Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 10 juli 2020. Database contains 22887 unique substances and contains information from 99887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Hydrocarbons, C13-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclic, aromatics (40-60%)
928-812-9 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C13-C23, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics
932-078-5 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C14-C15, n-alkanes, <2% aromatics
928-868-4 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, <2% aromatics
921-535-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C14-C16, n-alkanes, isoalkanes,
940-728-4 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C14-C17, isoalkanes, cyclics,
939-601-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C14-C17, n-alkanes
917-828-1 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
927-632-8 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C14-C18, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-30 %)
920-360-0 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C14-C19, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
920-114-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C14-C20 (even numbered), n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics
700-976-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C14-C20, n-alkanes,
923-583-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C15-C16, n-alkanes, <2% aromatics
943-046-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C15-C19, n-alkanes, isoalkanes,
940-730-5 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C15-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, < 0.03% aromatics
934-956-3 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C16-C20, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-30 %)
919-006-8 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C16-C22, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics
942-086-0 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C17-C19, n-alkanes, <2% aromatics
937-158-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C18-C24, iso-alkanes <2% aromatics
940-734-7 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C5, n-alkanes, isoalkanes
921-577-3 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C5-C7, n-alkanes, isoalkanes, < 5% n-hexane
922-114-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C5-C7, n-alkanes, isoalkanes, n-hexane rich
930-397-4 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C6, n-alkanes, iso-alkanes, cyclics, n-hexane rich
925-292-5 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C6-C10, n-alkanes, isoalkanes, > 5% n-hexane
920-191-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C6-C7, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
926-605-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <5% n-hexane
921-024-6 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C6-C7, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, >5% n-hexane
924-168-8 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C7-C8, cyclics
927-033-1 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C7-C8, isoalkanes, <2% aromatics
947-588-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
hydrocarbons, C7-C8, n-alkanes
922-214-1 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C7-C9, n-alkanes, isoalkanes, cyclics
920-750-0 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C8-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)
928-136-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C8-C11, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics
940-733-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C8-C9, isoalkanes
932-020-9 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C9, aromatics
918-668-5 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C9-C10, aromatics, >1% naphthalene
946-365-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics
927-241-2 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C9-C10, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)
927-344-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C9-C11, cyclics, <2% aromatics
925-894-8 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C9-C11, isoalkanes, cyclics,
920-134-1 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes,
941-718-2 - Full Individual 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, <2% aromatics
940-725-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrocarbons, C9-C12, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, aromatics (2-25%)
919-446-0 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydroformylation products of decene and synthesis gas
940-206-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrogen bis[3,5-di-t-butyl-2 hydroxy-kappa O-benzoate (2-)-kappa O] ferrate (1-)
452-340-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hydrogen potassium sodium 4-amino-6-(5-(5-chloro-2-fluoro-6-methylpyrimidin-4-ylamino)-2-sulfonatophenylazo)-3-(2,5-disulfonatophenylazo)-5-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate
400-150-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
hydrogenated cetyl olive oil esters
921-980-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
hydrogenated decyl olive oil esters
924-579-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogenated dimerization products of 1-decene and Reaction products of 1-decene, hydrogenated
931-652-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogenated dimerization products of 1-decene, 1-dodecene and 1-octene
700-308-1 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogenated massoia bark oil
947-202-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrogenated rosin alcohols
701-057-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
hydrogenated stearyl olive oil esters
921-548-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
hydrogenation products of (esterification products of 2-ethylhexan-1-ol with (Estolide formation products of oleic acid and Fatty acids, C8-18 and C18-unsatd. (branched or linear)).
696-271-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrogenation products of 1-(2,6,6-trimethylcyclohex-2-en-1-yl)hex-1-en-3-one
947-366-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrogenation products of 3-aminopropanenitrile and 3,3'-iminodipropanenitrile and 3,3',3''-nitrilotripropanenitrile
950-898-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Hydrolysed reaction products of furan-2,5-dione and C15-C18-(linear and branched)-alkenes
700-363-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
hydrolysis products of 3-(triethoxysilyl)propan-1-amine
939-125-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
hydronium;iron(3+);hexahydroxide;disulfate
940-441-4 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrothermal synthesis product of calcium oxide, quartz and water
701-085-3 - Full Individual 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydrotreated mixture of middle straight-run gas oil and soybean oil
479-410-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydroxido potassium zirconium carbonate, where there are 0, 1 or 2 hydroxide groups and 2, 3 or 4 potassium atoms and 2, 3 or 4 carbonate groups.
