Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 09 juli 2020. Database contains 22885 unique substances and contains information from 99854 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
dichloromethane; methylene chloride
200-838-9 75-09-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Difluoromethane
200-839-4 75-10-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diiodomethane
200-841-5 75-11-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Formamide
200-842-0 75-12-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Formamide
200-842-0 75-12-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Formamide
200-842-0 75-12-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Carbon disulphide
200-843-6 75-15-0 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Carbon disulphide
200-843-6 75-15-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methylmagnesium bromide
200-844-1 75-16-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dimethyl sulphide
200-846-2 75-18-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium acetylide
200-848-3 75-20-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Calcium acetylide
200-848-3 75-20-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethylene oxide
200-849-9 75-21-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethylene oxide
200-849-9 75-21-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethylene oxide
200-849-9 75-21-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethylene oxide
200-849-9 75-21-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethylene oxide
200-849-9 75-21-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethylene oxide
200-849-9 75-21-8 Full Joint 1 000 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylamine--boron trifluoride
200-852-5 75-23-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylaluminium
200-853-0 75-24-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bromoform
200-854-6 75-25-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromopropane
200-855-1 75-26-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromopropane
200-855-1 75-26-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-bromopropane
200-855-1 75-26-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isobutane
200-857-2 75-28-5 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloropropane
200-858-8 75-29-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloropropane
200-858-8 75-29-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isopropylamine
200-860-9 75-31-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isopropylamine
200-860-9 75-31-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Propane-2-thiol
200-861-4 75-33-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1-dichloroethylene
200-864-0 75-35-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acetyl chloride
200-865-6 75-36-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,1-difluoroethane
200-866-1 75-37-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,1-difluoroethylene
200-867-7 75-38-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosgene
200-870-3 75-44-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Phosgene
200-870-3 75-44-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chlorodifluoromethane
200-871-9 75-45-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoromethane
200-872-4 75-46-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylamine
200-875-0 75-50-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trimethylamine
200-875-0 75-50-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nitromethane
200-876-6 75-52-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichloro(methyl)silane
200-877-1 75-54-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylaziridine
200-878-7 75-55-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyloxirane
200-879-2 75-56-9 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyloxirane
200-879-2 75-56-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyloxirane
200-879-2 75-56-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyloxirane
200-879-2 75-56-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyloxirane
200-879-2 75-56-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyloxirane
200-879-2 75-56-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyloxirane
200-879-2 75-56-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2