Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 10 juli 2020. Database contains 22887 unique substances and contains information from 99887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
1,3-butylene diacetate
214-244-2 1117-31-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Cyclohexanedimethanamine
219-941-5 2579-20-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-di(prop-2,2-diyl)benzene bis(neodecanoylperoxide)
420-060-5 117663-11-3 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-di-o-tolylguanidine
202-577-6 97-39-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diaminoguanidine hydrochloride
252-854-0 36062-19-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-diaminopropan-2-ol
210-474-2 616-29-5 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dibromo-5,5-dimethylhydantoin
201-030-9 77-48-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dibromopropane
203-690-3 109-64-8 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dibutyl-2-thiourea
203-674-6 109-46-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Dichloro-2-(2,4-difluoro-phenyl-propan-2-ol
617-842-5 86386-74-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloro-2-methoxy-5-nitrobenzene
403-350-6 17742-69-7 NA Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloro-2-nitrobenzene
210-009-3 601-88-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloro-4-fluorobenzene
406-160-1 1435-48-9 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-dichloro-4-nitrobenzene
210-248-3 611-06-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloro-5,5-dimethylhydantoin
204-258-7 118-52-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloro-5-ethyl-5-methylimidazolidine-2,4-dione
401-570-7 89415-87-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-dichloro-5-isocyanatobenzene
252-276-9 34893-92-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloroacetone
208-585-6 534-07-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichlorobenzene 208-792-1 541-73-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dichlorobenzene 208-792-1 541-73-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichlorobenzene 208-792-1 541-73-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichlorobut-2-ene
213-138-3 926-57-8 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloropropan-2-ol
202-491-9 96-23-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloropropan-2-ol
202-491-9 96-23-1 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dichloropropan-2-ol
202-491-9 96-23-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dichloropropane
205-531-3 142-28-9 Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-dichloropropene
208-826-5 542-75-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-diethenyl-1,1,3,3- tetramethyldisiloxane and its platinum(0) complexes
701-315-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diethoxypropane
413-140-6 3459-83-4 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-diethyl-2,4-diisocyanato-5-methylbenzene
813-050-0 2162-70-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diethyl-2-thiourea
203-308-5 105-55-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diethyldiphenylurea
201-645-2 85-98-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-difluorobenzene 206-746-5 372-18-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-difluorobenzene 206-746-5 372-18-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-hexanoic acid
224-675-8 4443-26-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-1-(1-methylvinyl)-2H-benzimidazol-2-one
257-661-5 52099-72-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-1-oxoisobenzofuran-5-carbonitrile
279-900-2 82104-74-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dihydro-1-oxoisobenzofuran-5-carbonitrile
279-900-2 82104-74-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-phenylisobenzofuran-1-ol
213-826-3 1023-91-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-Dihydro-3-(3-iodopropyl)-7,8-dimethoxy-2H-3-benzazepin-2-one
604-658-5 148870-57-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-4(or 5)-methyl-2H-benzimidazole-2-thione
258-904-8 53988-10-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dihydro-4(or 5)-methyl-2H-benzimidazole-2-thione, zinc salt
262-872-0 61617-00-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dihydro-5,6-diamino-2H-benzimidazol-2-one
259-728-4 55621-49-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione
253-326-2 37052-78-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione
253-326-2 37052-78-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione
253-326-2 37052-78-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-5-methoxy-2H-benzimidazole-2-thione
253-326-2 37052-78-1 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydro-5-nitro-2H-benzimidazol-2-one
202-282-2 93-84-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dihydroxyacetone
202-494-5 96-26-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Diiodo-5,5-dimethyl-imidazolidine-2,4-dione
480-280-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-diisopropylbenzene
202-773-1 99-62-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethoxybenzene
205-783-4 151-10-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-Dimethoxyphthalan
