Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 01 juli 2020. Database contains 22873 unique substances and contains information from 99712 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2,2'-methylenediphenyl diisocyanate 219-799-4 2536-05-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-methyliminodiethanol
203-312-7 105-59-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-oxybis-ethanol diformate
601-722-4 120570-77-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-oxybis[5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaphosphorinane] 2,2'-disulphide
223-829-1 4090-51-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-oxydi(ethylamine)
220-395-5 2752-17-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-oxydiethanol
203-872-2 111-46-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-Oxydiethanol, propoxylated
1 - 4.5 moles propoxylated
500-031-4 9051-51-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-p-phenylenedioxydiethanol
203-197-3 104-38-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-thiodiethanethiol
222-671-0 3570-55-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-vinylenebis[5-methylbenzoxazole]
213-866-1 1041-00-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-{octahydro-1H-4,7-methanoindene-2,5-diylbis[(2,1-phenylene)oxymethylene]}bis(oxirane)
943-519-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2',2'-tetrakis(hydroxymethyl)-3,3'-oxydipropan-1-ol
204-794-1 126-58-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trichloro-1-phenylethyl acetate
201-972-0 90-17-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trichloroethane-1,1-diol
206-117-5 302-17-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trifluoro-1-(trifluoromethyl)ethyl methacrylate
221-309-9 3063-94-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroacetamide
206-559-9 354-38-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethanol
200-913-6 75-89-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethyl methacrylate
206-525-3 352-87-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl N-[6-({[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl)oxy]carbonyl}amino)-3,3,5-trimethylhexyl]carbamate 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl N-[6-({[(2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7-dodecafluoroheptyl)oxy]carbonyl}amino)-3,5,5-trimethylhexyl]carbamate
938-105-7 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3,3,4,4,5,5-octafluoropentyl methacrylate
206-596-0 355-93-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(trifluoromethyl)morpholine
206-841-1 382-28-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3,3-Tetrafluorooxetane
700-202-5 765-63-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3-trimethylbutane
207-346-3 464-06-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3-trimethylcyclopent-3-enylacetonitrile
239-405-4 15373-31-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4(or 2,4,4)-trimethylhexane-1,6-diamine
247-063-2 25513-64-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4(or 2,4,4)-Trimethylhexane-1,6-diisocyanate
915-277-1 32052-51-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4,4,6,6-hexamethylcyclotrisilazane
213-773-6 1009-93-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4,4-tetramethyl-7-oxa-3,20-diazadispiro[5.1.11.2]-henicosan-21-one
264-780-6 64338-16-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4,4-tetramethylcyclobutane-1,3-diol, mixed isomers
221-140-0 3010-96-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4,6,6-pentamethylheptane
236-757-0 13475-82-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4-trifluoro-5-(trifluoromethoxy)-1,3-dioxole
605-263-0 161611-74-1 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4-trimethyl-4-phenyl-butane-nitrile
422-580-8 75490-39-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4-trimethylpentane
208-759-1 540-84-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol
205-619-1 144-19-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,5-trimethyl-5-pentylcyclopentan-1-one
265-779-3 65443-14-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethyl-1-{2-[(3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy]ethyl}piperidin-4-yl 3,5,5-trimethylhexanoate
941-267-1 1445870-18-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethyl-4-oxopiperidinooxy
220-778-7 2896-70-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidylamine
253-197-2 36768-62-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethyl-4-substituted-piperidinyl-1-oxy
482-430-2 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-4-yl dodecanoate
700-503-1 101238-01-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,6,6-tetramethylpiperidinooxy
219-888-8 2564-83-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-(1,4-phenylene)bis((4H-3,1-benzoxazine-4-one)
418-280-1 18600-59-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(allyloxymethyl)butan-1-ol
211-661-1 682-09-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(bromomethyl)propane-1,3-diol
221-967-7 3296-90-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-Bis(bromomethyl)propane-1,3-diol, oligomeric reaction products with 1-chloro-2,3-epoxypropane
500-073-3 31452-80-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(chloromethyl)propane-1,3-diyl tetrakis(1-chloropropan-2-yl) bis(phosphate)
809-920-4 1047637-37-5 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(chloromethyl)trimethylene bis(bis(2-chloroethyl)phosphate)
253-760-2 38051-10-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(hydroxymethyl)-1,3-propanediyl dioleate
246-665-2 25151-96-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(hydroxymethyl)butanoic acid
424-090-1 10097-02-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diyl didocosanoate
269-495-0 68258-72-0 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1