Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 13 juli 2020. Database contains 22890 unique substances and contains information from 99900 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Tetraammonium decachloro-μ-oxodiruthenate(4-)
286-924-7 85392-65-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammonium 5-(4-(7-amino-1-hydroxy-3-sulfonato-2-naphthylazo)-6-sulfonato-1-naphthylazo)isophthalate
405-130-5 128351-36-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraammonium 2-[6-[7-(2-carboxylato-phenylazo)-8-hydroxy-3,6-disulfonato-1-naphthylamino]-4-hydroxy-1,3,5-triazin-2-ylamino]benzoate
418-520-5 183130-96-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraamminopalladium sulfate
426-980-3 13601-06-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraamminezinc(2+) carbonate
254-099-2 38714-47-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetraammineplatinum dinitrate
243-929-9 20634-12-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammineplatinum dichloride
237-706-5 13933-32-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraammineplatinum (II) diacetate
457-310-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraamminepalladium(2+) dinitrate
237-078-2 13601-08-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraamminepalladium(2+) dihydroxide
270-241-6 68413-68-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraamminepalladium(2+) dichloride
237-489-7 13815-17-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraamminepalladium(2+) diacetate
262-819-1 61495-96-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tetraammine platinum (II) hydrogen carbonate
426-730-3 123439-82-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tetraammine platinum (II) hydrogen carbonate
426-730-3 123439-82-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tetraammine palladium (II) hydrogen carbonate
425-270-0 134620-00-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tetraammine palladium (II) hydrogen carbonate
425-270-0 134620-00-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetraalkyldi(alkan-2-yl)biphenyldiol
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetra-sodium/lithium 4,4'-bis-(8-amino-3,6-disulfonato-1-naphthol-2-ylazo)-3-methylazobenzene
408-210-8 124605-82-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetra-sodium/lithium 4,4'-bis-(8-amino-3,6-disulfonato-1-naphthol-2-ylazo)-3-methylazobenzene
408-210-8 124605-82-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetra-n-butylammonium 9-(2-dodecanoyloxycarbonylphenyl)-2,4,5,7-tetrabromo-3-oxo-3H-xanthen-6-olate
422-000-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetra-n-butyl titanate, polymer with water
500-687-1 162303-51-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetra-esterification products of C5-(branched and linear), C7, C8 and C10 fatty acids with pentaerythritol
- - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetra-esterification products of C5 -(linear and branched) , C7, C8, C9, C10 fatty acids with pentaerythritol
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetra-C6-10-(even and linear)-alkyl benzene-1,2,4,5-tetracarboxylate
700-623-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetra(isobutyl)thioperoxydicarbamic acid
221-312-5 3064-73-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetra potassium 5,5'-[ethane-1,2-diylbis[thio-1,3,4-thiadiazole-5,2-diyldiazene-2,1-diyl(5-amino-3-tert-buyl-1H-pyrazole-4,1-diyl)]}diisophthalate
700-616-6 849608-59-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Testosterone
200-370-5 58-22-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Testosterone
200-370-5 58-22-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert‐butyl N‐[(1R,2S,5S)‐2‐amino‐5‐(dimethylcarbamoyl)cyclohexyl]carbamate, oxalic acid (1:1)
952-232-5 1210348-34-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert.butyl amine salt of (+)-(3R, 5S)-7[4-(4-Fluorophenyl)-6-Isopropyl-2 [methyl-(methylsulfonyl amino] pyrimidin-5-yl]-3,5- dihydroxy-6(E)- heptenoic acid
682-385-0 917805-74-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-pentylbenzene
218-076-0 2049-95-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-pentyl peroxypivalate
249-530-6 29240-17-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-pentyl hydroperoxide
222-321-7 3425-61-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-pentyl 2-ethylperoxyhexanoate
211-687-3 686-31-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-dodecanethiol
246-619-1 25103-58-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butylphosphine
423-330-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butylmagnesium chloride
211-638-6 677-22-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyllithium
209-831-5 594-19-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butylhydrazine monohydrochloride
231-001-6 7400-27-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyldimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
274-102-0 69739-34-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butylchlorodimethylsilane
242-042-4 18162-48-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butylchlorodimethylsilane
242-042-4 18162-48-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butylbenzene
