Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 01 juli 2020. Database contains 22873 unique substances and contains information from 99712 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

Infinite



Uses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1-[2-(dimethylamino)-1-(4-phenylmethoxyphenyl)ethyl]cyclohexan-1-ol
618-943-7 93413-61-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[2-[(2-chlorothiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole; hydrochloride
920-341-7 61675-64-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[2-[(2-chlorothiophen-3-yl)methoxy]-2-(2,4-dichlorophenyl)ethyl]imidazole; sulfate (2:1)
928-355-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[2-[(5-chloro-2,1,3-benzothiadiazol-4-yl)amino]-4,5-dihydroimidazol-1-yl]ethanone
605-682-9 173532-15-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[2-[[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl]ethylamino]ethyl]pyridinium acetate
261-873-3 59709-10-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[2-amino-1-(4-methoxyphenyl)ethyl]cyclohexanol hydrochloride
603-392-7 130198-05-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[2-chloro-4-(4-chlorophenoxy)phenyl]ethanone
601-639-3 119851-28-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[2-chloro-4-(4-chlorophenyl)butyl]imidazole
614-018-7 67085-12-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[2-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl]-5-iodo-6-methylpyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
687-893-6 1150560-54-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[3-(dimethylamino)propyl]-6-hydroxy-4-methyl-3H-pyridin-2-one
639-259-5 104366-82-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[3-(Hydroxymethyl)pyridin-2-yl)-4-methyl-2-phenylpiperazine
700-296-8 61337-89-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)phenyl]-2,2,2-trifluoroethanone
808-269-3 1125812-58-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]-3-(4-methoxyphenyl)propane-1,3-dione
274-581-6 70356-09-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[4-(1-methylethyl)phenyl]ethan-1-one
211-433-1 645-13-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[4-(2-CHLOROETHOXY)PHENYL]-2-PHENYL-1-BUTANONE
600-461-3 103628-22-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[4-(2-methylpropyl)phenyl]ethan-1-one
254-159-8 38861-78-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[4-(4-benzoylphenylsulfanyl)phenyl]-2-methyl-2-(4-methylphenylsulfonyl)propan-1-one
429-040-0 272460-97-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[4-(Chlorocarbonyl)benzyl]-4- methylpiperazinediium dichloride
680-808-3 106261-64-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[4-(chloromethyl)-1,3-thiazol-2-yl)guanidine hydrochloride
614-902-2 69014-12-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[4-(methylthio)phenyl]ethan-1-one
217-213-1 1778-09-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[4-(trans-4-Propylcyclohexyl)-1-cyclohexen-1-yl]-4-trifluormethoxybenzene
918-322-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[4-[[2-(isopropoxy)ethoxy]methyl]phenoxy]-2,3-epoxypropane
613-981-0 66722-57-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[4-[[2-O-(6-deoxy-α-L-mannopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-2,6-dihydroxyphenyl]-3-(3-hydroxy-4-methoxyphenyl)propan-1-one
243-978-6 20702-77-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[4-Bromo-3-(chloromethyl)phenyl]ethanone
942-637-5 1844064-90-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[4-bromo-3-(hydroxymethyl)phenyl]ethanone
854-914-7 1844064-89-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[4-ethoxy-3-(6,7-dihydro-1-methyl-7-oxo-3-propyl-1H-pyrazolo[4,3-d] pyrimidin-5-yl)phenylsulphonyl]-4-methylpiperazine
918-045-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[[(2-hydroxyphenyl)imino]methyl]-2-naphthol
212-975-1 894-93-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[[2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]phenyl]azo]-N-tridecylnaphthalen-2-amine
260-913-7 57712-94-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[bis(4-fluorophenyl)methyl]piperazine
248-476-0 27469-60-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[bis[3-(dimethylamino)propyl]amino]propan-2-ol
266-587-2 67151-63-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[bis[4-(diethylamino)phenyl]methyl]naphthalene-2,7-disulphonic acid
269-848-9 68345-20-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[butyl(2-hydroxypropyl)amino]propan-2-ol
814-434-0 4402-34-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[difluoro(trifluoromethoxy)methoxy]-1,2,2-trifluoroethylene
615-064-0 700874-87-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-[dimethoxy(methyl)silyl]methanamine
812-377-6 343926-26-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-[phenyl-(4-phenylphenyl)methyl]imidazole; nitrate
814-266-8 60629-07-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-acetyl-4-(3-dodecyl-2,5-dioxo-1-pyrrolidinyl)-2,2,6,6-tetramethylpiperidine
411-930-5 106917-31-1 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
267-744-8 67914-60-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1-acetyl-4-(4-hydroxyphenyl)piperazine
267-744-8 67914-60-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-allyl-3-chloro-4-fluorobenzene
406-630-6 121626-73-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-amidino-2-thiourea
218-308-0 2114-02-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-amino-1-deoxy-D-glucitol
207-677-3 488-43-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-amino-2-(1-methyl-1-phenoxycarbonylamino-ethyl)-oxime
610-731-2 518047-98-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-amino-4-(3-amino-2,4,6-trimethyl-5-sulphoanilino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-sulphonic acid
246-025-2 24124-40-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-amino-4-(ethylamino)-9,10-dihydro-9,10-dioxoanthracene-2-carbonitrile
263-606-6 62570-50-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-amino-4-hydroxy-2-[(6-hydroxyhexyl)oxy]anthraquinone
251-889-9 34231-26-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1-amino-4-hydroxy-2-phenoxyanthraquinone
241-442-6 17418-58-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1-aminoimidazolidine-2,4-dione hydrochloride
700-277-4 2827-56-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-aminopropan-2-ol
201-162-7 78-96-6 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1-azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine
813-787-8 6238-14-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1-Azabicyclo[2.2.2]octan-3-amine, 2-(diphenylmethyl)-N-(phenylmethyl)-, cis-
900-043-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1