938-677-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hydroxybutyl Methacrylate, 94%, mixture of isomers
470-740-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
HYDROXYENONE
434-620-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HYDROXYESTER 2486
425-550-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HYDROXYMANDELONITRILLYASE
440-170-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HYPERFORM TM HPN-20E
473-820-3 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HYPERFORM TM HPN-20E
473-820-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Hypersol Synergist L 4722
410-510-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Hypersol Synergist L 4722
410-510-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Hypersol Synergist L 4722
410-510-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HYPERSOL YELLOW PIGMENT
401-880-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
HYPOTAURINE
428-720-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ID-11
416-160-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
IDS, Na-Salz
429-200-1 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
IDU-1
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
IDU-2
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
IMEXINE FAH
416-940-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
IMEXIXE FW
416-610-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
IMID
428-280-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Imidazole hydrobromide
483-310-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Imidazolium compounds, 2-C17-unsatd.-alkyl-1-(2-C18-unsatd. amidoethyl)-4,5-dihydro-N-methyl, Me sulfates
931-745-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
IMINOFLUMIZOLINE
474-470-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
IN-QCC64 (5B intermediate)
473-070-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Indeno(4,3 A-B) Furan Decahydro-2,2,7,7,8,9,9-Heptamethyl-
449-360-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
INDOSOL RUBINOL SF-RG
400-330-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Inorganic Phosphorus Salt
428-310-5 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Inorganic residual from kraft or soda pulping separated from green liquor in the chemical recovery cycle.
923-511-9 - Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Inositol phosphates
700-206-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Inositol phosphates
700-206-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Inositol phosphates
700-206-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Inositol phosphates
700-206-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Inositol phosphates
700-206-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Inositol phosphates
700-206-7 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Insulib
448-620-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Insulin (human), 3B-L-lysine-29B-L-glutamic acid-31B-L-Arginine
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Insulin Aspart Ethyl Ester
944-548-7 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Insulin Aspart Precursor
944-549-2 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Insulin DesB30
944-550-8 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Insulin Human Methyl Ester
944-551-3 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
INTERMEDIATE 543978
425-920-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
INTERSTAB FR 184
400-440-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
INYL
426-610-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Iodo-tris(triphenylphosphine)copper(I)
454-330-9 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
IPDA-BADGE-BUMGE
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
IR FARBSTOFF 66E
435-120-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
IRANDA
433-030-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
IRGAPADOL C
402-880-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
IRGAZIN DPP ROT 5049B
417-900-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
IRGAZIN ORANGE 2038
440-840-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
IRON OXIDE ISOSTEARATE
476-890-3 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Iron(III) chloride, complex with reaction products of 2,2'-(ethane-1,2-diyldiimino)diacetic acid, formaldehyde, phenol and potassium hydroxide
938-828-8 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Iron(III) N,N-bis(carboxymethyl)-β-alaninate trihydrate
406-173-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
iron, complexes with diazotised 4-aminobenzenesulfonamide,diazotised 3-aminobenzenesulfonic acid, diazotised 3-amino-4-hydroxybenzenesulfonamide,diazotised 3-amino-4-hydroxy-N-phenylbenzenesulfonamide, diazotised 5-amino-2-(phenylamino)benzenesulfonic acid and resorcinol, sodium salts
417-850-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
isliFe
- - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
iso butyl 2,2-dimethylpropanoate
930-935-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Iso-nonanal (roh) ex SAL Tank 55/56/75
908-714-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isoalkanes, C16-C18
948-766-3 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
ISOFEMYLE
454-830-7 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
ISOKAP
438-980-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Isomers of 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-(n)-dodecyl-4-methylphenol (n=5 or 6), linear and branched
941-607-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Isooctadecanoic acid, mixed esters with oxybis[propanediol]
947-718-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopentyl 4-{2-[5-cyano-1,2,3,6-tetrahydro-1-(2-isopropoxyethoxy-carbonylmethyl)-4-methyl-2,6-dioxo-3-pyridylidene]hydrazino}benzoate
418-930-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
isopropyl (1s,3s)-3-(methylamino)cyclobutane-1-carboxylate succinate
950-484-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
isopropyl (2Z)-3-iodoacrylate
943-053-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isopropyl 2-bromo-3-cyclopentyl-1-methyl-1H-indole-6-carboxylate
