Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 09 juli 2020. Database contains 22885 unique substances and contains information from 99854 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Savory, Satureja hortensis, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Satureja hortensis, Labiatae.
283-922-8 84775-98-4 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
SB 211-245-Z
416-780-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SB-12
439-060-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SB-217063
415-200-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SBOZ
469-920-1 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SC-188
426-090-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SC905
442-460-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Scarlet HS 5050, notification presscake
453-810-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SCARLET S-BH 7292
403-090-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Scarlet TG 0096 (notification presscake)
472-090-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SCH 48461-Q
438-960-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SCH 530348-HB
478-680-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SCH.58235-A
438-970-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SCHERCEMOL 145
413-960-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SD1-T
422-490-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SD956
433-830-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SDBR
424-970-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SDC 1-0487
423-540-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
sec-butyl 2-(2-hydroxyethyl)piperidine-1- carboxylate/Icaridine (Icaridine)
423-210-8 119515-38-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SEP-012SD (SOLID)
434-660-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Sepisol Fast Violet 2B
700-578-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Sesbania grandiflora dry purified extract
480-450-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
SETAFIX XD 1289
431-320-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SETAL EPC 5792
422-170-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SETALUX 7005 XX-85
422-340-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Shale oil bitumen
447-780-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Shale oil pitch
447-790-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SI-300
436-200-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SIERRA YELLOW
427-560-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Silane, [2-(dimethylsilyl)ethyl]trimethyl-
613-006-9 6231-75-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Silane, trichlorotetradecyl-
678-409-4 18402-22-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
SILATRIPHEN
427-410-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SILCARE 1M75
435-930-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Silicic acid (H4SiO2), mixed 2-butoxyethyl and Methyl tetraesters
418-360-6 1185356-03-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Silicic acid (H4SiO4), tetraethyl ester, reaction products with bis(acetyloxy)dioctylstannane
300-346-5 93925-43-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Silicic acid (H4SiO4), zirconium(4+) salt (1:1), reaction products with sodium hydroxide
304-802-4 94279-56-8 Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Silicic acid, sodium salt
215-687-4 1344-09-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Silicomanganese manufacturing fumes dedusting solid residues
930-776-4 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Silicon
231-130-8 7440-21-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Silicone rubber base compounds, manufacture of, by-product from, thermally separated fraction
946-132-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
SILOXANE S200
442-260-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Silver docosanoate
219-641-4 2489-05-6 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Silver methanesulphonate
219-199-2 2386-52-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Silver oxylate amino complex
906-230-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Silver sodium zirconium hydrogenphosphate
422-570-3 265647-11-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Silybum marianum extract
948-042-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
SIMFPI2
442-160-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Siparuna Guianensis extract
466-320-1 845276-94-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SIR-159
421-200-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
SIRALES PE 7809
432-000-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2