Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 15 juli 2020. Database contains 22890 unique substances and contains information from 99906 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-ethoxy-2-oxoethyl ethyl malonate
827-072-3 100074-94-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxy-2-oxoethyl ethyl methylenemalonate
817-217-9 116280-23-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxy-4-(hydroxymethyl)phenol
674-192-5 4912-58-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Ethoxy-4-formylphenyl β-D-glucopyranoside
602-769-3 122397-96-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxy-N-hydroxybenzenecarboximidamide
618-095-8 879-57-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxybenzenecarboximidamide hydrochloride
606-080-9 18637-00-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxybenzoic acid
205-130-3 134-11-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxybenzonitrile
613-895-3 6609-57-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxyethanol
203-804-1 110-80-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxyethyl (2Z)-2-cyano-2-[3-(3-methoxypropylamino)cyclohex-2-en-1-ylidene]acetate
700-860-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxyethyl ethyl carbonic acid ester
809-934-0 627034-93-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxyethyl methacrylate
219-135-3 2370-63-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxyethyl-2-(4-(2,6-dihydro-2,6-dioxo-7-phenyl-1,5-dioxaindacen-3-yl)phenoxy)acetate
403-960-2 147014-52-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxyethyl-2-(4-(2,6-dihydro-2,6-dioxo-7-phenyl-1,5-dioxaindacen-3-yl)phenoxy)acetate
403-960-2 147014-52-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxynaphthalene-1-carbonyl chloride
259-502-5 55150-29-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2,3-dihydro-2-methyl-1H-perimidine
424-380-6 43057-68-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2-(((3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy)methyl)propane-1,3-diyl bis(3,5,5-trimethylhexanoate)
613-848-7 65870-94-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediyl dioleate
246-625-4 25111-05-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2-[(3-mercapto-1-oxopropoxy)methyl]propane-1,3-diyl bis[3-mercaptopropionate]
251-336-1 33007-83-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate; 2,2-bis(acryloyloxymethyl)butyl acrylate; trimethylolpropane triacrylate
239-701-3 15625-89-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2-[[(1-oxoheptyl)oxy]methyl]propane-1,3-diyl bisheptanoate
201-089-0 78-16-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2-[[(1-oxoisooctadecyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl bis(isooctadecanoate)
271-347-5 68541-50-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2-[[(1-oxononyl)oxy]methyl]propane-1,3-diyl dinonan-1-oate
204-793-6 126-57-8 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2-oxazoline
233-912-4 10431-98-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone
225-582-5 4940-11-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-3-methylpyrazine
239-799-8 15707-23-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-4,4-dimethylcyclohexan-1-one
451-230-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-4-hydroxy-5-methylfuran-3(2H)-one
248-514-6 27538-10-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-4-methylimidazole
213-234-5 931-36-2 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-N,N-bis(2-ethylhexyl)hexylamine
217-461-0 1860-26-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-N-(3-methoxyphenyl)-N-methylbutanamide
840-202-3 2101947-22-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylaminoethanol
203-797-5 110-73-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylanthraquinone
201-535-4 84-51-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexan-1-ol
203-234-3 104-76-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Ethylhexan-1-ol, ethoxylated, esters with acrylic acid
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-156-4 62722-22-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanal
204-596-5 123-05-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexane-1,3-diol
202-377-9 94-96-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid
205-743-6 149-57-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid, cerium salt
246-332-1 24593-34-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid, compound with 2-aminoethanol (1:1)
278-031-6 74931-55-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid, copper salt
244-846-0 22221-10-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid, iron salt
243-169-8 19583-54-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid, manganese salt 240-085-3 15956-58-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid, molybdenum salt 251-807-1 34041-09-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid, monoester with propane-1,2-diol
285-503-5 85114-00-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid, zirconium salt 245-018-1 22464-99-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoyl chloride
212-081-1 760-67-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl (2R)-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propanoate
630-324-3 861229-15-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl (2S)-2-hydroxypropanoate
606-097-1 186817-80-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl (4-chloro-2-methylphenoxy)acetate
249-636-2 29450-45-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1