetate norbornene
439-830-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methylium, triphenyl-, tetrakis(pentafluorophenyl)borate(1-).
472-690-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methylpropylcarbonate
433-440-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
METHYLSECODION
415-640-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Methyltriphenylphosphonium chloride
418-400-2 1031-15-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
METOCENE CATALYST BBC 417
431-860-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
METOCENE CHEMICAL CO1
439-960-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
METOCENE CHEMICAL CO2
439-970-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
METOSULAM TECHNICAL
410-240-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MEVALONOLACTONE
433-160-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MEXANYL GAA
418-670-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MEXANYL GW
414-860-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MEXANYL GY
407-910-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MEXANYL GZ
416-630-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MEXORYL SAJ
439-720-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MEXORYL SAO
440-010-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MG1
402-630-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MGE 914
443-850-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MGE561-19A
430-240-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MI3
456-600-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Microjet Black CW
435-640-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MIF 800
428-610-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MIPPO-2
414-090-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Mixed esters (mono,bis,tris,tetrakis,pentakis)of 2,6-bis(4-hydroxy-3-(2-hydroxy-5-methylbenzyl)-2,5-dimethylbenzyl)-p-cresol and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonic acid
466-400-6 190394-85-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Mixed esters of 5,5'-dicyclohexyl-4,4',3", 4"-tetrahydroxy-2,2'-dimethyltriphenylmethane 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthyl sulfonicacid-p-toluenesulfonic acid in the ratio 1: 0-4: 0-2 respectively.
434-400-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Mixed linear and branched C14-15 alcohols ethoxylated, reaction product with epichlorohydrin
420-480-9 158570-99-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
mixed lithium sodium 7-{[2-({5-cyano-4-methyl-2,6-bis[(4-sulfonatophenyl)amino]pyridin-3-yl}diazenyl)-4-(2-naphthyl)-1,3-thiazol-5-yl]diazenyl}naphthalene-1,3,5-trisulfonate
471-980-9 1016986-95-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Mixed potassium sodium 2-{3-tert-butyl-4-cyano-5-[{4-methyl-6-[(6-sulfo-1,3-benzothiazol-2-yl)(2,4,6-trimethyl-3-sulfophenyl)amino]-2-[(2,4,6-trimethyl-3-sulfophenyl)amino]pyridin-3-yl}diazenyl]-1Hpyrazol-1-yl}-1,3-benzothiazole-6-sulfonate
445-480-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Mixed triesters of 2,2-bis(hydroxymethyl)butanol with C7-alkanoic acids and 2-ethylhexanoic acid
413-710-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Mixture of isomers
405-820-6 30025-38-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MJM-80
430-720-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MOC-VAL-PRO 8321
428-830-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Molybdic acid, compounds with di-tridecylamine (1:1), branched
442-990-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Mono-(tetrapropylammonium) hydrogen 2,2'-dithiobisbenzoate
411-270-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
mono-, di-, tri- tetra- and penta esters of (2,4-dihydroxyphenyl)(2,3,4-trihydroxyphenyl)methanone and 6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonic acid
433-680-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Mono[2-(dimethylamino)ethyl]monohydrogen 2-(hexadec-2-enyl)butanedioate and/or mono[2-(dimethylamino)ethyl]monohydrogen 3-(hexadec-2-enyl)butanedioate
415-880-5 779343-34-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MONOAZO RED TZ 3369
406-920-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
monosodium 3-cyano-5-fluoro-6-hydroxypyridine-2-olate
429-570-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Monosodium aqua-[5-[[2,4-dihydroxy-5-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]phenyl]azo]-2-naphthalensulfonate], iron complex
400-720-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MONTANOV WO 18 P
431-650-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MORPHOLINE ADDUCT
414-560-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MOVB
435-330-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MP polymer
439-440-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MP-633
411-030-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MPDIOL POLYESTER A