202-632-4 98-06-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butylbenzene
202-632-4 98-06-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butylarsine
423-320-6 4262-43-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-Butylammonium-(3R,5R)-3,5-dihydroxy-7-[(1'S,2'S,8'S,8a'R) -2'-methyl-8'-[(2"S)-2"-methyl-butoxy]-1',2',3',7',8',8a'-hexahydro-napht-1-yl] heptanoate
451-580-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butylamine
200-888-1 75-64-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl-dimethyl-piperazin-1-ylsilane
815-305-1 138938-64-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl-4-methoxyphenol
246-563-8 25013-16-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tert-butyl-2-methyl-2-(methylsulfonyloxy) propanoate
815-960-3 1350817-83-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl(6-{2-[4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl]vinyl}(4S,6S)-2,2-dimethyl[1,3]dioxan-4-yl)acetate
432-810-9 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butyl(6-{2-[4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl]vinyl}(4S,6S)-2,2-dimethyl[1,3]dioxan-4-yl)acetate
432-810-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tert-butyl(1S,3S,5S)-3-carbamoyl-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate
469-310-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl α,α-dimethylbenzyl peroxide
222-389-8 3457-61-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl {(1S,3S)-3-{(S)- hydroxy[4-methoxy-3-(3-methoxypropoxy)phenyl]methyl}-4-methyl-1-[ (2S,4S)-5-oxo-4-(propan-2-yl)tetrahydrofuran-2-yl ]pentyl}carbamate
700-317-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl {(1S)-2-[(1S,3S,5S)-3-cyano-2-azabicyclo[3.1.0]hex-2-yl]-1-[3-hydroxyadamantan-1-yl]-2-oxoethyl}carbamate
687-691-8 709031-43-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl {(1S)-1-[(2R)-oxiran-2-yl]-2-phenylethyl}carbamate
431-870-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl {(1S)-1-[(2R)-oxiran-2-yl]-2-phenylethyl}carbamate
431-870-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butyl {(1S)-1-[(2R)-oxiran-2-yl]-2-phenylethyl}carbamate
431-870-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tert-butyl tert-butyldimethylsilyl [(2S)-2-(benzyloxy)propylidene]carbonohydrazonate
925-662-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-Butyl rel-(3R,5S,6E)-7-[3-(4-fluorophenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
603-330-9 129332-29-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-Butyl rel-(3R,5S,6E)-7-[3-(4-fluorophenyl)-1-(propan-2-yl)-1H-indol-2-yl]-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
603-330-9 129332-29-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl piperazine-1-carboxylate
611-489-0 57260-71-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl piperazine-1-carboxylate
611-489-0 57260-71-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl piperazine-1-carboxylate
611-489-0 57260-71-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl peroxypivalate
213-147-2 927-07-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl peroxyneodecanoate
247-955-1 26748-41-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl peroxyisobutyrate
203-650-5 109-13-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl perbenzoate
210-382-2 614-45-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl peracetate
203-514-5 107-71-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl nitrite
208-757-0 540-80-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl N-[(E)-(4-pyridin-2-ylphenyl)methylideneamino]carbamate
918-454-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tert-butyl N-[(1S,3R)-3-acetylcyclopentyl]carbamate
815-083-6 204913-01-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl N-(tert-butoxycarbonyl)glycinate
696-236-2 111652-20-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl N-(4-chlorophenyl)carbamate
674-120-2 18437-66-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl N-(4-chloro-2-formylphenyl)carbamate
839-772-6 260559-52-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl methyl(2-oxopropyl)carbamate
807-710-7 532410-39-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl methyl ether
216-653-1 1634-04-4 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl methacrylate
209-548-7 585-07-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl isocyanate
216-544-9 1609-86-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl hypochlorite
208-072-7 507-40-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl hydroperoxide
200-915-7 75-91-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl chloroacetate
203-506-1 107-59-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl carbazate
212-795-3 870-46-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl bromoacetate
226-133-6 5292-43-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl acrylate
216-768-7 1663-39-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl acetate
208-760-7 540-88-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl [2-({[1-methyl-5-(tritylamino)-1H-pyrazol-4-yl]carbamoyl}amino)ethyl]carbamate
614-818-6 689293-69-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl [2-({[1-methyl-5-(tritylamino)-1H-pyrazol-4-yl]carbamoyl}amino)ethyl]carbamate
