Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 10 juli 2020. Database contains 22887 unique substances and contains information from 99887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Phenylacetic acid
203-148-6 103-82-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzyldimethylamine
203-149-1 103-83-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Paracetamol
203-157-5 103-90-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Paracetamol
203-157-5 103-90-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-p-cumenyl-2-methylpropionaldehyde
203-161-7 103-95-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxyphenylacetic acid
203-166-4 104-01-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-nitrophenylacetic acid
203-168-5 104-03-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorophenyl isocyanate
203-176-9 104-12-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorophenyl isocyanate
203-176-9 104-12-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Toluene-4-sulphonic acid
203-180-0 104-15-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-(3-chloropropyl)-4-methylpiperazine
203-181-6 104-16-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
N,N,4-trimethylpiperazine-1-ethylamine
203-183-7 104-19-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(4-methoxyphenyl)butan-2-one
203-184-2 104-20-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-(4-methoxyphenyl)butan-2-one
203-184-2 104-20-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(4-methoxyphenyl)butan-2-one
203-184-2 104-20-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-methoxybenzyl acetate
203-185-8 104-21-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-aminoazobenzene-4-sulphonic acid
203-187-9 104-23-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4'-aminoazobenzene-4-sulphonic acid
203-187-9 104-23-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chlorphenesin
203-192-6 104-29-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-p-phenylenedioxydiethanol
203-197-3 104-38-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2'-p-phenylenedioxydiethanol
203-197-3 104-38-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-nonylphenol 203-199-4 104-40-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
p-propylanisole
203-203-4 104-45-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
p-phenylene diisocyanate
203-207-6 104-49-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Octan-4-olide
203-208-1 104-50-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
(3-chloropropyl)benzene
203-210-2 104-52-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cinnamyl alcohol
203-212-3 104-54-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cinnamyl alcohol
203-212-3 104-54-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cinnamaldehyde
203-213-9 104-55-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Cinnamaldehyde
203-213-9 104-55-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzyl formate
203-214-4 104-57-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Nonan-4-olide
203-219-1 104-61-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzylaminoethanol
203-221-2 104-63-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cinnamyl formate
203-223-3 104-65-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2-diphenoxyethane
203-224-9 104-66-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Undecan-4-olide
203-225-4 104-67-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-(2-phenoxyethoxy)ethanol
203-227-5 104-68-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-dodecylpyridinium chloride
203-232-2 104-74-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexylamine
203-233-8 104-75-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexan-1-ol
203-234-3 104-76-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexan-1-ol
203-234-3 104-76-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-aminopropyldiethylamine
203-236-4 104-78-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
α,4-dichlorotoluene
203-242-7 104-83-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-toluonitrile
203-244-8 104-85-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
p-tolualdehyde
203-246-9 104-87-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorobenzaldehyde
203-247-4 104-88-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-chlorobenzaldehyde
203-247-4 104-88-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-ethyl-2-methylpyridine
203-250-0 104-90-5 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
4-nitrosophenol
203-251-6 104-91-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-bromoanisole
203-252-1 104-92-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1