607-367-1 24388-70-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dimethyl 2-[2-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)ethyl]propanedioate
473-300-6 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethyl 2-[2-(2-amino-6-chloro-9H-purin-9-yl)ethyl]propanedioate
605-637-3 172529-93-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dimethyl-1,3-diphenylurea
210-283-4 611-92-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethyl-1H-pyrazole
689-662-5 694-48-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-sulfonamide
826-619-3 88398-53-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dimethyl-3-phenylbutyl acetate
268-407-8 68083-58-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethylbut-3-enyl isobutyrate
279-399-0 80118-06-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethylbutyl (E)-but-2-enoate
942-545-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethylimidazolidin-2-one
201-304-8 80-73-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dimethyltricyclo[3.3.1.13,7]decane
211-870-8 702-79-4 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dimethyluracil
212-856-4 874-14-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dimethylurea
202-498-7 96-31-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Dioxan-2-one
423-980-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Dioxan-2-one
423-980-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-Dioxane, 2-(2,4-dimethyl-3-cyclohexene-1-yl)-5-methyl-5-(1-methylpropyl)- 413-720-9 117933-89-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-dioxane, 2-(3,3-dimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-2,5,5-trimethyl
815-500-1 1853175-99-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Dioxane-5-methanol, 5-ethyl-2,2-dimethyl-
606-629-2 20761-68-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-dioxepane
208-015-6 505-65-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-dioxo-2,3-dihydro-1H-benzo[5,10]anthra[2,1,9-def]isoquinoline-8-sulfonic acid
428-540-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-dioxolane
211-463-5 646-06-0 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Dioxolane, 2-(4-chlorophenyl)-
607-307-4 2403-54-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-diphenyl-2-thiourea
203-004-2 102-08-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diphenylguanidine
203-002-1 102-06-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diphenylpropane-1,2,3-trione 2-[O-(ethoxycarbonyl)oxime]
419-200-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-diphenylpropane-1,3-dione
204-398-9 120-46-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-diphenylurea
203-003-7 102-07-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-disodium, 7-(2-{4-[(4-{2-[2-(cyanoamino)-4,6-dihydroxypyrimidin-5-yl]diazen-1-yl}benzene)amido]-3-methoxyphenyl}diazen-1-yl)naphthalene-1,3-disulfonate
931-147-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-divinylimidazolidin-2-one
237-457-2 13811-50-2 Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3-Isobenzofurandione, hexahydro-, reaction products with epichlorohydrin
696-026-0 1395383-69-3 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-isobenzofurandione, reaction products with methylquinoline and quinoline
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 47000.
232-318-2 8003-22-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Naphthalenedisulfonic acid, 4-amino-5-hydroxy-, diazotized, coupled with diazotized 2-amino-4,6-dinitrophenol, diazotized 4-amino-5-hydroxy-2,7-naphthalenedisulfonic acid, diazotized 4-amino-3-methylbenzenesulfonic acid, diazotized 4-nitrobenzenamine and resorcinol, sodium salts
276-684-1 72480-09-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-phenylenebis((4-hydroxyphenyl)methanone)
816-325-3 5436-05-5 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-phenylenebis(oxyethane-2,1-diyl) dihexadecanoate
807-889-1 1255203-42-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediamine, acetate (1:2)
807-720-1 69112-70-5 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediamine, N-[3-((C11-14, C13-rich)oxy)propyl]- branched
932-122-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-Propanediamine, N-[3-((C11-14, C13-rich)oxy)propyl]- branched acetate
931-295-2 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediamine, N-[3-(tridecyloxy)propyl]-, branched
270-851-2 68479-04-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-Propanediamine, N1-(3-aminopropyl)-N3-[3-(C18, C18 unsat) alkylamino]propyl]-, N-(carboxymethyl) derivs., sodium salts
947-979-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediol, 2,2-bis(hydroxymethyl)-, allyl ether
293-883-9 91648-24-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediol, 2,2-dimethyl-, C5-9 carboxylates
288-342-9 85711-80-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-Propanediol, 2-methyl-, reaction products with ethenyltrimethoxysilane
700-957-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-propanesultone
214-317-9 1120-71-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3-propanesultone
214-317-9 1120-71-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,3-Undecadien-5-yne
