Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 07 juli 2020. Database contains 22878 unique substances and contains information from 99765 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-piperidin-1-yl-benzonitrile
427-330-1 72752-52-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Propanol, 1,1',1'',-nitrilotris, acetate
427-360-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Propanol, 1,1'-(tridecylimino)bis-
613-099-6 62889-66-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Propanol, 1,1'-[[3-[(3-aminopropyl)amino]propyl]imino]bis-, N-tallow alkyl derivs.
307-276-4 97592-79-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-propanol, 1-[1-(2,3-dimethylbicyclo[2.2.1] hept-2-yl) ethoxy]-
442-470-3 401913-53-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Propanol, 1-[4-[[2-(1-methylethoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]-3-[(1-methylethyl)amino]-
613-980-5 66722-44-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-methyl-, 3,5-dihydroxytricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-yl ester, polymer with hexahydro-2-oxo-3,5-methano-2H-cyclopenta[b]furan-6-yl 2-propenoate and 1-methyl-1-tricyclo[3.3.1.13,7]dec-1-ylethyl-2-methyl-2-propenoate
473-380-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Propenoic acid, 2-methyl-, C6-12-alkyl esters
292-081-6 90530-40-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)benzimidazole
440-240-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Propyl-4-methyl-6-(1-methylbenzimidazol-2-yl)benzimidazole
440-240-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-propylvaleric acid
202-777-3 99-66-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-Pyrazinecarboxylic acid, 5-methyl-, methyl ester
620-310-5 41110-33-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-tert-butoxyethanol
456-140-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-tert-butoxyethanol
456-140-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-tert-butyl-5-(4-tert-butylbenzylthio)-4-chloropyridazin-3(2H)-one
405-700-3 96489-71-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-tert-butyl-p-cresol
219-314-6 2409-55-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-thiazolidinylidenecyanamide
427-720-1 26364-65-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-thiazolidinylidenecyanamide
427-720-1 26364-65-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-Thiophenecarboxylic acid, 3-[1,4-dioxaspiro[4.5]dec-8-yl[(trans-4-methylcyclohexyl)carbonyl]amino]-5-iodo-, methyl ester
700-822-6 1026785-65-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-vinylpyridine
202-879-8 100-69-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{(2S,5S)-1-[N-(methoxycarbonyl)-L-valyl]-5-methylpyrrolidin-2-yl}-9-{2-[(2S,4S)-4-(methoxymethyl)pyrrolidinium-2-yl]-1H-imidazol-1-ium-4-yl}-1,11-dihydro[2]benzopyrano[4',3':6,7]naphtho[1,2-d]imidazol-1-ium tris(dihydrogen phosphate)
941-641-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{2-[(2-ethylhexyl)oxy]ethoxy}ethanol
437-540-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{2-[(2-ethylhexyl)oxy]ethoxy}ethyl prop-2-enoate
700-319-1 117646-83-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{2-[2-chloro-3-[1,3,3-trimethylbenz(e)indolin-2-ylidene-ethylidene)-1-cyclohexen-1-yl]-ethenyl]-1,3,3-trimethyl-3H-benz(e)indolio}-4-methylphenylsulfonate
420-680-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{2-chloro-4-(methylsulfonyl)-3-[(tetrahydrofuran-2-ylmethoxy)methyl]benzoyl}cyclohexane-1,3-dione
695-022-6 473278-76-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{2-ethoxy-5-[(4-ethylpiperazin-1-yl)sulfonyl]phenyl}-5-methyl-7-propylimidazo[5,1-f][1,2,4]triazin-4(1H)-one
