Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 11 juli 2020. Database contains 22887 unique substances and contains information from 99887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction mass of 2-(3-ethylphenyl)oxirane and 2,2’-(1,3-phenylene)dioxirane and 2,2'-(1,4-phenylene)dioxirane
935-853-6 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-(3-{6-[3-(2-Hydroxyethyl)-3-methylureido]hexyl}-1-methylureido)ethanol and 6-[3-(2-Hydroxyethyl)-3-methylureido]hexylamino 3-(methylamino)propionate
947-618-5 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of 2-[1-(3,3-Dimethylcyclohexyl)ethoxy]-2-methylpropylcyclopropanecarboxylate (R,S isomer) and 2-[1-(3,3-Dimethylcyclohexyl)ethoxy]-2-methylpropylcyclopropanecarboxylate (S,S isomer)
460-490-0 477218-42-1 Full Individual 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-anilino-4-methyl-5-{(E)-[4-nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]diazenyl}-6-[(2-phenylethyl)amino]pyridine-3-carbonitrile and 2-anilino-4-methyl-5-{(E)-[4-nitro-2-(trifluoromethyl)phenyl]diazenyl}-6-[(2-phenylethyl)amino]pyridine-3-carbonitrile and 2-anilino-6-(benzylamino)-5-[(E)-(2-cyano-4-nitrophenyl)diazenyl]-4-methylpyridine-3-carbonitrile and 6-anilino-2-(benzylamino)-5-[(E)-(2-cyano-4-nitrophenyl)diazenyl]-4-methylpyridine-3-carbonitrile and 2-anilino-5-[(E)-(2-cyano-4-nitrophenyl)diazenyl]-4-methyl-6-[(2-phenylethyl)amino]pyridine-3-carbonitrile and 6-anilino-5-[(E)-(2-cyano-4-nitrophenyl)diazenyl]-4-methyl-2-[(2-phenylethyl)amino]pyridine-3-carbonitrile
441-440-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 2-chloro-N-[9,10-dioxo-4-(phenylsulfanyl)-9,10-dihydroanthracen-1-yl]benzamide and 3-chloro-N-[9,10-dioxo-4-(phenylsulfanyl)-9,10-dihydroanthracen-1-yl]benzamide and 4-chloro-N-[9,10-dioxo-4-(phenylsulfanyl)-9,10-dihydroanthracen-1-yl]benzamide
439-570-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 2-ethylhexanoic acid and 2-ethylhexanol and Rhodium tris(2-ethylhexanoate)
947-831-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-HEPTANOL, 3,4,5,6,6-PENTAMETHYL and 2-HEPTANOL, 3,4,5,5,6-PENTAMETHYL and 2-Heptanol,4-Methylene-3,5,6,6-Tetramethyl- and 2-Heptanol,4-Methylene-3,5,5,6-Tetramethyl-
401-030-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 2-hexadecyl-N-(2-hydroxyethyl)-3-oxoicosanamide, 2-hexadecyl-N-(2-hydroxyethyl)-3-oxo-, N-(2-hydroxyethyl)-3-oxo-2-tetradecylicosanamide and N-(2-hydroxyethyl)-3-oxo-2-tetradecyloctadecanamide.
938-695-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-hydroxy-1-{3-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)phenyl]-1,1,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl}-2-methylpropan-1-one and 2-hydroxy-1-{1-[4-(2-hydroxy-2-methylpropanoyl)phenyl]-1,3,3-trimethyl-2,3-dihydro-1H-inden-5-yl}-2-methylpropan-1-one
445-510-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 2-hydroxy-4-(methylthio)butanoic acid and 2-hydroxy-4-(methylthio)butanoic acid dimer
700-857-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-hydroxyethyl 12-hydroxyoctadec-9-enoate and 2,3-dihydroxypropyl 12-hydroxyoctadec-9-enoate
947-976-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methoxy-2-methylbutane and 4-methoxypent-2-ene
701-027-7 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-Methylbutyraldehyde and n-Valeraldehyde
951-729-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methyldecan-1-al and 2-methylundecanal
906-769-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methyldecan-1-al and undecanal
907-235-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methylpent-2-ene and diisopropyl ether
906-484-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methylpentane and 3-methylpentane and benzene and cumene
903-151-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methylpropan-1-ol and butan-1-ol
903-067-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methylpropan-1-ol and tripropylamine
904-273-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-methylpropan-2-ol and acetone and water
902-882-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-Naphthaleneacetamide, N-[1-(hydroxymethyl)propyl]-6-methoxy-α-methyl-, [R-(R*,R*)]- (9CI) and 2-Naphthaleneacetamide, N-[1-(hydroxymethyl)propyl]-6-methoxy-α-methyl-, [R-(R*,S*)]- (9CI)
944-071-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-phenylpropene and acetophenone and cumene
905-423-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2-Piperazin-1-ylethanol and Piperazine-1,4-diethanol and Piperazine
939-137-4 - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 2-Propenoic acid, 2-((1S)-1-((1R)-3,3- and 2-Propenoic acid, 2-((1R)-1-((1R)-3,3-
459-080-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 212254-28-9 and 4,4'-methylenebis[2-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)methyl]-3,6-dimethylphenol] monoesters with 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid and 4,4'-methylenebis[2-[(2-hydroxy-5-methylphenyl)methyl]-3,6-dimethylphenol] triesters with 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid
441-510-7 188570-73-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 236754-64-6 and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid monoester with 4,4'-[(2-hydroxyphenyl)methylene]bis[2,3,6-trimethylphenol] and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxonaphthalene-1-sulfonic acid triester with 4,4'-[(2-hydroxyphenyl)methylene]bis[2,3,6-trimethylphenol]
