Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 11 juli 2020. Database contains 22887 unique substances and contains information from 99887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Essential oil of Cistus ladaniferus L (Cistaceae) obtained from stems and leaves by distillation
946-570-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Copaiba obtained from the exudate of Copaifera (Fabaceae) trees by distillation
946-913-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Ferula galbaniflua Boiss. et Buhse (Umballiferae) obtained from the gum-resin by steam distillation
945-878-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Gurjun obtained from the resin tapped from Dipterocarpus trees (Dipterocarpaceae) by steam distillation (Gurjunene quality)
947-839-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Litsea, Litsea cubeba (Lauraceae) obtained from the fruits by distillation
943-438-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Matricaria recutita (Asteraceae) obtained from flower tops by steam distillation of European origin
947-664-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Myroxylon balsamum var. pereirae (Fabaceae) obtained from the exudate by dry distillation
947-264-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Petitgrain obtained from the leaves and twigs of Citrus aurantium (Rutaceae) by distillation
946-433-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Platycladus orientalis (L.) Franco obtained from branches and leaves by steam distillation followed by vacuum distillation
951-397-0 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Schinus Terebinthifolius (Anacardiaceae) obtained from red berries by steam distillation
946-006-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Spearmint obtained from the aerial part of Mentha spicata and/or Mentha cardiaca (Lamiaceae) obtained by distillation
946-253-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Ylang Ylang III obtained from the flowers of Cananga odorata (Annonaceae) by steam distillation
947-049-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Ester reaction products of 1,4-Benzenedicarboxylic acid with C11-14 iso-alcohols, C13-rich
416-740-6 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
Ester reaction products of 1,4-Benzenedicarboxylic acid with C11-14 iso-alcohols, C13-rich
416-740-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
esterification product of 2-hydroxypropane-1,3-diyl-bis(2-methylprop-2-enoate) and 3-hydroxypropane-1,2-diyl-bis(2-methylprop-2-enoate) and diphosphorus pentoxide
700-757-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification product of Alcohols, C12-13, ethoxylated, and Alcohols, C16-18 and butan-1-ol with diphosphorus pentaoxide
948-017-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Esterification product of castor oil fatty acids and pentaerythritol
948-027-5 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification product of Nonanoic acid with C9-11, C10-rich alcohols, branched
946-239-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of 1,3-dioxo-2-benzofuran-5-carboxylic acid with nonan-1-ol
941-303-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of 4,4'-Isopropylidenediphenol, ethoxylated and prop-2-enoic acid and 3,5,5-trimethylhexanoic acid
919-846-5 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of alcohols C12-13 linear and branched with lauric acid
949-892-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of alkenylsuccinic anhydride and 2-dialkylaminoethanol
- - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of C10-14 (even numbered) alkyl oligomeric glycosides with citric acid, disodium salts
943-980-3 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of D-glucitol with C8 – C16 (even-numbered) and C18 unsaturated fatty acids
931-434-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of dihydrofuran-2,5-dione, C16-24 (even numbered) alkenyl with propane-1,2,3-triol and propane-1,2,3-triol oligomers
940-875-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of fatty acids, C16 and C16-18 (even numbered, unsaturated) alkyl and adipic acid with pentaerythritol
923-900-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 (unsaturated) with triethanolamine, dimethyl sulphate-quaternized
931-203-0 - Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of glycerol with docosanoic acid, icosanedioic acid and 16-methylheptadecanoic acid
942-166-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of Grape seeds, Vitis vinifera L. (Vitaceae), extract with hexadecanoyl chloride
941-319-3 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of Guerbet alcohols, C24-26, branched and cyclic with benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride (3:1)
949-745-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification reaction of fatty acids, C16-18 and C18-unsatd.; 3,4-epoxycyclohexyl methyl-3,4-epoxycyclohexan carboxylate and neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester
917-830-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification reaction of fatty acids, linseed-oil; phenol, 4,4-(1-methylethylidene)bis-, oligomer with (chloromethyl)oxirane and neodecanoic acid, oxiranylmethyl ester
928-726-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
estr-4-ene-3,11,17-trione cyclic 3-(1,2-ethanediylmercaptole)
920-684-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ETANAL
