Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 10 juli 2020. Database contains 22887 unique substances and contains information from 99887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction mass of disodium [2,2'-(ethane-1,2-diylbis{[2-(hydroxy-kO)benzyl]imino-kN})diacetato-kO(4-)]zinc(2-) and sodium chloride
941-679-1 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium [2,2'-(imino-kappaN)dibutanedioato-kappa2O1,O4(4-)]manganese(2-) and sodium sulphate
939-867-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium [2,2'-(imino-κN)dibutanedioato-κ2O1,O4(4-)]calcium(2-), sodium chloride and aspartic acid disodium salt
944-341-1 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium [2,2'-(imino-κN)dibutanedioato-κ2O1,O4(4-)]cuprum(2-) and sodium sulphate
938-868-6 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium [2,2'-(imino-κN)dibutanedioato-κ2O1,O4(4-)]magnesium(2-), sodium chloride and aspartic acid disodium salt
946-985-9 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium [2,2'-(imino-κN)dibutanedioato-κ2O1,O4(4-)]zincate(2-) and sodium nitrate
931-053-6 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium metasilicate and sodium hydroxide
910-245-3 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of disodium sulphide and sodium hydrogensulphide
910-404-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of dodec-1-ene and dodec-2-ene
936-654-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of dodecyl laurate, dodecyl myristate, tetradecyl laurate and tetradecyl myristate
938-075-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of edetic acid and ethylenediamine-N,N'-di(acetic acid)
942-821-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of endo-2-methyl-exo-3-methyl-exo-2-[(endo-3-methylbicyclo[2.2.1]hept-endo-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane and endo-2-methyl-exo-3-methyl-exo-2-[(endo-2-methylbicyclo[2.2.1]hept-endo-3-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane and endo-2-methyl-exo-3-methyl-exo-2-[(exo-3-methylbicyclo[2.2.1]hept-exo-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane and endo-2-methyl-exo-3-methyl-exo-2-[(exo-2-methylbicyclo[2.2.1]hept-exo-3-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane
939-299-6 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of estra-1,3,5(10)-triene-3,17β-diol 3-[bis(2-chloroethyl)carbamate] 17-(dihydrogen phosphate) and pyridinium chloride and water
938-628-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of ethyl 5-methyl-4-oxotetrahydrofuran-3-carboxylate and methyl 5-methyl-4-oxotetrahydrofuran-3-carboxylate
941-146-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Fatty acids, montan-wax and Fatty acids, montan-wax, ethylene esters and Fatty acids, montan wax, mixed esters with fatty acids C16-18 and ethylene glycol and Fatty acids, montan-wax, stearyl esters and Montan wax
911-428-0 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of glycerol, glycerol 1-formate, glycerol 2-formate, glycerol 1,2-diformate, glycerol 1,3-diformate and glycerol triformate
701-316-8 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Glycine, N-(carboxymethyl)-N-(2-((carboxymethyl)amino)ethyl)-, trisodium salt and sodium hydroxide
939-615-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of hexadec-1-ene and hexadec-2-ene and hexadec-3-ene
931-280-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of hexadecyl dihydrogen phosphate and cetyl alcohol
947-905-5 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of iron chelate of sodium salt N-[1,2 dicarboxyethyl] D,L aspartic acid and sodium chloride
476-670-7 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of isobutyric acid, monoester with 2,2,4-trimethylpentane-1,3-diol and 1,3-Dioxan-4-ol, 5,5-dimethyl-2,6-bis(1-methylethyl)- and isobutyraldehyde
931-239-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
406-040-9 125643-61-0 Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
406-040-9 125643-61-0 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
406-040-9 125643-61-0 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
406-040-9 125643-61-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of isomers of: C7-9-alkyl 3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate
406-040-9 125643-61-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of isotridecyl 3-mercaptopropionate and isododecyl 3-mercaptopropionate
929-442-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of isotridecyl 3-mercaptopropionate and isododecyl 3-mercaptopropionate