422-690-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MPMD-ACRN
427-960-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MPPDM
442-720-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MPR(TRT)OSU
427-940-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
MS
426-160-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N 136
418-450-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,3-dimethyl-L-valinamide
431-420-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N',N'',1-tetramethylsilanetriamine
459-110-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N',N'',N'''-tetrakis(4,6-bis(butyl-(N-methyl-2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)amino)triazin-2-yl)-4,7-diazadecane-1,10-diamine
401-990-0 106990-43-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N',N''-tris(2-methyl-2,3-epoxypropyl)-perhydro-2,4,6-oxo-1,3,5-triazine
435-010-8 26157-73-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N'-(2-chloro-1,4-phenylene)bis(3-oxobutaneamide)
443-010-4 53641-10-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N'-1,4-phenylenebis(2-((2-methoxy-4-nitrophenyl)azo)-3-oxobutyramide)
411-840-6 83372-55-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)isophthalamide
419-710-0 42774-15-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N'-bis(2-methyl-2-nitropropyl)hexamethylenediamine
413-820-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N'-bis(2-pyridyl)ethylenediamine
417-400-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N'-bis(6-fluoro-4-(3-(1-ethyl-6-hydroxy-3,4-dimethyl-heteromonocyl-5-ylazo)-phenylamino)- 1,3,5-triazine-2-yl)-phenylenediamine, polysulfonate sodium salt
421-910-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N'-bis(diphenylethenylidene)-1,4-benzenediamine
403-370-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N'-bis(trifluoroacetyl)-S,S'-bis-L-homocysteine
429-670-6 105996-54-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N'-bis-benzyl-N'-[3-(trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine; N,N,N'-tris-benzyl-N'-[3-(trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine; N,N-bis-benzyl-N'-[3-(trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine; N-benzyl-N'-[3-(trimethoxysilyl)propyl]ethylenediamine; N-benzyl-N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine; reaction mass of: N-(3-(trimethoxysilyl)propyl)ethylenediamine
414-340-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N'-bis{6-chloro-4-[6-(4-vinylsulfonylphenylazo)-2,7-disulfonicacid 5-hydroxy-napht-4-ylamino]-1,3,5-triazin-2-yl}-N-(2-hydroxyethyl)-ethane-1,2-diamine, sodium salt
419-500-9 171599-85-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N'-dihexadecyl-N,N'-bis(2-hydroxyethyl)propanediamide
422-560-9 149591-38-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N'-propylene-1,3-diylbis[N-(hydroxycarbonylmethyl)glycine]
400-400-9 1939-36-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N,N',N',-tetrakis(2-hydroxyethyl)hexanediamide
405-370-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N,N',N'-tetracyclohexyl-1,3-benzenedicarboxamide
431-040-0 104560-40-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N,N',N'-tetraglycidyl-4,4'-diamino-3,3'-diethyldiphenylmethane
410-060-3 130728-76-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N,N',N'-tetramethyl-3,3'-(propylenebis(iminocarbonyl-4,1-phenylenazo(1,6-dihydro-2-hydroxy-4-methyl-6-oxopyridine-3,1-diyl)))di(propylammonium) dilactate
403-340-1 164578-09-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N,N-trimethyl-2,3-bis(stearoyloxy)propylammonium chloride
405-660-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N-(dimethylamino)thioacetamide hydrochloride
435-470-1 27366-72-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N-bis(2-(p-toluenesulfonyloxy)ethyl)-p-toluenesulfonamide
412-920-3 16695-22-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N-bis(cocoyl-2-oxypropyl)-N,N-dibutylammonium bromide
431-530-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N-bis(trimethylsilyl)aminopropylmethyldiethoxysilane
445-890-5 201290-01-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N-di-[poly(oxyethylene)-co-poly(oxypropylene)]-4-[(3,5-dicyano-4-methyl-2-thienyl)azo)]-3-methylaniline
413-380-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N-di-n-butyl-2-(1,2-dihydro-3-hydroxy-6-isopropyl-2-quinolylidene)-1,3-dioxoindan-5-carboxamide
416-260-7 147613-95-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N-dibutyl-(2,5-dihydro-5-thioxo-1H-tetrazol-1-yl)acetamide
418-290-6 168612-06-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N-dibutyldodecanamide
438-530-3 5343-44-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N-diethyl-N',N'-dimethylpropan-1,3-diamine
406-610-7 62478-82-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N-dimethyl-N,N-dioctadecylammonium hydrogen sulfate
