Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 10 juli 2020. Database contains 22887 unique substances and contains information from 99887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
REAKTIV ROT 2330
440-980-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaktiv Rot F02-0037
445-800-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaktiv Rot F03-0736
460-140-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV-BLAU F 66 991 FW
411-320-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV-GELB F-67294
413-460-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV-MARINEBLAU F-63 774 FW
412-630-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV-MARINEBLAU F-66 719 FW
405-000-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaktiv-Orange DYPR 934
433-180-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV-ORANGE F-66 166 FW
413-250-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIV-ROT F 67 637 FW
412-910-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaktiv-Scharlach F 97-0319
431-070-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIVGELB 2404
411-050-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REAKTIVGELB 2404/I
411-060-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reclaimed >C5 aromatic compounds from tar oils manufacturing wastewater treatment
700-549-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reclaimed >C5 aromatic compounds from waste tars and tar oils and tar pitches
700-550-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
RECORDING DYE TYPE F
424-720-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RED CLA 322
417-630-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RED MOC 127
440-190-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RED MOC 61
439-160-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Red RN 1946
434-740-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Red RWa 4681 (notification presscake)
461-090-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RED SA
420-330-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Renewable hydrocarbons, C15-C16, branched alkanes
942-444-6 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Renewable hydrocarbons, C17-C18, branched alkanes
942-446-7 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Residue, Nickel sulphide leaching
930-649-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Residues (petroleum), catalytic reformer fractionator
A complex combination of hydrocarbons produced as the residual fraction from distillation of the product from a catalytic reforming process. It consists of predominantly aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C10 through C25 and boiling in the range of approximately 160°C to 400°C (320°F to 725°F). This stream is likely to contain 5 wt. % or more of 4- or 6-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.
265-069-3 64741-67-9 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Residues (petroleum), light vacuum
A complex residuum from the vacuum distillation of the residuum from the atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly greater than C13 and boiling above approximately 230°C (446°F).
270-984-6 68512-62-9 Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Resin acids and Rosin acids, reaction products with formaldehyde, calcium salts
696-130-6 1364681-45-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
RESINE DRP
428-680-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Retinyl linoleate
426-960-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REVERSACOL CORN YELLOW
432-540-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REVERSACOL FLAME
433-810-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REVERSACOL PALATINATE PURPLE
431-470-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REVERSACOL PLUM RED
431-740-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REVERSACOL RUBY
434-110-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REVERSACOL SUNFLOWER
432-050-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
REZOLYN
447-770-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Rhamnolipids: fermentation products of glucose with Pseudomonas bacteria
943-175-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
RI 9410
401-020-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RIBATRIACETYL
423-450-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ricinoleyl monomaleate triglyceride
432-500-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
RM1
429-970-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RM96
419-320-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RMS-018
423-380-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RMS-019
423-390-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
RONACAT RO 300
404-880-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ROP-32M
412-330-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ROP-3M
412-400-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ROSILIAL PLUS
444-980-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ROSOXIME
437-520-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1