614-818-6 689293-69-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-Butyl [(7R,9R)-9-(cyanomethyl)-6,10-dioxaspiro[4.5]dec-7-yl]acetate
920-979-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl [(5-carbamoyl-1-methyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl]methylcarbamate
814-218-6 1643141-19-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl [(2S,3R)-3-hydroxy-4-(isobutylamino)-1-phenylbutan-2-yl]carbamate
605-203-3 160232-08-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl [(1S,3R)-3-hydroxycyclopentyl]carbamate
807-383-0 167465-99-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 6-cyano-2-[2-(4-ethyl-3-iodophenyl)propan-2-yl]-1H-indole-3-carboxylate
812-677-7 1256584-75-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 6-cyano-2-(2-{4-ethyl-3-[4-(morpholin-4-yl)piperidin-1-yl]phenyl}propan-2-yl)-1H-indole-3-carboxylate hydrochloride (1:1)
813-852-0 1256584-77-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 4-{[2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl}piperazine-1-carboxylate
941-919-5 1228780-71-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 4-bromo-2-fluorobenzoate
810-257-8 889858-12-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 4-bromo-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoate
942-459-8 1628047-84-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-Butyl 4-({6-[7-cyclopentyl-6-(dimethylcarbamoyl)-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidin-2-yl]amino}pyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
810-753-4 1374639-78-7 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl 4-(6-nitropyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
801-163-8 571189-16-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
695-268-4 571188-59-5 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl 4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
695-268-4 571188-59-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 4-(6-aminopyridin-3-yl)piperazine-1-carboxylate
695-268-4 571188-59-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 4-(4-{[2-(4-chlorophenyl)-4,4-dimethylcyclohex-1-en-1-yl]methyl}piperazin-1-yl)-2-(1H-pyrrolo[2,3-b]pyridin-5-yloxy)benzoate
942-231-8 1628047-90-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 3-oxobutanoate
216-904-5 1694-31-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl 3-oxobutanoate
216-904-5 1694-31-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tert-butyl 3-oxoazetidine-1-carboxylate
627-725-0 398489-26-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tert-butyl 3-Cyano-4-oxo-pyrrolidine-1-carboxylate
700-004-9 175463-32-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 3-[6-({[1-(2,2-difluoro-1,3-benzodioxol-5-yl)cyclopropyl]carbonyl}amino)-3-methylpyridin-2-yl]benzoate
800-308-2 1160221-25-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 3-(6-amino-3-methylpyridin-2-yl)benzoate
800-303-5 1083057-14-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 3,5,5-trimethylperoxyhexanoate
236-050-7 13122-18-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl 2-{(2S,3S)-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-2-hydroxy-4-phenylbutyl}-2-[4-(pyridin-2-yl)benzyl]hydrazinecarboxylate
606-396-7 198904-86-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl 2-oxopyrrolidine-1-carboxylate
617-776-7 85909-08-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 2-hydroxyisobutyrate
252-952-3 36293-63-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 2-ethylperoxyhexanoate
221-110-7 3006-82-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl 2-bromopropanoate
675-664-3 39149-80-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tert-butyl 2-[4-(2-pyridinyl) phenylmethyl] hydrazine carboxylate
429-080-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tert-butyl 2-[4-(2-pyridinyl) phenylmethyl] hydrazine carboxylate
429-080-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butyl 2-[(2S,3S)-2-(benzyloxy)pentan-3-yl]hydrazinecarboxylate
606-022-2 184177-88-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 1H-pyrrol-1-ylcarbamate
810-523-3 937046-95-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl 1H-pyrrol-1-ylcarbamate
810-523-3 937046-95-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (triphenylphosphoranylidene) acetate
412-880-7 35000-38-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butyl (S)-2-carbamoylpyrrolidine-1-carboxylate
626-262-1 35150-07-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (6S)-6-[4-(7-{2-[(1R,3S,4S)-2-(tert-butoxycarbonyl)-2-azabicyclo[2.2.1]hept-3-yl]-1H-benzimidazol-5-yl}-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-yl)-1H-imidazol-2-yl]-5-azaspiro[2.4]heptane-5-carboxylate ethanedioate (1:1)
941-126-4 1499193-66-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (6S)-6-[4-(7-bromo-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-yl)-1H-imidazol-2-yl]-5-azaspiro[2.4]heptane-5-carboxylate
939-899-8 1441670-89-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (5S,6R,7R)-3-bromomethyl-5,8-dioxo-7-(2-phenylacetamido)-5-thia-1-azabicyclo[4.2.0]oct-2-ene-2-carboxylate
