Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 10 juli 2020. Database contains 22887 unique substances and contains information from 99887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Tetrasodium 3,3'-[[6-[(2-hydroxyethyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]bis[imino(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bisnaphthalene-1,5-disulphonate
256-851-5 50925-42-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 3,3'-[carbonylbis[imino(2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bisnaphthalene-1,5-disulphonate
221-728-7 3214-47-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 3,3'-[carbonylbis[imino(5-methoxy-2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis(naphthalene-1,5-disulphonate)
229-158-0 6420-33-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 3-[[5-[[4-chloro-6-[[3-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-4-hydroxy-5-[(1-oxopropyl)amino]naphthalene-2,7-disulphonate
279-368-1 80019-42-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tetrasodium 3-amino-4-{[4-({4-fluoro-6-[phenyl(2-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}ethyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl}amino)-2-sulfonatophenyl]diazenyl}-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
457-630-8 2041206-19-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 4,4'-[carbonylbis[imino(5-methoxy-2-methyl-4,1-phenylene)azo]]bis[5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate]
217-708-2 1937-34-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 4,4'-bis[[4-[(2-hydroxyethyl)amino]-6-(m-sulphonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonate
240-400-4 16324-27-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 4,4'-bis[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-6-(4-sulphonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonate]
240-521-2 16470-24-9 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 4,4'-bis[[4-[bis(2-hydroxypropyl)amino]-6-[(4-sulphonatophenyl)amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-stilbene-2,2'-disulphonate
267-097-1 67786-25-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 4,4'-bis[[4-morpholino-6-(p-sulphonatoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]stilbene-2,2'-disulphonate
249-323-0 28950-61-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 4-[[3,5-bis[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]-2,4(or 2,6)-dihydroxyphenyl]azo]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonate
304-762-8 94279-16-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
tetrasodium 4-amino-3,6-bis[(2,5-dimethoxy-4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
445-810-9 536737-09-4 NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-3,6-bis[[4-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate
241-164-5 17095-24-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 4-amino-5-hydroxy-6-[[2-methoxy-5-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]-3-[[4-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate
300-644-5 93951-21-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 4-amino-6-[[2,5-dimethoxy-4-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]-5-hydroxy-3-[[4-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate
282-468-8 84229-70-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 5-[4-chloro-6-(N-ethyl-anilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino]-4-hydroxy-3-(1,5-disulfonatonaphthalen-2-ylazo)-naphthalene-2,7-disulfonate
411-540-5 130201-57-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 5-[[2,4-dihydroxy-5-[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]phenyl]azo]-4-hydroxy-3-[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]naphthalene-2,7-disulphonate
274-430-4 70210-34-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 7,7'-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[(2-methyl-4-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonate]
249-172-0 28706-33-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 7,7'-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-[(6-sulphonato-2-naphthyl)azo]naphthalene-2-sulphonate]
249-171-5 28706-25-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 7,7'-[[6-(morpholin-4-yl)-1,3,5-triazine-2,4-diyl]diimino]bis[4-hydroxy-3-[(4-methoxy-2-sulphonatophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonate]
218-566-4 2184-11-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 7-[[2-[(aminocarbonyl)amino]-4-[[4-chloro-6-[[3-[[2-(sulphonatooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]phenyl]azo]naphthalene-1,3,6-trisulphonate
279-408-8 80157-00-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 7-[[4-[[4,6-bis[(3-sulfonatopropyl)thio]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-3-methoxyphenyl]azo]naphthalene-1,3-disulfonate
