Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 13 juli 2020. Database contains 22890 unique substances and contains information from 99900 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
4-acetamido-5-[[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]anthranilic acid, sodium salt
303-156-0 94158-82-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
4-[[2-[[2,5-dimethoxy-4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]-1,3-dioxobutyl]amino]-5-methoxy-2-methylbenzenesulphonic acid, sodium salt
303-161-8 94158-87-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N''-ethylenebis[N'-[2-methyl-5-[[(octadecylamino)carbonyl]amino]phenyl]urea]
303-345-8 94166-50-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Aluminum, benzoate C16-18-fatty acids complexes
303-385-6 94166-87-7 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
4(1H-pyrazol-4-yl)-7-[[2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl]-7H-pyrrolol[2,3-d]pyrimidine
801-232-2 941685-27-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 2-butyloctyl sulphate
303-553-9 94200-74-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium 2,2'-[oxybis(2,1-ethanediyloxy)]bisacetate
303-629-1 94201-43-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrahydro-4-methyl-2-phenyl-2H-pyran
303-662-1 94201-73-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
(Z)-[cyano(2,3-dichlorophenyl)methylene]carbazamidine
303-725-3 94213-23-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(Z)-[cyano(2,3-dichlorophenyl)methylene]carbazamidine
303-725-3 94213-23-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
7-anilino-4-hydroxy-3-[[6-methoxy-4-[(6-sulpho-2,4-xylyl)azo]-m-tolyl]azo]naphthalene-2-sulphonic acid, sodium salt, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol
303-757-8 94213-53-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium (Z)-1-(octadec-9-enyl) 2-sulphonatosuccinate
303-773-5 94213-67-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4-(1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindol-2-yl)phenyl]butyric acid
303-995-2 94232-67-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium [[N,N'-ethylenebis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']manganate(2-)
304-037-6 94233-07-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Diammonium [[N,N'-ethylenebis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cobaltate(2-)
304-038-1 94233-08-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-ethylhexan-1-olato)bis(pentane-2,4-dionato-O,O')titanium
304-059-6 94233-27-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-fluoro-6-trifluoromethylpyridine
428-100-3 94239-04-0 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-fluoro-6-trifluoromethylpyridine
428-100-3 94239-04-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tripotassium [5-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-4-sulpho-1-naphthyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonato(5-)]cuprate(3-)
304-149-5 94246-75-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
(2E,4E,7S)-11-methoxy-3,7,11-trimethyldodeca-2,4-dienoic acid, ammonium salt (1:1)
619-006-5 942519-41-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
(1E,Z)-2,6-dimethylhepta-1,5-dienyl 2-methylpropanoate
479-370-4 942594-24-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hydrogen [3-[[1-[anilinocarbonyl]-2-oxopropyl]azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzene-1-sulphonato(3-)]hydroxychromate(1-) , compound with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]propylamine (1:1)
304-519-6 94276-33-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogen [tris[[[3-[(2-ethylhexyl)oxy]propyl]amino]sulphonyl]-29H,31H-phthalocyaninesulphonato(3-)-N29,N30,N31,N32]cuprate(1-), compound with 3-[(2-ethylhexyl)oxy]propylamine (1:1)
304-661-9 94277-77-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 4-[[3,5-bis[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]-2,4(or 2,6)-dihydroxyphenyl]azo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
304-762-8 94279-16-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,2,4-Benzenetricarboxylic acid, tri-C9-11-alkyl esters
304-780-6 94279-36-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-Butene, chlorinated, epoxidized, distn. residues
304-781-1 94279-37-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Butene, chlorinated, epoxidized, distn. residues
304-783-2 94279-39-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Magnesium, Bu octyl complexes
304-790-0 94279-45-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Pentene, chlorinated, epoxidized, distn. residues
304-798-4 94279-53-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Propene, chlorinated, epoxidized, distn. residues
304-800-3 94279-54-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Propene, 2-methyl-, chlorinated, epoxidized, distn. residues
304-801-9 94279-55-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Silicic acid (H4SiO4), zirconium(4+) salt (1:1), reaction products with sodium hydroxide
304-802-4 94279-56-8 Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Oils, animal, sulfated, sodium salts
304-835-4 94279-90-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
4,4'-[hexane-1,6-diylbis(oxy)]bisbenzonitrile
304-886-2 94291-61-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
3,3-[(2,2-dimethylpropane-1,3-diyl)bis(oxy)]-17α-hydroxyestr-5(10)-ene-17-carbonitrile
304-925-3 94291-97-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-phenoxyisobutyric acid
213-402-8 943-45-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-(4-methoxyphenyl)-3-buten-2-one
213-404-9 943-88-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
13-oxabicyclo[10.1.0]trideca-4,8-diene
213-407-5 943-93-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trimethyl-3-[(1-oxo-10-undecenyl)amino]propylammonium methyl sulphate
304-990-8 94313-91-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-butylphosphorothioic triamide
435-740-7 94317-64-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-butylphosphorothioic triamide
435-740-7 94317-64-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
N-butylphosphorothioic triamide
435-740-7 94317-64-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-butylphosphorothioic triamide
435-740-7 94317-64-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
N-butylphosphorothioic triamide
435-740-7 94317-64-3 Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
{4-fluoro-2-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)methyl]phenyl}boronic acid
800-246-6 943310-74-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
4-{4-bromo-3-[(tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)methyl]phenoxy}benzonitrile
807-693-6 943311-78-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cymbopogon winterianus, ext., reaction products with acetone
305-053-6 94333-72-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bulnesia sarmienti, ext., acetate
305-067-2 94333-88-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Schinus molle, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Schinus molle, Anacardiaceae.
305-104-2 94334-31-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thuya plicata, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Thuya plicata, Cupressaceae.
305-105-8 94334-32-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2