929-442-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of l-Glutamic acid, N-coco acyl derivs., disodium salts and l-Glutamic acid, N-coco acyl derivs., monosodium salts
916-533-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of L-xylo-hex-2-ulosonic acid and ascorbic acid
932-019-3 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of Limestone and dicalcium silicate
910-704-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of lithium sodium hydrogen 4-amino-6-({5-[(5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-yl)amino]-2-sulfonatophenyl}diazenyl)-5-hydroxy-3-[(4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]naphthalene-2,7-disulfonate and lithium sodium hydrogen 4-amino-6-({5-[(5-chloro-2,6-difluoropyrimidin-4-yl)amino]-2-sulfonatophenyl}diazenyl)-5-hydroxy-3-{[4-(vinylsulfonyl)phenyl]diazenyl}naphthalene-2,7-disulfonate
941-533-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of m-cresol and 2-chloro-m-cresol and 6-chloro-m-cresol
935-783-6 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of m-cresol and p-cresol
906-151-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of m-cresol and p-cresol
906-151-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of m-cresol and pentanoic acid
946-319-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Magnesium bisulfite, Calcium bisulfite and Sulphur dioxide
913-331-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of magnesium carbonate and magnesium hydroxide and magnesium oxide and magnesium peroxide
908-749-3 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of maleic acid and phthalic acid
904-976-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of Methacryloxypropyl (tris(trialkylsiloxy)silylethyl dimethylsiloxy) silane and oligomers
950-463-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of methyl 3-(4,8-dimethylnona-3,7-dienyl)-3-methyl-oxirane-2-carboxylate and ethyl 3-(4,8-dimethylnona-3,7-dienyl)-3-methyl-oxirane-2-carboxylate and (5Z)-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one and (5E)-6,10-dimethylundeca-5,9-dien-2-one
917-606-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of methyl acetate and methanol
902-591-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of methyl chloroacetate and chloroacetic acid
930-964-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of mono to tetra(lithium and/or sodium)3-amino-10-[4-(4-amino-3-sulfonatoanilino)-6-[methyl-(2-sulfonatoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-ylamino]-6-13-dichlorobenzo[1,2-B:4,5-B']di[1,4]benzoxazine-4,11-disulfonate; mono to tetra(lithium and/or sodium)3-amino-10-[4,6-bis(4-amino-3-sulfonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-6-13-dichlorobenzo[1,2-B:4,5-B']di[1,4]benzoxazine-4,11-disulfonate; mono to penta(lithium and/or sodium)10,10´-diamino-6,6',13,13´-tetrachloro-3,3'-[6-[methyl-(2-sulfonatoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyldiimino]bis[benzo[1,2-B:4,5-B']di[1,4]benzoxazine-4,11-disulfonate; mono to hepta(lithium and/or sodium)10-amino-6,6',13,13'-tetrachloro-10´[4-(4-amino-3-sulfonatoanilino)-[6-methyl-(2-sulfonatoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diimino]bis[benzo[1,2-B:4,5-B']di[1,4]benzoxazine-4,11-disulfonate; mono to hepta(lithium and/or sodium)10,10'-diamino-6,6',3,3'[(2-sulfonato)-1,4-phenylenediiminobis[6-methyl-(2-sulfonatoethyl)amino]-1,3,5-triazin-2,4-diyldiimino]bis[benzo[1,2-B:4,5-B']di[1,4]benzoxazine-4,11-disulfonate
430-200-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of N, N'-hexane-1,6-diylbis [12-hydroxyoctadecanamide] and 12-hydroxy-N-[6-[1-oxoalkyl)amino] hexyl ] octadecanamide
469-110-8 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of N,N'-bis(5-methylhexan-2-yl)benzene-1,4-diamine and N-(5-methylhexan-2-yl)benzene-1,4-diamine
940-827-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of N,N'-ethane-1,2-diylbis(decanamide) and 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxodecyl)amino]ethyl]octadecanamide and N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecanamide)
430-050-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of N,N'-ethane-1,2-diylbis(decanamide) and 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxodecyl)amino]ethyl]octadecanamide and N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecanamide)
430-050-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
reaction mass of N,N'-ethane-1,2-diylbis(hexanamide) and 12-hydroxy-N-[2-[(1-oxyhexyl)amino]ethyl]octadecanamide and N,N'-ethane-1,2-diylbis(12-hydroxyoctadecan amide)
432-430-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of N-(2-hydroxyethyl)alkyl] alkylamide and glycerol
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1