407-620-4 33610-13-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butyl (4R)-cis-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
425-780-3 125971-94-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butyl (4R)-cis-6-cyanomethyl-2,2-dimethyl-1,3-dioxane-4-acetate
425-780-3 125971-94-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (4-bromo-2-cyano-1H-pyrrol-1-yl)carbamate
810-525-4 937047-04-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (4-bromo-2-cyano-1H-pyrrol-1-yl)carbamate
810-525-4 937047-04-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (3S,6S)-3-((tert-butyldimethylsilyl)oxy)-6-chloro-6-((3aS,4S,6S,7aR)-3a,5,5-trimethylhexahydro-4,6-methanobenzo[d][1,3,2]dioxaborol-2-yl)hexanoate
811-363-7 1681053-96-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (3S,5S)-3-isopropyl-5-((2S,4S)-tetrahydro-4-isopropyl-5-oxo-furan-2-yl)-2-oxo-pyrrolidine-carboxylate
472-680-0 - Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
tert-butyl (3R,5S,6E)-7-{4-(4-fluorophenyl)-6-isopropyl-2-[methyl(methylsulfonyl)amino]pyrimidin-5-yl}-3,5-dihydroxyhept-6-enoate
609-144-4 355806-00-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (3-{[2-(1H-imidazol-4-yl)ethyl]amino}-3-oxopropyl)carbamate
813-660-7 143885-59-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (2S,4S)-2-[4-(2-{(2S,5S)-1-[N-(methoxycarbonyl)-L-valyl]-5-methylpyrrolidin-2-yl}-1,11-dihydro[2]benzopyrano[4',3':6,7]naphtho[1,2-d]imidazol-9-yl)-1H-imidazol-2-yl]-4-(methoxymethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
807-100-0 1378391-45-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (2S)-2-{4-[(6S)-10-{2-[(2S)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl]-1H-imidazol-5-yl}-6-phenylindolo[1,2-c][1,3]benzoxazin-3-yl]-1H-imidazol-2-yl}pyrrolidine-1-carboxylate
813-165-6 1369595-05-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (2S)-2-carbamoyl-2,3-dihydropyrrole-1-carboxylate
615-204-0 709031-38-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (2S)-2-[4-(4'-{2-[(2S)-1-(tert-butoxycarbonyl)pyrrolidin-2-yl]-1H-imidazol-5-yl}biphenyl-4-yl)-1H-imidazol-2-yl]pyrrolidine-1-carboxylate
941-432-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (2S)-2-(4-bromo-1H-imidazol-2-yl)pyrrolidine-1-carboxylate
813-157-2 1007882-59-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (2S)-2-(3-fluoro-4-phenylphenyl)propanoate
945-962-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (2-cyano-1H-pyrrol-1-yl)carbamate
810-524-9 937046-96-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (2-cyano-1H-pyrrol-1-yl)carbamate
810-524-9 937046-96-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (1S,3S,5S)-3-carbamoyl-2-azabicyclo[3.1.0]hexane-2-carboxylate
609-213-9 361440-67-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl (1S)-N-[1-((2S)-2-oxiranyl)-2-phenylethyl]carbamate
425-420-5 98737-29-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-butyl (1R,3S,4S)-3-(5-bromo-1H-benzimidazol-2-yl)-2-azabicyclo[2.2.1]heptane-2-carboxylate
800-428-5 1256387-74-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-Butyl ((7R,9R)-9-{2-[2-(4-fluorophenyl)-5-isopropyl-3-phenyl-4-(phenylcarbamoyl)-1H-pyrrol-1-yl]ethyl}-6,10-dioxasprio[4.5]dec-7yl)acetate
920-205-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-Butyl ((1S)-2-hydroxy-1-methylethyl)carbamate
807-439-4 79069-13-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
TERT-AMYL OXALATE
437-440-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tert-alkyl(C10-C12)ammonium bis[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-chromate(1-) and tert-alkyl(C10-C12)ammonium bis[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-chromate(1-) and tert-alkyl(C10-C12)ammonium bis[1-[[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenolato(2-)]-chromate(1-) and tert-alkyl(C10-C12)ammonium [[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]-[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]]-chromate(1-) and tert-alkyl(C10-C12)ammonium [[1-[[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenolato(2-)]-[1-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]]-chromate(1-) and tert-alkyl(C10-C12)ammonium [[1-[[5-(1,1-dimethylpropyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl]azo]-2-naphthalenolato(2-)]-[1-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-2-naphthalenolato(2-)]]-chromate(1-)
938-781-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-(dodecyl/tetradecyl)-ammonium bis(3-(4-((5-(1,1-dimethyl-propyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl)azo)-3-methyl-5-hydroxy-(1H)pyrazol-1-yl)benzenesulfonamidato)chromate
413-210-6 192662-33-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tert-(dodecyl/tetradecyl)-ammonium bis(3-(4-((5-(1,1-dimethyl-propyl)-2-hydroxy-3-nitrophenyl)azo)-3-methyl-5-hydroxy-(1H)pyrazol-1-yl)benzenesulfonamidato)chromate
413-210-6 192662-33-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TERRESTRAL
429-810-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Terpineol
232-268-1 8000-41-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Terphenyl, hydrogenated
262-967-7 61788-32-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Terphenyl
247-477-3 26140-60-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Terpenes and terpenoids, turpentine-oil, α-pinene fraction, oligomers
