Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 10 juli 2020. Database contains 22887 unique substances and contains information from 99887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
N-hydroxyphthalimide
208-358-1 524-38-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-isopropylacrylamide
218-638-5 2210-25-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-methyl-P,P-bis(2-methylaziridin-1-yl)phosphinamide
285-331-0 85068-72-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-methyldiallylamine
219-354-4 2424-01-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-methyldidecylamine
230-990-1 7396-58-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-octylpyridin-4-amine
265-019-0 64690-19-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-Palmitoylglycine
627-023-4 2441-41-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-phenyl-4-[[4-(phenylamino)phenyl][4-(phenylimino)cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]methyl]aniline monohydrochloride
218-441-4 2152-64-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-potassium phthalimide
214-046-6 1074-82-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N-{3-[dimethoxy(methyl)silyl]propyl}butan-1-amine
601-747-0 120939-52-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N2-Isobutyryl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxyguanosine-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidite]
685-519-6 93183-15-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N4-[3-(1H-imidazol-1-yl)propyl]-2-methylbenzene-1,4-diamine trihydrochloride
700-345-3 515851-08-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N4-Benzoyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxycytidine-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidite]
801-520-8 102212-98-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N6,N6'-hexane-1,6-diylbis[N2,N4-dibutyl-N2,N4,N6-tris(2,2,6,6-tetramethylpiperidin-4-yl)-1,3,5-triazine-2,4,6-triamine]
629-754-4 210988-99-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N6-(1-oxooctyl)-L-lysine
245-854-7 23735-96-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
N6-Benzoyl-5′-O-(4,4′-dimethoxytrityl)-2′-deoxyadenosine-3′-O-[O-(2-cyanoethyl)-N,N′-diisopropylphosphoramidite]
685-521-7 98796-53-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Nadide
200-184-4 53-84-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene-1,5-diol
201-487-4 83-56-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
naphthalene-1,8-diyl dibenzoate
810-797-4 331711-99-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalene-2-sulphonyl chloride
202-219-9 93-11-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
NAPHTHALENESULPHONIC ACID, DINONYL-, LITHIUM SALT
943-938-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthalenesulphonic acid, dinonyl-, sodium salt
943-932-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthenic acids, cobalt salts
263-064-0 61789-51-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthenic acids, potassium salts
266-120-2 66072-08-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Naphthenic acids, reaction products with diethylenetriamine
268-610-1 68131-13-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Natural gas (petroleum), raw liq. mix
A complex combination of hydrocarbons separated as a liquid from natural gas in a gas recycling plant by processes such as refrigeration or absorption. It consists mainly of saturated aliphatic hydrocarbons having carbon numbers in the range of C2 through C8.
265-048-9 64741-48-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Natural gas condensates (petroleum)
A complex combination of hydrocarbons separated as a liquid from natural gas in a surface separator by retrograde condensation. It consists mainly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C2 to C20. It is a liquid at atmospheric temperature and pressure.
265-047-3 64741-47-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Neodymium(3+) acetate
228-244-5 6192-13-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Nickel, [29H,31H-phthalocyaninato(2-)-N29,N30,N31,N32]-, chlorosulfonyl derivs., reaction products with 2-[(4-aminophenyl)sulfonyl]ethyl hydrogen sulfate monosodium salt, sodium salts
305-644-9 94891-43-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Nickel, compound with Titanium (1:1)
610-765-8 52013-44-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Nicotine sulphate
200-606-7 65-30-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Niobium dioxide
234-809-7 12034-59-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Niobium doped titanium dioxide
951-670-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Nitric acid, reaction products with cyclododecanol and cyclododecanone, by-products from, high-boiling fraction
The high-boiling fraction separated by distillation from the products obtained from the reaction of nitric acid with cyclododecanol and cyclododecanone. Composed primarily of dodecanedioic acid, undecanedioic acid, and sebacic acid.
276-431-5 72162-23-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Nitrilotriacetic acid
205-355-7 139-13-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
No IUPAC name
614-637-2 68603-75-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Nonyl acetate
205-585-8 143-13-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Nonylphenol, ethoxylated 500-024-6 9016-45-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Norethisterone
200-681-6 68-22-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Not assignable, UVCB
641-088-6 1229648-98-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
O,O',O''-(methylsilylidyne)trioxime 2-pentanone
484-460-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
O,O,O-tris(2(or 4)-C9-10-isoalkylphenyl) phosphorothioate
406-940-1 126019-82-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
O,O-dibutyl hydrogen thiophosphate, compound with 1-octylamine (1:1)
300-947-2 93964-99-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
O-6-deoxy-α-L-mannopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranosyl-(1→6)-β-D-glucopyranosyl (2α,3β,4α)-2,3,23-trihydroxyurs-12-en-28-oate
240-851-7 16830-15-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
o-anisic acid
209-447-8 579-75-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
o-Biphenyl-dimethylfluorenyl-amin
807-349-5 1198395-24-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
o-phenylenediamine
202-430-6 95-54-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
O-phosphoserine
206-986-0 407-41-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ocimum basilicum, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Ocimum basilicum, Labiatae.
283-900-8 84775-71-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Oct-1-ene-3-ol
222-226-0 3391-86-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1