607-088-5 224785-90-4 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{3,6-bis-[(2,3-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (2-10%); 2-{3,6-bis-[(2,4-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (2-10%); 2-{3,6-bis-[(2,5-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (2-10%); 2-{3-[(2,3-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2,4-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); 2-{3-[(2,3-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2,5-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); 2-{3-[(2,3-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2-ethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); 2-{3-[(2,4-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2,5-dimethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); 2-{3-[(2,4-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2-ethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); 2-{3-[(2,5-dimethylphenyl)-methylamino]-6-[(2-ethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (7-20%); reaction mass of: 2-{3,6-bis-[(2-ethylphenyl)-methylamino]-xanthylium-9-yl}-benzenesulfonate (2-10%)
442-800-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{4-(2-ammoniopropylamino)-6-[4-hydroxy-3-(5-methyl-2-methoxy-4-sulfamoylphenylazo)-2-sulfonatonaphth-7-ylamino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-2-aminopropyl formate
424-260-3 784157-49-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{4-[4-[4-fluoro-6-(2-(2-vinylsulfonylethoxy)ethylamino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]phenylazo]phenylazo}naphthalene-4,6,8-trisulfonate, trisodium salt
442-230-8 321679-52-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{5-[(dichlorophosphoryl)amino]-1,2,4-thiadiazol-3-yl}-(Z)-2-(ethoxyimino)acetyl chloride
448-000-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{5-[(dichlorophosphoryl)amino]-1,2,4-thiadiazol-3-yl}-(Z)-2-(ethoxyimino)acetyl chloride
448-000-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{5-[(dichlorophosphoryl)amino]-1,2,4-thiadiazol-3-yl}-(Z)-2-(ethoxyimino)acetyl chloride
448-000-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{5-[(dichlorophosphoryl)amino]-1,2,4-thiadiazol-3-yl}-(Z)-2-(ethoxyimino)acetyl chloride
448-000-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
2-{[(2,6-difluorophenyl)methyl](ethoxycarbonyl)amino}-4-[(dimethylamino)methyl]-5-(4-nitrophenyl)thiophene-3-carboxylic acid
854-550-9 1589503-95-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{[(4-Chloro-3-methoxypyridin-2-yl)methyl]sulfanyl)-6-(difluoromethoxy)-1H-benzimidazole
609-304-3 368890-20-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{[(4-Chloro-3-methoxypyridin-2-yl)methyl]sulfanyl)-6-(difluoromethoxy)-1H-benzimidazole
609-304-3 368890-20-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{[(4-chloro-3-methyl-1-oxidopyridin-2-yl)methyl]sulfanyl}-1H-benzimidazole
700-935-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{[(4-chloro-3-methylpyridin-2-yl)methyl]thio}-1H-benzimidazole
600-417-3 103312-62-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{[2,2,4-trifluoro-5-(trifluoromethoxy)-1,3-dioxolan-4-yl]oxy}ethanol
700-535-6 1190931-34-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
2-{[4-({4-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-5-sulfo-1-naphthyl}diazenyl)-(6 or 7)-sulfo-1-naphthyl]diazenyl}benzene-1,4-disulfonic acid, lithium sodium salts
943-097-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{[4-chloro-6-({8-hydroxy-3,6-disulfo-7-[(1-sulfo-2-naphthyl)diazenyl]-1-naphthyl}amino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino}-5-sulfobenzoic acid, lithium sodium salts
943-083-7 118578-12-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-{[tert-butyl(dimethyl)silyl]oxy}ethanol
805-296-2 102229-10-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
20,20-Ethylenedioxy-17-hydroxy-1,4,6-pregnatrien-3-one
618-972-5 93771-36-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
21-Acetoxy-16 alpha-methyl-4-pregnene-3,20-dione
609-765-0 39987-85-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
21-Acetoxy-6 alpha-fluoro-16 alpha-methyl-4-pregnene-3,20-dione
603-033-4 1251-28-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
21-Acetoxy-6alpha-fluoro-11ß-hydroxy-16alpha-methyl-4-pregnene-3,20-dione
601-489-9 1176-81-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
21-Hydroxy-16 alpha-methyl-4-pregnene-3,20-dione
609-766-6 39987-86-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
224 AUE
419-530-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
24-322A
439-040-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
24-325A
437-570-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1