Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 13 juli 2020. Database contains 22890 unique substances and contains information from 99900 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Tetraethylammonium chloride
200-267-5 56-34-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(tributyltin) oxide 200-268-0 56-35-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzyltriethylammonium chloride
200-270-1 56-37-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyltriethylammonium chloride
200-270-1 56-37-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Glycine
200-272-2 56-40-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-alanine
200-273-8 56-41-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
L-serine
200-274-3 56-45-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Quinidine
200-279-0 56-54-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chloramphenicol
200-287-4 56-75-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Glycerol
200-289-5 56-81-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aspartic acid
200-291-6 56-84-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Aspartic acid
200-291-6 56-84-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Levoglutamide
200-292-1 56-85-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Glutamic acid
200-293-7 56-86-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Glutamic acid
200-293-7 56-86-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Glutamic acid
200-293-7 56-86-0 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Cystine
200-296-3 56-89-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Cystine
200-296-3 56-89-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-imidazol-4-ylethylamine dihydrochloride
200-298-4 56-92-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzyltrimethylammonium chloride
200-300-3 56-93-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N-amidinosarcosine
200-306-6 57-00-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Allyl isothiocyanate
200-309-2 57-06-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Acexamic acid
200-310-8 57-08-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cetrimonium bromide
200-311-3 57-09-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Palmitic acid
200-312-9 57-10-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Stearic acid
200-313-4 57-11-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Stearic acid
200-313-4 57-11-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Urea
200-315-5 57-13-6 Full Joint 10 000 000 - 100 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
N,N-dimethylhydrazine
200-316-0 57-14-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorbutanol
200-317-6 57-15-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Morphine
200-320-2 57-27-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenytoin
200-328-6 57-41-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pethidine
200-329-1 57-42-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Barbital
200-331-2 57-44-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Propane-1,2-diol
200-338-0 57-55-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Propiolactone
200-340-1 57-57-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sulfaguanidine
200-345-9 57-67-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sulfadimidine
200-346-4 57-68-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Progesterone
200-350-6 57-83-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ergosterol
200-352-7 57-87-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cholesterol
200-353-2 57-88-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Caffeine
200-362-1 58-08-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Testosterone
200-370-5 58-22-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Testosterone
200-370-5 58-22-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Chlordiazepoxide
200-371-0 58-25-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Menadione
200-372-6 58-27-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Desipramine hydrochloride
200-373-1 58-28-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Theophylline
200-385-7 58-55-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Theophylline
200-385-7 58-55-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pyridoxine hydrochloride
200-386-2 58-56-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1