Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 11 juli 2020. Database contains 22887 unique substances and contains information from 99887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-[(2-Acetamido-6-oxo-1,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]-1,3-propanediyl bis(4-methoxybenzoate)
949-341-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(2-amino-6-oxo-3,6-dihydro-9H-purin-9-yl)methoxy]ethyl N-[(benzyloxy)carbonyl]-L-valinate
424-810-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[(2-chloro-4-nitrophenoxy)methyl]pyridine
605-865-3 179687-79-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(2-hydroxypropyl)(C16-18 sat. C18 unsat. alkyl)amino]propan-1-ol
695-977-9 1309955-79-0 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(2R)-2-hydroxy-3-{[4-(3-oxomorpholin-4-yl)phenyl]amino}propyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
610-200-5 446292-07-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(2S)-oxiran-2-ylmethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
454-720-9 161596-47-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(3-methyl-4-nitropyridin-2-yl)methylsulfanyl]-1H-benzimidazole
460-440-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[(3-methyl-4-nitropyridin-2-yl)methylsulfanyl]-1H-benzimidazole
460-440-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(4-chloro-2-nitrophenyl)amino]ethanol
413-280-8 59320-13-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[(6,11-Dihydro-5H-dibenz[b,e]azepin-6-yl)-methyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
629-841-7 143878-20-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(8-amino-7-{[4-substituted-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-1-hydroxy-3,6-disulfonaphthalen-2-yl)diazenyl]-4-[(4-chloro-6-{[3-(substituted)phenyl](ethyl)amino}-heteromonocycl-2-yl)amino]arylsulfonic acid, potassium and sodium salts
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[(acetyloxy)methoxy]ethyl acetate
261-686-7 59278-00-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(C14-15alkyloxy)methyl]oxirane
700-630-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(o-nitrophenyl)azo]-p-cresol
215-863-0 1435-71-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[(octadecylcarbamoyl)oxy]ethyl acrylate
811-432-1 78433-08-6 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2,4-bis(1,1-dimethyl-ethyl)phenoxy]-N-(2-hydroxy-5-methyl-phenyl)hexanamide
411-330-3 104541-33-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[2,4-bis(1,1-dimethylpropyl)phenoxy]butyryl chloride
254-978-0 40567-16-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[2,4-bis(tert-pentyl)phenoxy]-N-(3,5-dichloro-4-ethyl-2-hydroxyphenyl)butyramide
300-634-0 93951-12-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2,4-bis(tert-pentyl)phenoxy]butyric acid
236-495-7 13403-01-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-1,2,4-triazolidine-3-thione
606-964-4 222408-90-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[2-(2,4-difluorophenyl)prop-2-en-1-yl]propane-1,3-diol
605-390-1 165115-73-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]acetic acid;hydrochloride
816-400-0 134979-01-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[2-(3-butoxypropyl)-1,1-dioxo-1,2,4-benzothiadiazin-3-yl]-5'-tert-butyl-2-(5,5-dimethyl-2,4-dioxo-1,3-oxazolidin-3-yl)-2'-[(2-ethylhexyl)thio]acetanilide
448-060-0 727678-39-9 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-(6-Chloro-pyrimidin-4-yloxy)-phenyl]-3,3-dimethoxy-propionic acid methyl ester
604-340-6 143230-42-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[2-(carboxymethyl)phenoxy]-3,4-dimethylbenzoic acid
601-485-7 117570-93-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[2-(dimethylamino)ethoxy]ethyl N-{3-[2-(2-(dimethylamino)ethoxy)ethoxycarbonylaminomethyl]-3,5,5-trimethylcyclohexyl}carbamate
441-100-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[2-(Methoxycarbonyl-phenyl-amino)-phenyl]-acetic acid
439-530-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[2-(Piperazin-1-yl)ethoxy]ethanol
700-022-7 13349-82-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[2-(propan-2-yl)-1,3-oxazolidin-3-yl]ethanol
608-245-0 28770-01-6 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[2-[2-[2-[2-[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethoxy]ethyl methanesulfonate
700-859-8 477775-57-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[2-[2-[[2-[2-(2-aminoethoxy)ethoxy]acetyl]amino]ethoxy]ethoxy]acetic acid
815-071-0 1143516-05-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[2-hydroxy-3-(2-chlorophenyl)carbamoyl-1-naphthylazo]-7-[2-hydroxy-3-(3-methylphenyl)carbamoyl-1-naphthylazo]fluoren-9-one
420-580-2 151798-26-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[3-(9-butyl-1,1,3,3,5,5,7,7,9,9-decamethylpentasiloxanyl)propoxy]ethyl methacrylate
801-072-3 1052075-57-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[3-(methylamino)propyl]-1H-benzimidazole
425-760-4 64137-52-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[4-(1-hydroxy-4-{4-[hydroxy(diphenyl)methyl]piperidin-1-yl}butyl)phenyl]-2-methylpropanoic acid
801-893-7 83799-24-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[4-(2-chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,Ndiethylethanaminium bromide
936-979-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[4-(2-chloro-1,2-diphenylethenyl)phenoxy]-N,Ndiethylethanaminium bromide
936-979-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[4-(2-ethoxyethoxy)naphtalen-1-yl]-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
441-150-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[4-(4-methoxyphenyl)-6-phenyl-1,3,5-triazin-2-yl]-phenol
430-810-3 154825-62-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[4-(Dibenzo[b,f][1,4]thiazepin-11-yl)piperazin-1-yl] ethanol
700-085-0 329216-67-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[4-(diphenylmethyl)piperazin-1-yl]ethanol
812-114-5 10527-64-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[4-(ethoxycarbonyl)-2-methoxyanilino]-2-oxoethan-1-aminium chloride
810-628-4 1606132-23-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[4-[(4-hydroxyphenyl)sulfonyl]phenoxy]-4,4-dimethyl-N-[5-[(methylsulfonyl)amino]-2-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenoxy]phenyl]-3-oxopentanamide
414-170-2 135937-20-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[4-[N-(4-acetoxybutyl)-N-ethyl]amino-2-methylphenylazo]-3-acetyl-5-nitrothiophene
404-830-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[4-N,N-bis-(β-methoxycarbonyl-ethyl)amino-2-methylphenylazo]-3-ethoxycarbonyl-5-nitrothiophene
400-460-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-[5-fluoro-1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]-5-[(E)-phenyldiazenyl]pyrimidine-4,6-diamine
811-933-5 1350653-29-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[5-fluoro-1-(2-fluorobenzyl)-1H-pyrazolo[3,4-b]pyridin-3-yl]pyrimidine-4,5,6-triamine
811-934-0 1350653-30-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[[(3-Methyl-4-nitro-pyridin-2-yl)methyl]sulfanyl]-1H-benzoimidazole
604-848-8 152402-98-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[[(5-methyl-1H-imidazol-4-yl)methyl]thio]ethylamine dihydrochloride
254-033-2 38603-72-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-[[2-(2-hydroxyethoxy)-4-nitrophenyl]amino]ethanol
428-840-7 59820-43-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1