Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 10 juli 2020. Database contains 22887 unique substances and contains information from 99887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Reaction mass of 1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin-4-yl hexadecanoate and 1,2,2,6,6-pentamethylpiperidin-4-yl octadecanoate
700-792-4 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,2-dichlorobenzene, 1,3-dichlorobenzene and 1,4-dichlorobenzene
945-571-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1,2-dichloropropane and 3-chloropropene and 3,3-dichloropropene
931-670-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1,3-diacetoxypropan-2-yl 12-acetoxyoctadecanoate and 2,3-diacetoxypropyl 12-acetoxyoctadecanoate
451-530-8 736150-63-3 Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of 1,3-dichloro-4-nitrobenzene and 1,3-dichloro-2-nitrobenzene
939-509-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1,3-dichloropropene and 2-chloropropane and 2-chloropropene and 3-chloropropene
903-816-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1,3-dimethyl-1,1,3,3-tetraphenyldisiloxane and 1,3,3,5-tetramethyl-1,1,5,5-tetraphenyltrisiloxane and 1,3,3,5,5,7-hexamethyl-1,1,7,7-tetraphenyltetrasiloxane
946-850-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1,4-dichlorobut-2-ene; 3,4-dichlorobut-1-ene
931-313-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1,5-Dimethylcycloocta-1,5-diene and 1,6-Dimethylcycloocta-1,5-die
911-597-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate and (1S,2S,4S)-1,7,7-trimethylbicyclo[2.2.1]hept-2-yl acetate
907-658-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)pentan-3-one and 4-ethyl-6-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)hex-2-yne-1,4-diol
695-734-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of 1-(3-hydroxyphenyl)ethanone and sulfuryl chloride
946-437-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-(4-Ethylphenyl)-pentan-1-ol and 1-C-{5-[(4-ethylphenyl)(hydroxy)methyl]-2-[(1-methoxy-1-methylethoxy)methyl]phenyl}-1,2,3,4,6-pentakis-O-(trimethylsilyl)-β-D-glucopyranose and 4-Ethylbenzaldehyde
941-970-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-bromo-3,5-di-tert-butylbenzene and 1-bromo-3-tert-butylbenzene and 1-bromo-4-tert-butylbenzene
942-233-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-butyl-5-[(9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)diazenyl]-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile and 5-[(9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)diazenyl]-1-hexyl-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile and 5-[(9,10-dioxo-9,10-dihydroanthracen-1-yl)diazenyl]-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1-propyl-1,2-dihydropyridine-3-carbonitrile
457-500-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 1-chloro, 2-(difluoromethoxy) -1,1,2,3,3,3-hexafluoropropane and 2-difluoromethoxy-1,1,1,2,3,3,3-eptafluoro-propane
947-520-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of 1-chloro-3-(dodecyloxy)propan-2-ol andalpha-dodecyl-omega-hydroxy-di[oxy[(chloromethyl)-1,2-ethanediyl]] andalpha-dodecyl-omega-hydroxy-tri[oxy[(chloromethyl)-1,2-ethanediyl]]
939-623-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-chloro-3-[(Z)-octadec-9-en-1-yloxy]propan-2-ol and alpha-(Z)-octadec-9-en-1-yl-omega-hydroxy-di[oxy[(chloromethyl)-1,2-ethanediyl]] and alpha-(Z)-octadec-9-en-1-yl-omega-hydroxy-tri[oxy[(chloromethyl)-1,2-ethanediyl]]
939-624-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-ethoxy-3,3,5-trimethylcyclohex-1-ene and 1-ethoxy-3,5,5-trimethylcyclohex-1-ene
944-788-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-Ethyl-6-hydroxy-5-(4-alkoxy-2-nitro-phenylazo)-4-alkyl-2-substituted-1,2-dihydro-pyridine- 3-carbonitrile and 6-Hydroxy-1-(3-isoalkoxy-alkyl)-5-(4-alkoxy-2-nitro-phenylazo)-4-alkyl-2-substituted-1,2- dihydropyridine-3-carbonitrile
419-330-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 1-hydroxypropan-2-yl diethylphosphinate and 2-hydroxypropyl diethylphosphinate
829-436-7 2230512-72-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-methyl-4-(4-methylpentyl)cyclohex-3-ene-1-carbaldehyde and 1-methyl-3-(4-methylpentyl)-3-cyclohexene-1-carboxaldehyde
945-920-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-O-α-D-glucopyranosyl-D-fructose and 6-O-α-D-glucopyranosyl-D-fructose and fructose and glucose and sucrose
900-501-2 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 1-phenylethanamine, methanesulfonic acid and 2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
940-882-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-phenylethanone and 2-phenylpropanal and 1,4-diphenylbut-2-ene-1,4-dione
