Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 02 juli 2020. Database contains 22877 unique substances and contains information from 99730 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Sodium 4-fluorobenzenesulfinate
617-339-0 824-80-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 4-sulfophenyl-6-((1-oxononyl)amino)hexanoate
417-550-6 168151-92-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium 5-(2-carboxyphenylazo)-6-hydroxynaphthalene-2-sulfonate
435-800-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 5-[2-chloro-4-(trifluoromethyl)phenoxy]-2-nitrobenzoate
263-560-7 62476-59-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 5-N-butylbenzotriazole
404-450-2 118685-34-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium 6-Chloro-α-methyl-9H-carbazole-2-acetate
945-948-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium 8-[(4-halo-6-{ethyl[3-(2-hydroxyethyl)phenyl]amino}-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-2-[(E)-polycyclic-2-yl-diazenyl]polycycle-1-ol, polysulfonate
451-490-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium [(6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-2H-1-benzopyran-7-yl)oxy]acetate
306-060-7 95873-69-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
sodium [2,2'-(ethane-1,2-diylbis{[2-(hydroxy-kO)benzyl]imino-kN})diacetato-kO(4-)]ferrat(1-)
700-327-5 1061328-86-6 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium [29H,31H-phthalocyaninato-(2-)-N29,N30,N31,N32]-((3-(N-methyl-N-(2-hydroxyethyl)amino)propyl)amino)sulfonyl-sulfonato, copper complex
412-730-0 150522-10-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-2-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]hydroxychromate(1-)
233-357-8 10127-27-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium [N-ethyl-(3-methylanilino)]-2-hydroxypropyl-3-sulfonate, dihydrate
420-430-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium and potassium 4-(3-aminopropylamino)-2,6-bis[3-(4-methoxy-2-sulfophenylazo)-4-hydroxy-2-sulfo-7-naphthylamino]-1,3,5-triazine
416-280-6 156769-97-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium anthranilate
209-010-1 552-37-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium benzenesulphonate
208-198-2 515-42-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium benzothiazol-2-yl sulphide
219-660-8 2492-26-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium benzoyloxybenzene-4-sulfonate
405-450-5 66531-87-1 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium bis[4-[[5-chloro-2-(hydroxy-.kappa.O)phenyl]azo-.kappa.N1]-3-(hydroxy-.kappa.O)-N-phenyl-2-naphthalenecarboxamidato(2-)]ferrate(III)
470-700-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium bis[tris(2-hydroxyethyl)ammonium][6-anilino-4'-(4,8-disulfonato-2-naphthylazo)-5'-methyl-3-sulfonatonaphthalene-2-azobenzene-1,2'-diolato]cuprate(II)
435-240-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium bromide
231-599-9 7647-15-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium bromide
231-599-9 7647-15-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium chloroacetate
223-498-3 3926-62-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium cobalt tetracarbonyl
696-062-7 14878-28-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium dicaprolactamato-bis(2-methoxyethoxo)aluminate
454-350-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium dimethyldithiocarbamate
204-876-7 128-04-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium dodecane-1-thiolate
248-141-9 26960-77-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
SODIUM HINOKITIOL
435-050-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sodium hydrogen (3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-tridecafluorooctyl)phosphonate
700-812-1 1189052-95-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium hydrogen 2-aminobenzene-1,4-disulphonate
246-349-4 24605-36-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium hydrogen 2-aminobenzene-1,4-disulphonate
246-349-4 24605-36-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium hydrogen 2-aminobenzene-1,4-disulphonate
246-349-4 24605-36-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium hydrogen 2H-1-Benzopyran-6-ol, 3,4-dihydro-2,5,7,8- tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl) phosphate (dl-alpha-tocopheryl phosphate sodium salt)
478-070-0 299158-63-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sodium hydrogen 4-amino-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
226-736-4 5460-09-3 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium hydrogen substituted amino acid
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium hydroxide
215-185-5 1310-73-2 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium methanolate
204-699-5 124-41-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium N-chlorobenzenesulphonamide
204-847-9 127-52-6 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium naphthalene-2-carboxylate
700-038-4 17273-79-9 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium Nickel Manganese Magnesium Titanium Dioxide (Crystal phase: O3/P2/RS)
951-477-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium nitrite
231-555-9 7632-00-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium nitrite
231-555-9 7632-00-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium O,O-diisobutyl phosphorothioate
610-992-2 53378-52-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium O-isobutyl dithiocarbonate
246-805-2 25306-75-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium O-isobutyl dithiocarbonate
246-805-2 25306-75-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium O-isobutyl dithiocarbonate
246-805-2 25306-75-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sodium p-(3-amino-4-methylbenzamido)benzenesulphonate
275-177-2 71077-34-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium phenolates and benzoate from tar oils and phenol resins manufacturing wastewater treatment
700-588-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium piperidine-1-carbodithioate
212-843-3 873-57-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
sodium pyrazolo[1,5-a]pyrimidin-5-olate
844-934-4 1224944-43-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Sodium rac-1-hydroxy-3-(quinolin-6-yl)propanesulfonate
811-179-7 1609934-65-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2