Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 02 juli 2020. Database contains 22877 unique substances and contains information from 99730 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Sodium 4-(4-substitutedanilino)-4-substituedbut-2-enoate
- - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium hydrogen substituted amino acid
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium salts of Mono- and di-[reaction products of dodecyl alcohol and ethylene oxide]phosphates
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium salts of substituted amino acid
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium salts of substituted amino acid (2)
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sol-gel reaction products of alcohols, hydrochloric acid, pentane-2,4-dione, zirconium tetraalkanolate and water
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Species of monomeric platinum alkane dicarboxylate from the reaction of dihydrogen polyhydroxyplatinate(2-) and alkane dicarboxylic acid
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
SPRPUZP
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
substituted alkylalkanoate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Substituted amino acid
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Substituted amino acid (2)
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Succinic acid derivative, sodium salt
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sucrose laurate
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tall-oil fatty acids salts of condensation products of tall-oil fatty acids with diethanolamine and triethanolamine
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
terephtalic acid compound with diamines
- - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetra-esterification products of C5 -(linear and branched) , C7, C8, C9, C10 fatty acids with pentaerythritol
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetra-esterification products of C5-(branched and linear), C7, C8 and C10 fatty acids with pentaerythritol
- - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetraalkyldi(alkan-2-yl)biphenyldiol
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetraol
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrasodium {5-[(4-chloro-6-{[4-(alkenylsulfonyl)phenyl]amino}-heteromonocycl-2-yl)amino]-4-(hydroxy-κO)-3-{[2-(hydroxy-κO)phenyl]diazenyl-κN}naphthalene-disulfonato(4-)}[3-(hydroxy-κO)-4-{[2-(hydroxy-κO)naphthalen-1-yl]diazenyl-κN}naphthalene-sulfonato(3-)]chromate(4-)
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TexFRon AG
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Thiazol Blau
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
TOMILAC 214
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tri-alkyl Quat
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tris(2-hydroxyethyl)ammonium salts of tall-oil fatty acids
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
tris(7-halo-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroheteropolycycle-3-carboxylato-kO)europium
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
tris(branched-alkyl) borate
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tungsten Blue Oxide
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Y-513
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Yellow LF 6881
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Yellow LF 6911
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Z-109
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Zinc salt of C11-C13 alkenyldicarboxylic acid ester
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
{3-[3,5-bis(trifluoroalkyl)phenyl]-1H-1,2,4-triazol-1-yl} alkenoic acid
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
α-d-Glucopyranoside, β-d-fructofuranosyl, mono, di, and tridodecanoate esters
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Formaldehyde
200-001-8 50-00-0 Full Joint 1 000 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Formaldehyde
200-001-8 50-00-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Guanidinium chloride
200-002-3 50-01-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dexamethasone
200-003-9 50-02-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocortisone 21-acetate
200-004-4 50-03-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Cortisone 21-acetate
200-006-5 50-04-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Phenobarbital
200-007-0 50-06-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Lactic acid
200-018-0 50-21-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocortisone
200-020-1 50-23-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Prednisolone
200-021-7 50-24-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Estradiol
200-023-8 50-28-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,3-dichlorobenzoic acid
200-039-5 50-45-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Desipramine
200-040-0 50-47-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Amitriptyline
200-041-6 50-48-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Imipramine
200-042-1 50-49-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2