428-480-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 7-amino-4-hydroxy-3-[(2-methoxy-5-methyl-4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]-8-[(2-sulfonato-4-{[2-(sulfonatooxy)ethyl]sulfonyl}phenyl)diazenyl]naphthalene-2-sulfonate
610-522-6 503155-49-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 8-(4-chloro-6-(4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)anilino)-1,3,5-triazin-2-ylamino)-1-hydroxy-2-(2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2,7-disulfonate
401-090-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium 8-[[4-[(4-amino-3-sulphonatophenyl)azo]-6-sulphonatonaphthyl]azo]-5-[[6-(benzoylamino)-1-hydroxy-3-sulphonato-2-naphthyl]azo]naphthalene-2-sulphonate
274-427-8 70210-31-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium [29H,31H-phthalocyaninetetrasulphonato(6-)-N29,N30,N31,N32]cuprate(4-)
248-427-3 27360-85-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium [3-[(3-chloro-2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo]-5-[[4-chloro-6-(3-sulphoanilino)-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato(6-)]cuprate(4-)
274-977-9 70880-03-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium [3-[[8-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)amino]-1-hydroxy-3,6-disulpho-2-naphthyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-1,5-disulphonato(6-)]cuprate(4-)
238-739-8 14692-76-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium [μ-[3-[[2-amino-5-hydroxy-6-[(2-hydroxy-5-nitro-3-sulphophenyl)azo]-7-sulpho-1-naphthyl]azo]-2-hydroxy-5-sulphobenzoato(8-)]]dichromate(4-)
276-538-7 72252-58-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium [μ-[7-[[4'-[[6-anilino-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl]azo]-3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4-yl]azo]-8-hydroxynaphthalene-1,3,6-trisulphonato(8-)]]dicuprate(4-)
277-020-3 72927-72-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium [μ-[[3,3'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[5-amino-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato]](8-)]]dicuprate(4-)
249-008-8 28407-37-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium [μ-[[3,3'-[azoxybis[(2-hydroxy-p-phenylene)azo]]bis[4-hydroxy-6-(3-sulphoanilino)naphthalene-2-sulphonato]](8-)]]dicuprate(4-)
250-792-9 31765-95-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium [μ-[[4,4'-[(3,3'-dihydroxy[1,1'-biphenyl]-4,4'-diyl)bis(azo)]bis[3-hydroxynaphthalene-2,7-disulphonato]](8-)]]dicuprate(4-)
235-414-2 12222-00-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium enneatitanium icosaoxide hydrate
601-472-6 117314-20-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
TETRASODIUM ETHYLENE 1,1-DIPHOSPHONATE
443-520-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium ethylenediaminetetraacetate
200-573-9 64-02-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium hexacyanoferrate
237-081-9 13601-19-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium hydrogen 2-phosphonatobutane-1,2,4-tricarboxylate
266-442-3 66669-53-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium N,N-bis(carboxylatomethyl)-L-glutamate
257-573-7 51981-21-6 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium pyrophosphate
231-767-1 7722-88-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium tripotassium (.my.-((2,2'-((3-imino-6-sulfonatophenyl-(N-methyl)-imino)bis((6-chloro-1,3,5-triazin-4,2-diyl)imino(2-hydroxy-5-sulfonato-3,1-phenylen)azo(phenylmethylen)azo))bis(4-sulfonatobenzoato))-dicuprate(7-)
406-077-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium {5-[(4-chloro-6-{[4-(alkenylsulfonyl)phenyl]amino}-heteromonocycl-2-yl)amino]-4-(hydroxy-κO)-3-{[2-(hydroxy-κO)phenyl]diazenyl-κN}naphthalene-disulfonato(4-)}[3-(hydroxy-κO)-4-{[2-(hydroxy-κO)naphthalen-1-yl]diazenyl-κN}naphthalene-sulfonato(3-)]chromate(4-)
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrasodium α,α'.-(ethylenediimino)bis[(2-hydroxy-5-sulphonatophenyl)acetate]
290-809-7 90247-45-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetraterbium heptaoxide
234-856-3 12037-01-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Tetravinylsilane
214-192-0 1112-55-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrazinc trioxide phosphite
264-938-4 64539-51-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrazol-5-ylamine
224-581-7 4418-61-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetrylammonium bromide
200-769-4 71-91-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Tetryzoline
201-522-3 84-22-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
TFM3-1575U
471-160-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2