417-840-2 166432-52-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethyl bezylidene)-D-sorbitol
413-110-2 135861-56-2 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethyl bezylidene)-D-sorbitol
413-110-2 135861-56-2 Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethyl bezylidene)-D-sorbitol
413-110-2 135861-56-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethyl bezylidene)-D-sorbitol
413-110-2 135861-56-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethyl bezylidene)-D-sorbitol
413-110-2 135861-56-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethyl bezylidene)-D-sorbitol
413-110-2 135861-56-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethyl bezylidene)-D-sorbitol
413-110-2 135861-56-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethyl bezylidene)-D-sorbitol
413-110-2 135861-56-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethyl bezylidene)-D-sorbitol
413-110-2 135861-56-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethyl bezylidene)-D-sorbitol
413-110-2 135861-56-2 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethyl bezylidene)-D-sorbitol
413-110-2 135861-56-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethyl bezylidene)-D-sorbitol
413-110-2 135861-56-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethyl bezylidene)-D-sorbitol
413-110-2 135861-56-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethyl bezylidene)-D-sorbitol
413-110-2 135861-56-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,3:2,4-bis-O-(3,4-dimethyl bezylidene)-D-sorbitol
413-110-2 135861-56-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4'-Bipiperidine-4'-carboxamide acetate (1:1)
700-606-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,4-trimethyl-2,3-diazabicyclo[3.2.2]non-2-ene 2,3-dioxide
251-833-3 34122-40-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4,5,6,7,7-hexachloro-8,9,10-trinorborn-5-ene-2,3-dicarboxylic anhydride
204-077-3 115-27-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4,5,6-tetrahydro-1,2-dimethylpyrimidine
224-262-2 4271-96-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,5,8-Napthalenetetracarboxylic acid, 1,4-monoanhydride
619-817-4 52671-72-4 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,5,8-tetrakis(4-butylphenylamino)anthracene-9,10-dione
445-710-5 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4,5,8-tetrakis(4-butylphenylamino)anthracene-9,10-dione
445-710-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4,5-oxadiazepane
616-123-3 746595-79-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,6,10-Dodecatetraen-3-ol,3,7,11-trimethyl-,(4E,6E)-
611-799-6 59121-99-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,7,10-tetraazacyclododecane
425-450-9 294-90-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4,7,10-tetraazacyclododecane
425-450-9 294-90-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4,7,10-tetraazacyclododecane
425-450-9 294-90-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,7,10-Tetraazacyclododecane
608-365-3 294-90-6 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,7,10-tetraazacyclododecane disulfate
412-080-8 112193-77-8 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4,7,10-Tetrabenzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
449-410-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4,7,10-Tetrabenzyl-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
449-410-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,7,10-tetrakis(p-toluensulfonyl)-1,4,7,10-tetraazacyclododecane
414-030-0 52667-88-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4,7-triazocyclononane-1,4,7-triium sulfate
700-907-8 220493-36-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,7-trimethyl-1,4,7-triazonane
619-228-2 96556-05-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4,7-trimethyl-1,4,7-triazonane
619-228-2 96556-05-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4,7-trioxacyclotridecane-8,13-dione
229-554-3 6607-34-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Androstadiene-3,17-dione, 2-Naphthol-Complex
600-487-5 103799-56-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-anhydro-2,5-dideoxy-2-(methoxycarbonyl)-1-thiopent-3-ulose
619-801-7 66319-07-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Benzenediamine, 2-(methoxymethyl)-
679-526-3 337906-36-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Benzenediamine, N,N'-mixed Ph and tolyl derivs.
273-227-8 68953-84-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Benzenedicarboxylic acid, 1,4-diisononyl ester
700-453-0 59802-05-0 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Benzenedicarboxylic acid, compd. with 1,6-hexanediamine (1:1)
700-230-8 3160-86-9 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Benzenedicarboxylic acid, compd. with 1,6-hexanediamine (1:1)
700-230-8 3160-86-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Benzenedicarboxylic acid, compd. with 1,6-hexanediamine (1:1)
700-230-8 3160-86-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Benzenedicarboxylic acid, dimethyl ester, manuf. of, by-products from
A complex residuum from the distillation of products from the manufacture of dimethyl terephthalate by air oxidation and esterification of p-xylene. It consists of polyphenyl polyesters.