404-050-8 123312-54-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N-dimethylanilinium tetrakis(pentafluorophenyl)borate 422-050-6 118612-00-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N,N-diorgano dithiocarbamate molybdenum complex; canola oil acid amide of branched 1,3-propanediamine,N-[3-(tridecyloxy)-propyl]; reaction mass of: mono- and di-glycerols of canola oil
434-240-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-(1,1-dimethylpropyl)-2-benzothiazolesulfenamide
404-380-2 110799-28-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-(1,3-dimethylbutyl)-N'-(phenyl)-1,4-benzoquinonediimine
429-640-2 52870-46-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-(2',6'-dimethylphenyl)-2-piperidinecarboxamide hydrochloride
417-950-0 65797-42-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-(2,3-dihydroxypropyl)-N'-(3-hydroxy-2-oxopropyl)-2,4,6-triiodo-5-[2-(methylamino)-2-oxoethoxy]isophthalamide
430-120-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-(2-(1-allyl-4,5-dicyanoimidazol-2-ylazo)-5-(dipropylamino)phenyl)-acetamide
417-530-7 123590-00-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-(2-(6-ethyl-7-(4-methylphenoxy)-1H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazol-2-yl)propyl)-2-octadecyloxybenzamide
407-070-5 142859-67-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-(2-(dimethylamino)ethoxy)ethyl)-N-methyl-1,3-propanediamine
470-720-1 189253-72-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-(2-amino-4,6-dichloropyrimidin-5-yl)formamide
425-650-6 171887-03-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-(2-chloro-3-phenyliminoprop-1-ene-1-yl)aniline monohydrochloride
434-520-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-(2-hydroxyphenyl)-2-[(4-hydroxyphenyl)thio]acetamide
464-370-9 443965-81-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-(2-methoxy-5-octadecanoylaminophenyl)-2-(3-benzyl-2,5-dioxoimidazolidin-1-yl)-4,4-dimethyl-3-oxopentanoic acidamide
431-330-7 142776-95-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-(3,5-dichloro-4-ethyl-2-hydroxyphenyl)-2-(3-pentadecylphenoxy)-butanamide
402-510-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-(3-(2-(4,4-dimethyl-2,5-dioxo-imidazolin-1-yl)-4,4-dimethyl-3-oxo-pentanoylamino)-4-methoxy-phenyl)-octadecanamide
421-780-2 150919-56-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-(3-acetyl-2-hydroxyphenyl)-4-(4-phenylbutoxy)benzamide
416-150-9 136450-06-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-(3-hexadecyloxy-2-hydroxyprop-1-yl)-N-(2-hydroxyethyl)palmitamide
408-110-4 110483-07-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-(4-amino-2-hydroxyphenyl)-N'-(3-chloro-4-cyanophenyl)urea
415-590-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-(4-CYANOMETHYLPHENYL)-2-ISOPROPYL-5-METHYLCYCLOHEXANECARBOXAMIDE
482-450-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-(4-dimethylaminopyridinium)-3-methoxy-4-(1-methyl-5-nitroindol-3-ylmethyl)-N-(o-tolylsulfonyl)benzamidate
416-790-9 143052-96-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-(4-hydroxyphenyl)-2-[(4-hydroxyphenyl)thio]acetamide
461-890-8 443965-79-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-(5-(bis(2-methoxyethyl)amino)-2-((2-cyano-4,6-dinitrophenyl)-azo)phenyl)acetamide
434-500-9 52583-35-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-(5-(bis(2-methoxyethyl)amino)-2-((5-nitro-2,1-benzisothiazol-3-yl)azo)phenylacetamide
402-430-8 105076-77-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-(5-chloro-3-((4-(diethylamino)-2-methylphenyl)imino-4-methyl-6-oxo-1,4-cyclohexadien-1-yl)benzamide
413-200-1 129604-78-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-(6-oxo-6H-anthra[9,1-cd][1,2]thiazol-7-yl)benzamide
462-550-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-(bromomethylene)-N-methyl-methanaminium bromide; (Bromomethylene)dimethylammonium bromide
457-720-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-(carboxymethyl)-3-[(2Z)-docos-2-enoylamino]-N,N-dimethylpropan-1-aminium
447-060-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-90
413-620-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-[(benzotriazole-1-yl)methyl)]-4-carboxybenzenesulfonamide
416-470-9 170292-97-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-[1-(S)-ethoxycarbonyl-3-phenylpropyl]-.sc.l.sc.-alanyl-N-carboxyanhydride
430-360-8 84793-24-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-[2,5-dichloro-4-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)-phenyl-aminocarbonyl]-2,6-difluorobenzamide
410-690-9 103055-07-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-[2-((2-cyano-4,6-dinitrophenyl)azo)-5-(dipropylamino)phenyl]propanamide
403-010-7 106359-94-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
N-[2-(2-butyl-4,6-dicyano-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-ylazo)-5-diethylamino-phenyl]acetamide
449-940-7 368450-39-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2