415-620-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethanaminium, N-[4-[[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthalenyl]methylene]-2,5-cyclohexadien-1-ylidene]-N-ethyl-,5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzenesulfonate (1:1)
450-350-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethane-1,2-diol, reaction products with 2-(chloromethyl)oxirane
932-720-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
ethanol water extract from husk of Chenopodium quinoa, Chenopodiaceae
942-403-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)-, reaction products with phosphorus oxide (P2O5), compds. with N,N-dimethylcyclohexanamine
948-066-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethanol, 2-amino-, reaction products with ammonia, by-products from, distn. Residues
906-891-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
ETHANOX 398 ANTIOXIDANT
403-020-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethenyltris(1-methyl-2-methoxyethoxy)silane
401-070-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Etherified Light Cracked Naphtha
464-490-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl (1R,2S)-1-{[(4R)-4-(heteropolycycle-6-yloxy)-L-heteromonocycle]amino}-2-vinylalicyclecarboxylate
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
ethyl (1R,2S,5R)-2-isopropyl-5-methylcyclohexyl oxalate
940-478-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
ethyl (2E)-4-(dimethylamino)but-2-enoate (2Z)-but-2-enedioic acid (1:1)
941-772-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl 2-hydroxy-3-methylbut-3-enoate
445-780-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 3-((1-(4-methylamino-3-nitrophenyl)methanoyl)pyridin-2-yl-amino)propionate
454-450-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl 3-((1-(4-methylamino-3-nitrophenyl)methanoyl)pyridin-2-yl-amino)propionate
454-450-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
ethyl 4-((4-diethylamino-2-methylphenyl)imino)-4,5-dihydro-1-isopropyl-5-oxo-1H-pyrazole-3-carboxylate
427-110-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 6-O-decanoyl-D-glucopyranoside
418-590-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 6-O-dodecanoyl-D-glucopyranoside
418-610-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethyl 6-O-octadecenoyl-D-glucopyranoside
418-620-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ethyl 7-(diethylamino)-2-oxo-2H-chromene-3-carboxylate
419-180-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
ethyl 7-chloro-2,2-dimethylheptanoate
942-512-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
ethyl 7-iodo-2,2-dimethylheptanoate
942-641-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl L-threoninate
433-730-7 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
ethyl {5-[(4-methylphenyl)sulfonyl]-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazin-2-yl}carbamate
943-940-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl(1R,2S)-1-[[(2S,4R)-1-[(2S)-2-[(5-methylheteromonocycle-2-carbonyl)amino]alkenoyl]-4-heteropolycycle-6-yloxy-heteromonocycle-2-carbonyl]amino]-2-vinyl-alicyclecarboxylate
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Ethyl(1R,2S)-1-[tert-butoxycarbonyl-[(2S,4R)-1-[(2S)-2-[(5-methylheteromonocycle-2-carbonyl)amino]alkenoyl]-4-heteropolycycle-6-yloxy-heteremonocycle-2-carbonyl]amino]-2-vinyl-alicyclecarboxylate
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
ETHYLE NORVALINATE S HCl
482-890-4 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Ethylene polymerisation (triethylaluminium catalysed), distillation residue, C20-40 fraction
931-746-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylenebisinden-1-ylzirconiumdichloride
456-950-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Eucalptus dives, phellandrene
947-708-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
EURECEN 5030
416-970-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
EURECEN 5037
417-180-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Everzol Red CDN Crude
483-940-8 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Everzol Red LF-B
464-390-8 - Full Individual 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
exo-2-methyl-exo-3-methyl-endo-2-[(endo-3-methylbicyclo[2.2.1]hept-exo-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane; reaction mass of: endo-2-methyl-exo-3-methyl-exo-2-[(exo-3-methylbicyclo[2.2.1]hept-exo-2-yl)methyl]bicyclo[2.2.1]heptane
434-420-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
EXOLIT OP 940
434-510-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Extract obtained from defatted powder of Theobroma cacao (Malvaceae) by extraction with ethanol
947-375-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Extract obtained from defatted powder of Theobroma cacao (Malvaceae) by extraction with water and ethanol
948-068-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Extract obtained from powder of Theobroma cacao (Malvaceae) by co-extraction with ethanol and propylene glycol
947-962-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Extract obtained from the shell of Theobroma cacao (Malvaceae) by co-extraction with ethanol and propylene glycol
948-055-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Extract of Boswellia serrata (Burseraceae) obtained from exudate by solvent extraction
947-377-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Extract of Ginger, obtained from the roots of Zingiber officinalis (Zingiberaceae) by total supercritical CO2 extraction
947-955-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