273-521-6 68988-22-7 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[3-substituted-heteroalkyl]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bis-, sodium salt
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Benzenedisulfonic acid, 2,2'-[1,2-ethenediylbis[(3-sulfo-4,1-phenylene)imino[6-[bis(2-hydroxypropyl)amino]-1,3,5-triazine-4,2-diyl]imino]]bis-, hexasodium salt
800-181-3 371756-75-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Benzenedisulfonic acid, 2-[2-(4-amino-2,5-dimethylphenyl)diazenyl]-
611-841-3 59487-20-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Benzodioxane-2-carboxylic acid
609-276-2 3663-80-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Bis((4'-(4-acryloyloxybutoxy)phenyl)carbonyloxy)benzene
454-650-9 132694-65-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4-bis(2,2,2-trifluoroethoxy)benzene
266-304-2 66300-61-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-bis(2,3-dihydroxypropylamino)anthraquinone
421-470-7 99788-75-7 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4-bis(2,3-epoxypropoxy)butane
219-371-7 2425-79-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-3,6-dione
401-540-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-3,6-dione
401-540-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-3,6-dione
401-540-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-3,6-dione
401-540-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-3,6-dione
401-540-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(4-chlorophenyl)-2,5-dihydropyrrolo[3,4-c]pyrrole-3,6-dione
401-540-3 - Full Individual 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(butylamino)anthraquinone
241-379-4 17354-14-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(isopropylamino)anthraquinone
238-101-9 14233-37-5 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(mesitylamino)anthraquinone
204-155-7 116-75-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(methoxymethyl)benzene
229-828-2 6770-38-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(p-tolylamino)anthraquinone
204-909-5 128-80-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis(vinyloxy)butane
223-437-0 3891-33-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis({3-[2-(2-hydroxyethoxy)ethoxy]propyl}amino)-9,10-anthraquinone
807-560-2 123944-63-8 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis[(2,3-epoxypropoxy)methyl]cyclohexane
238-098-4 14228-73-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis[(2,6-diethyl-4-methylphenyl)amino]anthraquinone
251-178-3 32724-62-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis[(2-ethyl-6-methylphenyl)amino]anthraquinone
255-460-7 41611-76-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis[(2-ethylhexyl)amino]-5,8-dihydroxy-9,10-anthraquinone
807-717-5 295800-70-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis[(2-methylphenyl)amino]anthraquinone
229-792-8 6737-68-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis[(4-butylphenyl)amino]-5,8-dihydroxyanthraquinone
248-895-9 28198-05-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis[(vinyloxy)methyl]cyclohexane
413-370-7 17351-75-6 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis[2-(vinyloxy)ethoxy]benzene
406-900-3 84563-49-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4-bis[[4-(1,1-dimethylethyl)phenyl]amino]-5,8-dihydroxyanthraquinone
225-443-9 4851-50-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-bis[chloro(difluoro)methyl]benzene
700-265-9 2629-68-7 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Butanediol, 1-[4-[2-(dimethylamino)ethoxy]phenyl]-1,2-diphenyl-
618-300-0 89778-79-0 Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Butanediyl 3-(2,4-dimethyl-1,3-dioxolan-2-yl)propanoate
700-652-2 1259300-69-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-butanediyl diacrylate
213-979-6 1070-70-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Cyclohexane dicarbonyl chloride
818-233-9 13170-66-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid, 1,4-bis[4-[6-[(1-oxo-2-propen-1-yl)oxy]hexyl]phenyl] ester, trans-
835-273-2 852056-62-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-Cyclohexanedicarboxylic acid, 1,4-diisononyl ester
701-012-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-diamino-2,3-dichloroanthraquinone
201-348-8 81-42-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-diamino-2,3-diphenoxyanthraquinone
229-066-0 6408-72-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-diamino-2,3-diphenoxyanthraquinone
229-066-0 6408-72-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-diamino-2-(2-butyltetrazol-5-yl)-3-cyanoanthraquinone
401-470-3 93686-63-6 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4-diazabicyclo[2.2.2]oct-2-ylmethanol
692-731-2 76950-43-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-diazabicyclooctane
205-999-9 280-57-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-diazabicyclooctane
205-999-9 280-57-9 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-dibromobenzene 203-390-2 106-37-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-dibromobutane
203-775-5 110-52-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dibromobutane
203-775-5 110-52-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-dibromonaphthalene
201-484-8 83-53-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dichloro-2-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)-5-nitrobenzene
620-459-6 130841-23-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-dichloro-2-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)-5-nitrobenzene
415-580-4 130841-23-5 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4-dichloro-2-(1,1,2,3,3,3-hexafluoropropoxy)benzene
921-909-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-dichloro-2-nitrobenzene
201-923-3 89-61-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dichloro-5,8-dihydroxyanthraquinone
220-599-4 2832-30-6 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-dichlorobenzene 203-400-5 106-46-7 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
1,4-dichlorobenzene 203-400-5 106-46-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-dichlorobutane
203-778-1 110-56-5 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
1,4-dicyano-2,3,5,6-tetra-chloro-benzene
401-550-8 1897-41-2 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
1,4-diethyl 2,3-bis(propan-2-ylidene)butanedioate
607-155-9 22769-97-7 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1