Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 07 juli 2020. Database contains 22878 unique substances and contains information from 99765 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Methyloxirane
200-879-2 75-56-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyloxirane
200-879-2 75-56-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Methyloxirane
200-879-2 75-56-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetramethylammonium chloride
200-880-8 75-57-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylammonium chloride
200-880-8 75-57-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetramethylammonium hydroxide
200-882-9 75-59-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bromotrichloromethane
200-886-0 75-62-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bromotrifluoromethane
200-887-6 75-63-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butylamine
200-888-1 75-64-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropan-2-ol
200-889-7 75-65-0 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylpropane-2-thiol
200-890-2 75-66-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-chloro-1,1-difluoroethane
200-891-8 75-68-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dichlorodifluoromethane
200-893-9 75-71-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Carbon tetrafluoride
200-896-5 75-73-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Methanesulphonic acid
200-898-6 75-75-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetramethylsilane
200-899-1 75-76-3 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorotrimethylsilane
200-900-5 75-77-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Chlorotrimethylsilane
200-900-5 75-77-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Dichloro(dimethyl)silane
200-901-0 75-78-5 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Dichloro(dimethyl)silane
200-901-0 75-78-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloro(methyl)silane
200-902-6 75-79-6 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2-dimethylbutane
200-906-8 75-83-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutan-2-ol
200-908-9 75-85-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-methylbutan-2-ol
200-908-9 75-85-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-hydroxy-2-methylpropionitrile
200-909-4 75-86-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloroacetaldehyde
200-911-5 75-87-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroacetaldehyde
200-911-5 75-87-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethanol
200-913-6 75-89-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethanol
200-913-6 75-89-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethanol
200-913-6 75-89-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2,2,2-trifluoroethanol
200-913-6 75-89-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
tert-butyl hydroperoxide
200-915-7 75-91-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloro(vinyl)silane
200-917-8 75-94-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-dimethylbutanone
200-920-4 75-97-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
3,3-dimethylbutanone
200-920-4 75-97-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pivalic acid
200-922-5 75-98-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Pivalic acid
200-922-5 75-98-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloroacetyl chloride
200-926-7 76-02-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroacetyl chloride
200-926-7 76-02-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trichloroacetic acid
200-927-2 76-03-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trichloroacetic acid
200-927-2 76-03-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Trifluoroacetic acid
200-929-3 76-05-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Trifluoroacetic acid
200-929-3 76-05-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Pinacol
200-933-5 76-09-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetrachloro-1,2-difluoroethane
200-935-6 76-12-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Perfluoroethane
200-939-8 76-16-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Octafluoropropane
200-941-9 76-19-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bornan-2-one
200-945-0 76-22-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2,2,3,3-tetrafluoropropan-1-ol
200-955-5 76-37-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-methyl-2-nitropropan-1-ol
200-957-6 76-39-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2