941-360-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 1-Propanaminium, 2,3-dihydroxy-N,N-dimethyl-N-[3-[(1-oxododecyl)amino]propyl]-, chloride and 1-Propanaminium, 2,3-dihydroxy-N,N-dimethyl-N-[3-[(1-oxotetradecyl)amino]propyl]- , chloride
946-308-7 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of 1-vinylcyclohex-3-enecarbaldehyde and 4-vinylcyclohex-1-enecarbaldehyde
700-805-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 109989-28-8 and 117397-23-6
432-320-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 119673-15-3 and 119686-55-4
432-250-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 11a,17,21-trihydroxy-16a-methylpregna-1,4-diene-3,20-dione and metarhizium anisopliae biomass
700-181-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 136355-25-4 and 236754-66-8 and Tetraester of 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonic acid and 4-[bis(4-hydroxy-3,5-dimethylphenyl)methyl]-1,2-benzenediol
425-720-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 142541-99-9 and 142542-03-8 and 142542-04-9
425-110-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 160954-82-5 and [Tris[2-[4,4-(1-oxo-2-diazonaphthyl-5-sulfonato)bis(3,5-dimethylphenyl)]phenyl]]methane
427-080-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 171864-40-7 and 510709-67-8 and Tetraester 5,5'-dicyclohexyl-4,4',3",4"-tetrahydroxy-2,2'-dimethyltriphenylmethane and 6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthalenesulfonic acid
435-510-6 171864-40-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2',2''-nitrilotriethanol and 2,2'-[[2-[(2-hydroxyethyl)amino]ethyl]imino]bisethanol and 2,2'-iminodiethanol
905-898-6 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2',2''-nitrilotriethanol and disodium succinate and sodium acetate and sodium bromide
905-908-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2'-(ethylenedioxy)diethanol and 2,2'-oxydiethanol and ethane-1,2-diol
906-256-8 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2'-(ethylenedioxy)diethanol and 3,6,9,12,15-pentaoxaheptadecane-1,17-diol and 3,6,9,12-tetraoxatetradecane-1,14-d
907-132-6 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2'-oxybisbutane and 2-methylpropan-2-ol and butan-2-ol and diisopropyl ether
903-919-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2,3,3,4,4,5,5,6-nonafluoro-6-(heptafluoropropyl)tetrahydro-2H-pyran and 2,2,3,3,4,4,5-heptafluorotetrahydro-5-(nonafluorobutyl)furan
908-197-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(1,1,1,2,3,3,3-heptafluoropropan-2-yl)morpholine and 2,2,3,3,5,5,6,6-octafluoro-4-(heptafluoropropyl)morpholine
473-390-7 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
reaction mass of 2,2,4,6,6-pentamethylheptane-4-thiol, 2,3,4,6,6-pentamethylheptane-3-thiol , 2,4,4,6,6-pentamethylheptane-2-thiol, 2,3,4,6,6-pentamethylheptane-2-thiol
932-286-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2,4-trimethylhexane-1,6-diol and 2,4,4-trimethylhexane-1,6-diol
931-714-9 35255-57-3 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2,5,8,12,15,15-heptamethyl-7,10-dioxa-4,13-diazahexadeca-3,13-diene-1,16-diyl didodecanoate and 2,2,5,8,12,15,18,18-octamethyl-7,10,13-trioxa-4,16-diazanonadeca-3,16-diene-1,19-diyl didodecanoate and 2,2,5,8,11,14,18,21,21-nonamethyl-7,10,13,16-tetraoxa-4,19-diazadocosa-3,19-diene-1,22-diyl didodecanoate
479-940-2 613246-75-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Reaction mass of 2,2-bis(hydroxymethyl)propane-1,3-diyl bis(2-ethylhexanoate) and 3-[(2-ethylhexanoyl)oxy]-2-{[(2-ethylhexanoyl)oxy]methyl}-2-(hydroxymethyl)propyl 2-ethylhexanoate and 3-[(2-ethylhexanoyl)oxy]-2,2-bis{[(2-ethylhexanoyl)oxy]methyl}propyl 2-ethylhexanoate
939-690-1 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,3-xylenol and 3,5-xylenol and 3-ethylphenol and 4-ethylphenol
906-550-6 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,6-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-(1-{3-[(dimethylamino)methyl]-4-hydroxyphenyl}-1-methylethyl)phenol and 4-(1-{3,5-Bis[(dimethylamino)methyl]-4-hydroxyphenyl}-1-methylethyl)-2,6-bis[(dimethylamino)methyl]phenol
947-794-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2,6-dimethylpyridinium chloride and 3-methylpyridinium chloride and 4-methylpyridinium chloride
941-122-2 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Reaction mass of 2-(2-aminoethylamino)ethanol and 2-piperazin-1-ylethanol and 2-piperazin-1-ylethylamine
905-994-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
reaction mass of 2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethanamine and 4-(4-methoxyphenyl)butan-2-one
946-375-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1