Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 11 juli 2020. Database contains 22887 unique substances and contains information from 99887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Thioridazine
200-044-2 50-52-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chlorpromazine
200-045-8 50-53-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
D-ribose
200-059-4 50-69-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
D-ribose
200-059-4 50-69-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
O-acetylsalicylic acid
200-064-1 50-78-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
O-acetylsalicylic acid
200-064-1 50-78-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxy-p-toluic acid
200-068-3 50-85-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thymidine
200-070-4 50-89-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α-phenyl-1H-benzimidazole-2-methanol
200-073-0 50-97-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ephedrine hydrochloride
200-074-6 50-98-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether
200-076-7 51-03-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-butoxyethoxy)ethyl 6-propylpiperonyl ether
200-076-7 51-03-6 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Procaine hydrochloride
200-077-2 51-05-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzimidazole
200-081-4 51-17-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fluorouracil
200-085-6 51-21-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,4-dinitrophenol
200-087-7 51-28-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hyoscine
200-090-3 51-34-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
L-4-hydroxyproline
200-091-9 51-35-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
L-4-hydroxyproline
200-091-9 51-35-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,5-dichlorobenzoic acid
200-092-4 51-36-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
DL-thyroxin
200-101-1 51-48-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dexamphetamine
200-112-1 51-64-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(2-aminoethyl)phenol
200-115-8 51-67-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(2-aminoethyl)phenol
200-115-8 51-67-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N,N',N'-tetramethylmethylenediamine
200-124-7 51-80-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Morphine hydrochloride
200-136-2 52-26-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bronopol
200-143-0 52-51-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cysteine hydrochloride
200-157-7 52-89-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-cysteine
200-158-2 52-90-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
L-cysteine
200-158-2 52-90-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Estrone
200-164-5 53-16-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Methylprednisolone 21-acetate
200-171-3 53-36-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Prasterone
200-175-5 53-43-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nadide
200-184-4 53-84-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Indometacin
200-186-5 53-86-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nicotine
200-193-3 54-11-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium salicylate
200-198-0 54-21-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isonicotinic acid
200-228-2 55-22-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isonicotinic acid
200-228-2 55-22-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bis(4-hydroxy-N-methylanilinium) sulphate
200-237-1 55-55-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorhexidine
200-238-7 55-56-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Glycerol trinitrate
200-240-8 55-63-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
p-methoxyphenethylamine
200-245-5 55-81-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methylthiouracil
200-252-3 56-04-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,6-diamino-1H-pyrimidin-4-one
200-254-4 56-06-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-aminobutyric acid
200-258-6 56-12-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3'-iminodi(propylamine)
200-261-2 56-18-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Carbon tetrachloride
200-262-8 56-23-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraethylammonium chloride
200-267-5 56-34-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(tributyltin) oxide 200-268-0 56-35-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1