Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 11 juli 2020. Database contains 22887 unique substances and contains information from 99887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-(2-hydroxy-5-(2-(methacryloyloxy)ethyl)phenyl)-2H-benzotriazole
424-240-4 96478-09-0 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
(17alpha)-3-ethoxy-19-norpregna-3,5-dien-20-yn-17-ol
619-217-2 96487-85-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-tert-butyl-5-(4-tert-butylbenzylthio)-4-chloropyridazin-3(2H)-one
405-700-3 96489-71-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Dodecanoic acid, monoester with oxybis[propanediol]
619-220-9 96499-68-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4,7-trimethyl-1,4,7-triazonane
619-228-2 96556-05-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4,7-trimethyl-1,4,7-triazonane
619-228-2 96556-05-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl (R)-2-(4-hydroxyphenoxy)propionate
411-950-4 96562-58-2 Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2H-1,4-Benzodiazepin-2-one, 3-(acetyloxy)-7-chloro-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-
813-253-4 96576-92-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-trans-ethyl-4'-trans-propyl-[1,1'-bicyclohexyl]
619-230-3 96624-41-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
4-trans-Butyl-4'-trans-propyl-[1,1'-bicyclohexyl]
619-232-4 96624-52-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Amines, C12-14-tert-alkyl, mixed sec-Bu and iso-Bu phosphates
306-227-4 96690-34-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18, 2-octyldodecyl esters
306-232-1 96690-38-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Protein hydrolyzates, silk
306-235-8 96690-41-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Quaternary ammonium compounds, C12-14-alkyltrimethyl, Me sulfates
306-238-4 96690-44-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Soybean oil, epoxidized, Me ester, reaction products with propylene glycol
306-246-8 96690-51-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Sunflower oil, ester with sorbitol
306-248-9 96690-53-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tar acids, distn. residues
A residue from the distillation of crude phenol from coal. It consists predominantly of phenols having carbon numbers in the range of C8 through C10 with a softening point of 60°C to 80°C (140°F to 176°F).
306-251-5 96690-55-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methylpropyl-2-ethyl-2-methylbutanoate
619-240-8 96723-99-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
A mixture of: 1-(2,3,6,7,8,9-hexahydro-1,1-dimethyl-1H-benz(g)inden-4-yl)ethanone; 1-(2,3,5,6,7,8-hexahydro-1,1-dimethyl-1H-benz(f)inden-4-yl)ethanone; 1-(2,3,6,7,8,9-hexahydro-1,1-dimethyl-1H-benz(g)inden-5-yl)ethanone; 1-(2,3,6,7,8,9-hexahydro-3,3-dimethyl-1H-benz(g)inden-5-yl)ethanone
414-870-8 96792-67-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
8-benzyl-8-azabicyclo[3.2.1]octan-3-amine
805-664-2 96901-92-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-chloro-2,4-dinitrobenzene
202-551-4 97-00-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-sulphosalicylic acid
202-555-6 97-05-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-4-(methylsulphonyl)-2-nitrobenzene
202-557-7 97-07-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyl α-D-glucoside
202-571-3 97-30-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4-methoxy-3-nitro-N-phenylbenzamide
202-572-9 97-32-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
3-amino-N,N-diethyl-4-methoxybenzenesulphonamide
202-575-5 97-35-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2',4'-dimethylacetoacetanilide
202-576-0 97-36-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-di-o-tolylguanidine
202-577-6 97-39-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 2,2-dimethyl-3-(2-methylpropenyl)cyclopropanecarboxylate
202-579-7 97-41-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-nitrosalicylaldehyde
202-587-0 97-51-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitro-o-anisidine
202-588-6 97-52-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitro-o-anisidine
202-588-6 97-52-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-nitro-o-anisidine
202-588-6 97-52-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Eugenol
202-589-1 97-53-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Allantoin
202-592-8 97-59-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylvaleric acid
202-594-9 97-61-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl isobutyrate
202-595-4 97-62-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl isobutyrate
202-595-4 97-62-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl methacrylate
202-597-5 97-63-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl lactate
202-598-0 97-64-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Itaconic acid
202-599-6 97-65-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-malic acid
202-601-5 97-67-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isobutyric anhydride
202-603-6 97-72-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylthiuram monosulphide
202-605-7 97-74-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Disulfiram
202-607-8 97-77-8 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
N-lauroylsarcosine
202-608-3 97-78-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutyl isobutyrate
202-612-5 97-85-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Isobutyl methacrylate
202-613-0 97-86-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Butyl methacrylate
202-615-1 97-88-1 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,7-dimethyloct-6-enyl isobutyrate
202-616-7 97-89-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1