Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 01 juli 2020. Database contains 22873 unique substances and contains information from 99712 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Wheat, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Triticum aestivum, Gramineae.
281-689-7 84012-44-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Waxes and Waxy substances, jojoba, iso-Pr esters
605-924-3 181314-46-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Wastewater, zinc sulfate electrolytic, acid
Electrolytic solution from electrolysis of zinc sulfate consisting primarily of zinc sulfate, manganese oxides and sulfuric acid.
273-723-4 69012-24-4 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Wastewater, cadmium sulfate electrolytic, acid
Electrolytic solution from electrolysis of cadmium sulfate consisting primarily of cadmium sulfate and sulfuric acid.
273-721-3 69012-21-1 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Wastes, lead battery reprocessing
Material obtained during the recycling of exhausted lead storage batteries. Consists primarily of oxides and sulfates of lead and lead alloys.
305-445-7 94551-99-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Waste solids, precious metal refining
308-526-5 98072-70-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Waste solids, lead silver anode
The slag or residue obtained when lead/silver anodes used in the electrolytic production of zinc are recast. Fusion of the alloys of lead and silver (manganese may also be present) and simultaneous oxidation occur.
305-449-9 94552-05-3 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Warfarin
201-377-6 81-81-2 Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
WANSIM
442-930-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
WALNUT ESTER
434-720-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
WACKER SILAN SLM 53979
418-730-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
W-663
442-200-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
W-1
444-260-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VULKANOX D-4020
415-600-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VTX-4
473-870-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
VST
433-660-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VSF-X-01
443-140-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VP-LS204
411-610-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Volatile oil of Ginger, obtained from the roots of Zingiber officinalis (Zingiberaceae) by selective supercritical CO2 extraction
947-951-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
VITAL ET trade mark
447-680-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Violet sodium polysulfide aluminosilicate with a SOD-type framework structure
701-186-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Violet HO-1063-0115R (notification presscake)
459-570-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Violanthrene-5,10-dione
204-152-0 116-71-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyltoluene
246-562-2 25013-15-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinylphosphonic acid
217-123-2 1746-03-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinylene carbonate
212-825-5 872-36-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinylcyclohexane
211-779-3 695-12-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl propionate
203-293-5 105-38-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl neononanoate
259-160-7 54423-67-5 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl neodecanoate
256-905-8 51000-52-3 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl laurate
218-414-7 2146-71-6 Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl ethylene carbonate
700-261-7 4427-96-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl chloroacetate
219-834-3 2549-51-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl benzoate
212-214-3 769-78-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl acetate
203-545-4 108-05-4 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinyl 2-ethylhexanoate
202-297-4 94-04-2 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinasses, residue of fermentation, salt-enriched
932-176-8 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
vinasses, residue of fermentation, depotassified
937-260-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinasses, residue of fermentation containing biomass of Corynebacterium glutamicum
932-179-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinasses, residue of fermentation containing biomass of bakers yeast, salt-enriched
932-165-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vinasses, residue of fermentation containing biomass of bakers yeast (Saccharomyces cerevisiae)
932-161-6 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
vinasses, residue of fermentation
932-215-9 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Vetiveria zizanioides, ext., acetylated
282-031-1 84082-84-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Vetiveria zizanioides, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Vetiveria zizanioides, Gramineae.
282-490-8 84238-29-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
VET 8022
433-750-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VESTOWAX DSA 7
418-040-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VERTOXIME
443-450-7 86460-54-0 NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VERT IRGAPHOR CDR
423-550-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
VERMILION DCF
404-340-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Veratrole
202-045-3 91-16-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2