Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 02 juli 2020. Database contains 22877 unique substances and contains information from 99730 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1-methyl-1-phenylethyl peroxyneodecanoate
247-956-7 26748-47-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methyl-2-pyrrolidone
212-828-1 872-50-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methyl-3-((methyl-λ2-azanyl)methyl)-1H-pyrazole-5-carbonitrile hydrochloride
943-430-2 1643141-20-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methyl-3-phenylpropylamine
244-942-2 22374-89-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methyl-3-phenylpropylamine
244-942-2 22374-89-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Methyl-4-[(trans,trans)-4'-propyl[1,1'-bicyclohexyl]-4-yl] -benzene
617-606-1 84656-75-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methyl-4-piperidone
215-895-5 1445-73-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methyl-4-piperidyl diphenylglycolate
222-774-0 3608-67-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methyl-N,N',N''-tris(1-methylpropyl)silanetriamine
253-634-7 37697-65-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methylcyclohexane-1-carboxylic acid
214-371-3 1123-25-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methylheptyl acrylate
256-005-5 42928-85-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methylimidazole
210-484-7 616-47-7 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-methylpiperazine
203-639-5 109-01-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methylpiperazine
203-639-5 109-01-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methylpiperidin-4-ol
203-406-8 106-52-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methylpiperidin-4-ol
203-406-8 106-52-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methylpiperidine
210-959-9 626-67-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methylpiperidine-2-ethanol
208-554-7 533-15-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methylpyridinium chloride
231-658-9 7680-73-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methylpyrrolidin-3-ol
236-189-3 13220-33-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-methylpyrrolidine
204-438-5 120-94-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-methyltrimethylene dimethacrylate
214-711-0 1189-08-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Naphthalenamine, 4-(3,4-dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-, hydrochloride (1:1), (1R,4R)-rel-
616-707-8 79617-89-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Naphthaleneheptanoic acid, 8-(2,2-dimethyl-1-oxobutoxy)-1,2,6,7,8,8a-hexahydro-b,d-dihydroxy-2,6-dimethyl-, monoammonium salt,(bR,dR,1S,2S,6R,8S,8aR)- (9CI);
604-165-5 139893-43-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Naphthalenemethanamine, a-methyl-
610-076-2 42882-31-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Naphthalenesulfonic acid, 4-amino-, diazotized, coupled with diazotized 5(or 8)-amino-2-naphthalenesulfonic acid, diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol
291-652-7 90459-11-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-naphthalenesulfonic acid, 5-[(4-hydroxyphenyl)amino]-8-(phenylamino)-, reaction products with sodium sulfide (Na2(Sx)), leuco derivatives
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 53571.
235-521-4 12262-32-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Naphthalenesulfonic acid, 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-, ester with phenyl(2,3,4-trihydroxyphenyl)methanone
270-931-7 68510-93-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Naphthalenol, polymer with formaldehyde
607-708-4 25359-91-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-naphthol
201-969-4 90-15-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-naphthyl isocyanate
201-703-7 86-84-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-naphthylacetonitrile
205-078-1 132-75-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-naphthylamine
205-138-7 134-32-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-nitro-2-phenylsulfanylbenzene
609-953-2 4171-83-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-nitroguanidine
209-143-5 556-88-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-nitropropane
203-544-9 108-03-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-O-tert-butyl 2-O-methyl (2S)-5-oxopyrrolidine-1,2-dicarboxylate
600-890-6 108963-96-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-o-tolylbiguanide
202-268-6 93-69-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-O-β-(2 ,3-di-O-alka(e)noyl-6 -O-acetyl-D-mannopyranosyl)-D-erythritol
949-740-4 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Octadecanol, phosphate, potassium salt
273-489-3 68987-29-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Octanamine, N,N-dimethyl-, N-oxide
607-854-9 2605-78-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-OCTANOL, 5,7,7-TRIMETHYL-2-(1,3,3-TRIMETHYLBUTYL)-
826-392-0 36400-98-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Octanol, reaction products with phosphorus oxide (P2O5), potassium salts
807-789-8 111062-42-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-oxa-4-azaspiro[4.5]decan-4-ethanol
219-101-8 2359-11-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Pentanone, 5-methoxy-1-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-, oxime
612-371-1 61747-22-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phenoxypropan-2-ol
212-222-7 770-35-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Phenyl-1-(2-pyridinyl)ethanol hydrochloride (1:1)
606-318-1 19478-81-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phenyl-3-(p-toluenesulfonyl)urea
424-620-1 13909-63-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Phenyl-3-oxabicyclo[3.1.0]hexan-2-one
922-915-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-phenyl-3-piperidin-1-ylpropan-1-one
635-445-5 73-63-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2