936-073-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isopropyl 3-cyclopentyl-1-methyl-1H-indole-6-carboxylate
935-121-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Isopropyl N-lauroyl sarcosinate
440-990-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Isopropyl N-lauroyl sarcosinate
440-990-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
isopropylammonium 2-(3-benzoylphenyl)propionate
417-970-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Isopropylated, tert-butylated triphenylphosphate
405-010-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Isosorbide Diesters
700-073-5 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
isostearic acid monoisopropanolamide
431-540-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Isostearic acid, esters with methyl α-D-glucoside
700-680-5 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Isostearyl (C16 and C18) saturated and unsaturated alkyloate
451-090-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Jarytherm AX320
403-970-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
JASMONITRILE
428-160-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
JAUNE REACTIF 180
407-040-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
JEFFAMINE XTJ-511
429-690-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
JM2363
414-390-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
JPR BK C-201 (Y)
425-700-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
JPR BLUE 100
415-120-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
JPR YR C-101 (SOLID)
424-840-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
K 260
432-120-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
K 578
439-380-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
K-445
434-730-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
K-652
438-490-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
KAN 650604
434-140-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
KAYASORB CY-40MC(B)
444-490-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
KAYASORB IRG-023
420-440-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
KBM-425
420-010-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
KE 1951
401-590-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
KE 2627
413-350-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
KEN-REACT LICA 38
434-180-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
KHMIDA
410-710-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
KOUMALACTONE
429-980-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
KP-18C
417-370-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
KROMO-II
414-320-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
KV545
457-750-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
KY-WPH
414-980-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
L 128
418-460-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
L 130
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L 131
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L 165
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
L 708,350
417-380-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
L 754,188
417-390-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
L-12416
415-920-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
L-2-(Benzyl-methyl-amino)-1-(3-hydroxy-phenyl)-ethanol
922-676-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
L-alpha-glutamyltryptamine
441-180-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
L-Carnitine-L-Tartrate
459-550-9 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
L-Carnitine-L-Tartrate
459-550-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
L-Ornithine, fermentation products
924-152-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
L-t-Leu
424-750-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
L-threonine, fermentation products byproduct
923-725-2 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
LANTHANUM STRONTIUM MANGANESE OXIDE
454-770-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LAUROYL-BETA-ALANIN
410-320-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LAURYL ITACONYL PROPYL-3-SODIUM SULFONATE
443-820-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LAVONAX
402-310-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LB5BT
425-580-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LC 270
426-310-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LC-SILICON-PIGMENT
418-890-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Leach of products of roasting of "slags, steelmaking, vanadium
919-559-5 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Lead Bullion, Platinum Group Metals rich
931-607-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Lead chloride hydroxides, recovery products from lead and bismuth chemicals manufacturing
947-517-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
LEATHER BROWN JF 263/2
439-230-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Leptospermum scoparium branch/leaf oil
434-370-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Leucophor 1111X
700-932-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
LEUCOPHOR 8407E
400-500-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LEVAFIX OLIV E-GLA
405-590-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LEVODION
442-550-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LEXMARK ACRYLIC COPOLYMER
420-880-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LEXMARK ACRYLIC TERPOLYMER
420-890-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Lexmark Black Pigment
431-150-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LEXMARK MAGENTA DYE 321
442-130-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LEXMARK RED DYE 93 A
414-610-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LICA 09
418-130-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LICOMONT ER 165
443-030-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
LICORIS
427-660-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Life Power® L1
435-940-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ligusticum chuanxiong dry purified extract
453-160-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1