500-245-8 70750-57-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Terpenes and Terpenoids, sinpine
272-842-9 68917-63-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Terpene hydrocarbon alcohols, terpene processing by-products
945-149-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Terpene Dimers
948-032-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Terpene and terpenoids, sunflower (Helianthus annuus) oil
457-800-1 666723-01-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TERON N-718K
427-830-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Terephthaloyl dichloride
202-829-5 100-20-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Terephthalonitrile
210-783-2 623-26-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Terephthalic acid
202-830-0 100-21-0 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Terephthalaldehyde
210-784-8 623-27-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Terephthalaldehyde
210-784-8 623-27-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
terephtalic acid compound with diamines
- - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Terbium trinitrate
233-138-7 10043-27-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Terbium
231-137-6 7440-27-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tellurium dioxide
231-193-1 7446-07-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tellurium
236-813-4 13494-80-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
TELEPHOTO 1
423-030-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Telajet Black E-AS VP 2115
434-980-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TEGUDORPHINE
427-760-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Teclothiazide
224-253-3 4267-05-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
TECHMORE VG 3101L
429-390-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TDI Biuret
701-017-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
TCPY
432-830-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TCPM
434-220-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TCPC
434-390-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TCO
446-820-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TCD-Diol roh ex B6406 SOD
906-574-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
TCD-Dial roh ex B6334 SOD
906-573-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
TCD-DI-HEA
418-030-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TCA
211-479-2 650-51-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
TBYT
423-440-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TBT-DET
446-230-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
TBL
418-560-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Taurine
203-483-8 107-35-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Taurine
203-483-8 107-35-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Taurine
203-483-8 107-35-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tartaric anhydride dibenzoate
241-621-9 17637-11-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tara gum
Extractives and their physically modified derivatives. It is a product which may contain resin acids and their esters, terpenes, and oxidation or polymerization products of these terpenes. Caesalpinia, Leguminosae.
254-409-6 39300-88-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tar, wood
A complex combination of organic compounds separated after condensation of the vapors from the destructive distillation of wood.
294-436-0 91722-33-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tar, Pinus Sylvestris L. A complex combination distillate produced from trunks, stumps and roots of Pinus sylvestris L. by a traditional pine tar pit, kiln or retort process.
947-701-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tar, coal, high-temp.
The condensation product obtained by cooling, to approximately ambient temperature, the gas evolved in the high temperature (greater than 700°C (1292°F)) destructive distillation of coal. A black viscous liquid denser than water. Composed primarily of a complex mixture of condensed ring aromatic hydrocarbons. May contain minor amounts of phenolic compounds and aromatic nitrogen bases.
266-024-0 65996-89-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tar, brown-coal, low-temp.
A tar obtained from low temperature carbonization and low temperature gasification of brown coal. Composed primarily of aliphatic, naphthenic and cyclic aromatic hydrocarbons, heteroaromatic hydrocarbons and cyclic phenols.
309-886-6 101316-84-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tar bases, coal, picoline fraction
Pyridine bases boiling in the range of approximately 125°C to 160°C (257°F 320°F) obtained by distillation of neutralized acid extract of the base-containing tar fraction obtained by the distillation of bituminous coal tars. Composed chiefly of lutidines and picolines.
295-548-2 92062-33-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tar bases, coal, lutidine fraction
293-766-2 91082-52-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tar bases, coal, lutidine fraction
293-766-2 91082-52-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1