Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 07 juli 2020. Database contains 22878 unique substances and contains information from 99765 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction mass of potassium, sodium 2-[(E)-(2,4-diamino-6-carboxy-3-[(E)-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl] sulfonyl}phenyl)diazenyl]-5-{(E)-phenyldiazenyl}phenyl)diazenyl]benzenesulfonate (1:5.8:3.4), polyvinylsulfonyl and potassium, sodium 2-[(E)-{2,4-diamino-6-carboxy-3,5-bis[(E)-(4-{[2- (sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl} phenyl)diazenyl]phenyl}diazenyl]-benzenesulfonate (1:5.8:2.4), vinylsulfonyl- and potassium, sodium 2-[(E)-(2,4-diamino-6-carboxy-5-[(E)-(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl] sulfonyl}phenyl)diazenyl]-3-{(E)-phenyl]diazenyl}phenyl)diazenyl]-benzenesulfonate (1:5.8:3.4), polyvinylsulfonyl- and potassium, sodium 2-[(E)-(2,4-diamino-6-carboxy-3,5-bis{(E)- phenyldiazenyl}phenyl)diazenyl]-benzenesulfonate (1:5.8:6.8), polyvinylsulfonyl
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of prop-2-yn-1-ol and sodium 2-methyl-4-oxopentane-2-sulfonate
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of reaction products of octadecanoic acid, 12-hydroxy with ethylenediamine
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium (8R)-(11S)-(12S)-12-hydroxy-11-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-alkyl-polyoxo-1- phenyl-12-sulfonato-polyaza-2-oxadodecane and sodium (8R)-(11S)-(12R)-12-hydroxy-11-[(4-hydroxyphenyl)methyl]-8-alkyl-polyoxo-1- phenyl-12-sulfonato-polyaza-2-oxadodecane
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium 4-chloro-5-alkylbenzotriazolide and sodium 5-chloro-4-alkylbenzotriazolide and sodium 4-chloro-7-alkylbenzotriazolide and sodium 5-chloro-6-alkylbenzotriazolide
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of sodium amino-bis{[4-(ethenylsubstituted)phenyl]diazenyl}-hydroxynaphthalenesulfonate and polysodium amino-{[4-(ethenylsubstituted)phenyl]diazenyl}-{[4-(ethenylsubstituted)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-hydroxynaphthalenesulfonate and polysodium amino-bis{[4-(ethenylsubstituted)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-hydroxynaphthalenesulfonate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of stereoisomer of 2-[[4-[(2-amino-5-methyl-4-oxo-1,6,7,8-tetrahydropteridin-yl)methylamino]benzoyl]amino]pentanedioic acid, compound with 1-phenylethanamine
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of substituted-(naphthalen-1-methyl)heteromonocyclic chloride and propane-1,2-diol
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of tetraalkyl-3,3’-di(propan-2-yl)biphenyldiyl tetrakis(dialkylphenyl) bis(phosphite) and tris(dialkylphenyl) phosphite
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Tetrasodium 3-{[5-({4-[alkyl(3-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)amino]-6-fluoro- heteromonocycle-2-yl}amino)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-4-hydroxy-5-(alkanoylamino)naphthalene-2,7-disulfonate and Trisodium 3-[{5-[(4-{[3-(ethenylsulfonyl)phenyl](alkyl)amino}-6-fluoro-heteromonocycle-2-yl)amino]-2-sulfonatophenyl}diazenyl]-4-hydroxy-5-(alkanoylamino)naphthalene-2,7-disulfonate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 2-hydroxybenzoic acid, styrene and oxozinc
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of 3-[4-(2-aminoethylamino)-6-(4-sulfoanilino)-1,3,5-heterocycle-2-ylamino]benzensulfonic acid, ammonia water, sodium chloride and {mixture of [poly(1~4)chlorosulfonylphthalocyaninato-N29,N30,N31,N32]copper(II), [poly(1~3)chlorosulfonyl (tribenzo[b,g,l]pyrido[2,3-q]-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21,N22,N23,N24)]copper(II),[poly(1~2)chlorosulfonyl(dibenzol[b,g(or b,l)dipyrido[2,3(or 3,2)-l,q (or g,q)]-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21,N22,N23,N24)] copper(II) and [monochlorosulfonyl(benzo[b]tripyridol[2,3(or 3,2)-g,lq]-5,10,15,20- tetraazaporphyrinato- N21,N22,N23,N24)] copper(II)
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of a ((2S)-2, 6-diaminohexanoic acid hydrochloride salt, phosphonic acid and methanal) with a 1,2-disubstituted alkane and sodium hydroxide.
- - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of alkylaluminum dichloride and magnesium bis(alkylalkanolate) and precipitated synthetic amorphous silica and titanium tetrachloride
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction product of alkylaryl sulphonic acid and alkanolamine
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of alkylaryl sulphonic acid and cycloalkylamine
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of alkylarylsulphonic acid and cycloaliphatic amine
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of alkylbenzenesulphonic acid with cycloaliphatic amine
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalene sulphonic acid and alkanolamine
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of dialkanetriol and alkanoic and alkenoic acids and monohydroxyalkanoic acid
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of diammonium dimolybdate and polyalkylaminoalcohol
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of {mixture of [poly(1~4)chlorosulfonylphthalocyaninato-N29, N30, N31, N32] copper (II) and [poly(1~3)chlorosulfonyl (tribenzo-heteromonocycle-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21, N22, N23, N24)]copper (II) and [poly(1~2)chlorosulfonyl(dibenzo-diheteromonocylce-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21, N22, N23, N24)]copper (II) and [monochlorosulfonyl(benzo-triheteromonocycle-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato-N21, N22, N23, N24)] copper (II} and 2-[4-(2-aminoalkylamino)-6-(benzylamino)-1,3,5-heteromonocycle-2-ylamino]benzene-1,4-disulfonic acid and ammonia, water and sodium chloride
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction product of {Sulfonic acid derivatives of [4-(aminoalkylamino)-6-substituted-1,3,5-triazin-2-ylamino]benzene}, ammonia water, sodium chloride and [poly(1~4)chlorosulfonyl(poly(1~4) benzo-poly(3~0)pyrido-5,10,15,20-tetraazaporphyrinato- N21,N22,N23,N24)]copper(II)
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction productReaction product of 1,1´-Methylenebis(4-substituted cyclohexane), [2-(substitutedmethyl)-3-prop-2-enoyloxy-2-(prop-2-enoyloxymethyl)propyl] prop-2-enoate and [3-prop-2-substituted-2,2-bis(prop-2-enoyloxymethyl)propyl] prop-2-enoate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 1-(substitutedphenyl)urea coupled with diazotated potassium sodium substituted-5-{[2-(substituted)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate, further condensed with 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine, further converted with disubstituted benzene-1,4-disulfonic acid in aq. sodium hydroxide
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of 4-alkylalkanol and diphosphorus pentaoxide with 2-ethylhexylamine
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of alcohols and inorganic acid, salified by substituted-amine
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of alkenes, oxidized, esterified with alkanol
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of alkylalkenol and trimethylaluminum
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction products of ammonium halide with phosphorus polyhalide, partially hydrolysed
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of anilinohydroxyarylsulphonic acid coupled twice with diazotised aminonitrophenol, complexes with hydroxyhydroxyarylazonitroarylsulphonato(3-)chromium, sodium salts
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of benzenesulphonyl chloride and diethylamine and formic acid and prop-2-yn-1-ol and sodium hydroxide
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction products of bis([tetrakis(hydroxyalkyl)phosphonium] sulfate and alkanamine with Urea
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of cyclohexylamine and 4-alkylaniline and 1,1'-methanediylbis(4-isocyanatobenzene)
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of cyclohexylamine, alkan-1-amine and 1,1'-methanediylbis(4-isocyanatobenzene)
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of diazotized amino-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}arylsulfonic acid coupled with sodium amino-hydroxy-[(sulfo-{[2-(sulfooxy)ethyl]sulfonyl}aryl)diazenyl]arylsulfonate, sodium salts
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of dimethyl phosphonate with 2-alkyl-2-alkylpropanediol and alkanediol
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of disodium amino-hydroxyaryl-disulphonate reacted with 2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine, subsequently coupled with diazotized [(aminoaryl)sulphonyl]alkyl hydrogen sulphate, subsequently reacted with disodium amino-hydroxyaryl-disulphonate and subsequently coupled with diazotized disodium aminoaryl-disulphonate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of disubstituted alkane, transition metal, (Z/E)-substituted alkene, reaction mass of tetraalkyl-3,3’-di(propan-2-yl)-biphenyl-diyl tetrakis(dialkylphenyl) bis(phosphite) and tris(dialkylphenyl) phosphite and zinc halide
- - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of Hydrogen amino-4-hydroxynaphthalene-2-sulfonate, Potassium substituted-5-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}benzenesulfonate and Sodium substituted-({4-[(2-chloroethyl)sulfonyl]butanoyl}amino)benzenesulfonate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of oxometallate and long-chain alkyl amines
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of tetraethylenepentamine and maleic anhydride
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction products of the Na/K-salts of 7-((n-y-4-(z)phenyl)diazenyl)naphthalene-polysulfonates,2-((n–y-2-(z))diazenyl)-5-(ethenylsulfonyl)carbocyclosulfonicacid,polycarbocyclo,2,4,6-trihalo-1,3,5-triazine,propane-polyamine (y=amino,z=carbamoyl-y,n=2&4)
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reactions mass of N-{2-[(4-bromo-6-substituted-2-alkyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl)diazenyl]-[alkyl(2-methoxyalkyl)amino]phenyl}acetamide) and N-{2-[(4-bromo-6-substiuted-2-alkyl-1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-isoindol-5-yl)diazenyl]-[alkyl(2-hydroxy-3-phenoxypropyl)amino]phenyl}acetamide
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reactive Blue F08-0170
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reactive Orange F08-0314
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reactive Red F03-0318
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reddish Blue
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
S-[2-hydroxy-4-(2,2,2-trifluoroacetamido)alicyclic] arenecarbothioate
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sicopal Red EH 2370
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1