438-410-0 184489-92-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction Mass of 3,3-diphenylhexamethyltrisiloxane and 3,3,5,5-tetraphenylhexamethyltetrasiloxane
451-620-7 352230-22-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 3,4-xylenol and 3,5-xylenol and 3-ethylphenol and 4-ethylphenol
905-278-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3,4-xylenol and 3,5-xylenol and 4-ethyl-o-cresol and 5-ethyl-o-cresol and p-isopropylphenol
905-276-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3,5,5-Trimethylhexan-1-yl 3-isocyanato-4-methylphenylcarbamate and 3,5,5-trimethylhexan-1-yl 5-isocyanato-2-methylphenylcarbamate
946-063-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3,5-bis-tert-butylsalicyclic acid and hydrogen bis[3,5-di-tert-butylsalicylato92-)-O1O2]aluminate (III)
432-820-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3,5-bis-tert-butylsalicyclic acid and hydrogen bis[3,5-di-tert-butylsalicylato92-)-O1O2]aluminate (III)
432-820-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 3,6-Bis(3-chlorophenyl)-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione, 3-(3-Chlorophenyl)-6-(4-chlorophenyl)-2,5-dihydro- pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione and 3,6-Bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydro-pyrrolo[3,4-c]pyrrole-1,4-dione
465-080-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 3,7-dimethyloct-7-en-1-yl 3-methylbut-2-enoate and 3,7-dimethyloctyl 3-methyl-2-butenoate and citronellyl 3-methylcrotonate
946-248-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-(2-{3-cyanato-5-[2-(3-cyanatoaryl)heteropolycycle-5-yl]aryl}heteropolycycle-5-yl)aryl cyanate and heteropolycycle -2,5-diyldi-3,1-arylene dicyanate
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 3-[methoxy(dimethyl)silyl]propan-1-amine and 3,3'-(1,1,3,3-tetramethyldisiloxane-1,3-diyl)dipropan-1-amine
938-245-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3-[methoxy(dimethyl)silyl]propan-1-amine and 3,3'-(1,1,3,3-tetramethyldisiloxane-1,3-diyl)dipropan-1-amine
938-245-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3-deoxy-D-pentulose and D-lactulose
938-691-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3-hydroxypropane-1-sulfonic acid and 3,3'-oxydipropane-1-sulfonic acid
944-787-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 3-methyl-1-octylpyridinium chloride and 4-methyl-1-octylpyridinium chloride
941-484-1 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 3-phenyl-6-[(3-phenyl-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazin-8-yl)methyl]-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazine and 6,6'-methanediylbis(3-phenyl-3,4-dihydro-2H-1,3-benzoxazine)
946-144-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4,4'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bisarenoate sodium salt and 2-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-[[4-[2-[4-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-[arenoylamino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulfophenyl]ethenyl]-3-sulfophenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]arenoate sodium salt and 2,2'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bisarenoate sodium salt
- - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4,4'-isopropylidenediphenol and phenol
904-653-0 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of 4-(4-methoxyphenyl)-N-[2-4-methoxyphenyl)ethyl]butan-2-amine and propan-2-ol and hydrochloric acid
946-332-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 4-(9-amino-1,4-dioxo-2,4-dihydro-1H-benzo[f]heteropolycycle-3-yl)-N-[3-(dimethylamino)propyl]benzensulfonamide and 4,4'-(3,6-dioxo-2,3,5,6-tetrahydroheteropolycycle-1,4-diyl)bis{N-[3-(dimethylamino)propyl]benzenesulfonamide}
473-450-2 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 4-[2-(5-{2-[3-(2-{2,4-dihydroxy-5-[2-(4-hydroxyphenyl)propan-2-yl]phenyl}propan-2-yl)phenyl]propan-2-yl}-2,4-dihydroxyphenyl)propan-2-yl]phenyl 6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonate and 1,3-phenylenebis[propane-2,2-diyl(4,6-dihydroxy-3,1-phenylene)propane-2,2-diyl-4,1-phenylene] bis(6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonate
433-970-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 4-ethyl-6-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)hex-2-ene-1,4-diol and 4-ethyl-6-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)hexane-1,4-diol
700-895-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 4-sec-butylaniline and 2-sec-butylaniline
700-229-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction Mass of 4-tert-butyl-2-hydroxycyclohexyl methacrylate and 5-tert-butyl-2-hydroxycyclohexyl methacrylate
418-420-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 5,11,17,23-tetra-tert-butyl-25, 26, 27, 28-tetrahydroxy-2,8,14,20-tetrasulfonyl [19.3.1.13,7.19,13.115,19]octacosa-1(25),3,5,7(28),9,11,13(27),15,17,19(26),21,23-dodecaeneand5,11,17,23,29,35,41,47-octa-tert-butyl-49,50,51,52,53,54,55,56-octahydroxy-2,8,14,20,26,32,38,44-octasulfonyl[43.3.1.13,7.19,13.115,19.121,25.127,31.133,37.139,43]hexapentaconta-1(49),3,5,7(56),9,11,13(55),15,17,19(54),21,23,25(53),27,29,31(52),33,35,37(51),39,41,43(50),45,47-tetracosaeneEC number 481-490-7 has no EC name accompanied in the EC inventory. It was not possible to enter an EC name in the reference substance.
481-490-7 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1