Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 09 juli 2020. Database contains 22885 unique substances and contains information from 99854 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Didysprosium trioxide
215-164-0 1308-87-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl (hydroxymethyl)phosphonate
221-391-6 3084-40-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl carbonate
203-311-1 105-58-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl phthalate
201-550-6 84-66-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl sulphate
200-589-6 64-67-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl sulphate, compound with 2-(heptadec-8-enyl)-4,5-dihydro-1H-imidazole-1-ethanol (1:1)
271-272-8 68527-63-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diethyl tartrate
201-783-3 87-91-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Digadolinium dizirconium heptaoxide
811-367-9 11073-79-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dihydro-3-[3-(triethoxysilyl)propyl]furan-2,5-dione
297-566-6 93642-68-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dihydrogen (ethyl)[4-[4-[ethyl(3-sulphonatobenzyl)amino](4-hydroxy-2-sulphonatobenzhydrylidene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene](3-sulphonatobenzyl)ammonium, disodium salt
219-091-5 2353-45-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dihydrogen [2,4-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-5-methyl-2-phenyl-3H-pyrazol-3-onato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(2-)
258-272-3 52953-39-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dihydrogen bis[P,P-dioctyl diphosphato(2-)-O'',O''''][hydroxyacetato(2-)-O1,O2]titanate(2-), branched and linear
271-571-3 68585-64-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dihydronicotinamide-adenine dinucleotide, disodium salt
210-123-3 606-68-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diiodohydroxyquinoline
201-497-9 83-73-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisobutyl phthalate 201-553-2 84-69-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diisotridecyl phthalate
248-368-3 27253-26-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dilithium disodium (5,5'-diamino-(μ-4,4'-dihydroxy-1:2-κ-2,O4,O4',-3,3'-[3,3'-dihydroxy-1:2-κ-2-O3,O3'-biphenyl-4,4'-ylenebisazo-1:2-(N3,N4-η:N3',N4'-η)]-dinaphthalene-2,7-disulfonato(8)))dicuprate(2-)
407-230-4 126637-70-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dilithium glutarate
608-319-2 29126-51-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dilithium salicylate
254-228-2 38970-76-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dilutetium oxide silicate
235-337-4 12168-86-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethoxydiphenylsilane
229-929-1 6843-66-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethoxymethyloctadecylsilane
274-936-5 70851-50-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethoxymethylvinylsilane
240-816-6 16753-62-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl (dimethoxyphosphinyl)succinate
220-518-2 2788-26-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dimethyl octadecanedioate
604-582-2 1472-93-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl phosphonate
212-783-8 868-85-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl phthalate
205-011-6 131-11-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl[2-[(2-methyl-1-oxoallyl)oxy]ethyl](3-sulphopropyl)ammonium hydroxide
222-860-8 3637-26-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyl[3-[(1-oxooctadecyl)amino]propyl][2-oxo-2-(tetradecyloxy)ethyl]ammonium chloride
272-964-2 68921-83-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethylammonium 2,4-dichlorophenoxyacetate 217-915-8 2008-39-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethylammonium chloride
208-046-5 506-59-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethylbis(octadecyloxy)silane
249-385-9 29043-70-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethylbis[(1-oxoneodecyl)oxy]stannane
273-028-6 68928-76-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethylbis[2-[(1-oxohexadecyl)oxy]ethyl]ammonium chloride
306-361-3 97158-31-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimethyltin dichloride
212-039-2 753-73-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dimolybdenum trizinc nonaoxide
245-322-4 22914-58-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dinaphtho[1,2,3-cd:3',2',1'-lm]perylene-5,10-dione, (9,10-dihydro-9,10-dioxo-1-anthracenyl)amino derivs.
291-174-9 90342-37-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dioctadecyl N-dodecanoyl-L-glutamate
807-033-7 55258-21-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dioctanoyl peroxide
212-094-2 762-16-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dioctyl sebacate
219-411-3 2432-87-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dioctyltin di(acetate)
241-555-0 17586-94-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diosmin
208-289-7 520-27-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dioxybenzone
205-026-8 131-53-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipentylammonium dipentyldithiocarbamate
276-172-8 71902-20-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenylacetic acid
204-185-0 117-34-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Diphenylsilanediol
213-427-4 947-42-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium 4,4'-bis[6-anilino-4-[bis(2-hydroxyethyl)amino-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonate
275-279-7 71230-67-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dipotassium 8-(phenylamino)-5-((E)-(4-((E)-(3-sulfonatophenyl)diazenyl)naphthalen-1-yl)diazenyl)naphthalene-1-sulfonate
940-922-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dipotassium [[N,N'-ethylenebis[N-(carboxymethyl)glycinato]](4-)-N,N',O,O',ON,ON']cobaltate(2-)
237-862-4 14025-10-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2