Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 11 juli 2020. Database contains 22887 unique substances and contains information from 99887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Sodium calcium edetate
200-529-9 62-33-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Choline
200-535-1 62-49-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Aniline 200-539-3 62-53-3 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aniline 200-539-3 62-53-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Calcium di(acetate)
200-540-9 62-54-4 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Thioacetamide
200-541-4 62-55-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
thiourea; thiocarbamide
200-543-5 62-56-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-2-methylpropionic acid
200-544-0 62-57-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Disodium oxalate
200-550-3 62-76-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Androst-4-ene-3,17-dione
200-554-5 63-05-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cytidine 3'-(dihydrogen phosphate)
200-556-6 63-37-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
L-methionine
200-562-9 63-68-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulphanilamide
200-563-4 63-74-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-phenyl-L-alanine
200-568-1 63-91-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate
200-573-9 64-02-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate
200-573-9 64-02-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenethylamine
200-574-4 64-04-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethanol
200-578-6 64-17-5 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethanol
200-578-6 64-17-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Formic acid
200-579-1 64-18-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Formic acid
200-579-1 64-18-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Acetic acid
200-580-7 64-19-7 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl sulphate
200-589-6 64-67-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl sulphate
200-589-6 64-67-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Diethyl sulphate
200-589-6 64-67-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Demeclocycline hydrochloride
200-592-2 64-73-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetracycline hydrochloride
200-593-8 64-75-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Colchicine
200-598-5 64-86-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pyridoxine
200-603-0 65-23-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Nicotine sulphate
200-606-7 65-30-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Nicotine dihydrogen ditartrate
200-607-2 65-31-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Salicylamide
200-609-3 65-45-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-aminosalicylic acid
200-613-5 65-49-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzoic acid
200-618-2 65-85-0 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Orotic acid
200-619-8 65-86-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Uracil
200-621-9 66-22-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hexanal
200-624-5 66-25-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methyl methanesulphonate
200-625-0 66-27-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glucosamine hydrochloride
200-638-1 66-84-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Thiamine hydrochloride
200-641-8 67-03-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N'-[dithiobis[2-(2-hydroxyethyl)-1-methylvinylene]]bis[N-[(4-amino-2-methyl-5-pyrimidinyl)methyl]formamide
200-644-4 67-16-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid)
200-652-8 67-43-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-carboxymethyliminobis(ethylenenitrilo)tetra(acetic acid)
200-652-8 67-43-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-(hydroxymethyl)-2-furaldehyde
200-654-9 67-47-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-(hydroxymethyl)-2-furaldehyde
200-654-9 67-47-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Choline chloride
200-655-4 67-48-1 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dimethylpyrazole
200-657-5 67-51-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,5-dimethylpyrazole
200-657-5 67-51-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Barbituric acid
200-658-0 67-52-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Barbituric acid
200-658-0 67-52-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1