F-1856
440-690-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
F-60 D
429-850-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
F-721
434-910-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
F-94
429-840-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
F-BASE
415-830-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
F3
431-790-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
F408
415-320-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
F6H6
432-580-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FAME
460-420-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Family 603: Alcohols and derivatives
451-510-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FARBASTOFF 393
420-520-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FARBSTOFF 683
426-180-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FAT 41023
426-190-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FAT 45' 134/B
412-160-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FAT 45'164
414-630-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
fatty acid chloride, C12, reaction product with sodium glutamate and sodium hydroxide
947-842-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acid chlorides, C12-18 (even numbered) and C18 unsatd., reaction products with sodium N-methyltaurinate
939-529-5 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acid chlorides, C18 unsatd., reaction products with sodium N-methyltaurinate
939-538-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acid chlorides, C8-14 (even numbered), reaction products with glycine
938-147-6 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids C10-20, reaction product with diethylenetriamine
940-308-0 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids C12-18 (even numbered); C16-20 (even numbered)-alkyl esters
939-715-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids C16-18 (even numbered), mono and di esters with Sucrose
947-854-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids C16-18 (even numbered), mono, di and tri esters with sucrose
947-384-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids C16-18 (even numbered), oligoesters with sucrose
947-933-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids C18-C22 (even numbered), tetraesters with pentaerythritol
947-899-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids C20-22 (even numbered), C18-22 (even numbered) alkyl esters
701-233-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids C8-18 (even numbered), mono- and diesters with sucrose
947-862-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids lanolin, di-, tri- and tetraesters with pentaerythritol and rape fatty acid
947-748-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids tall-oil, reaction products with acrylic acid, potassium salt
947-663-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C10-20-neo, potassium salts
940-217-6 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C12-14, α-sulfo, disodium salts
942-523-5 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C12-18 (even numbered)-methyl esters, sulfonated, sodium salts
947-394-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C12-18 (even-numbered), 3-methylbutyl esters
943-007-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C14-C18 and C18 unsaturated, amides with 2,2’-iminodiethanol
948-052-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16 and C18-20 (even numbered, unsaturated), 2-ethylhexyl esters
701-259-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16, C18 and C18-unsaturated, C12-15 alcohol (linear and branched), esters
947-849-1 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered) (linear and branched) and C18 unsatd. (linear and branched), reaction products with diethanolamine
939-017-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 (unsaturated) (9Z)-octadec-9-enyl esters.
701-212-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 (unsaturated) hexadecyl esters
701-211-7 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18 unsatd., reaction products with diethylene triamine, di-Me sulfate quaternized
937-237-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18-unsatd., adipic acid esters with pentaerythritol
921-836-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered) and C18-unsatd., branched and linear, di- and triesters with trimethylolpropane
701-023-5 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered) saturated and C16-20 (even numbered) unsaturated, lithium salts
701-291-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), aluminum salts
939-582-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), ammonium salts
939-066-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), compds. with triethanolamine
938-367-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), esters with 1,2,3-propanetriol and oligomers
947-486-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), esters with 1,2,3-propanetriol and oligomers, ethoxylated
947-744-0 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), esters with 1,2-propanediol
943-011-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), iron(III) salts
947-665-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), manganese(II) salts
947-666-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), reaction products with diethylene triamine, di-Me sulfate quaternized
947-853-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), reaction products with tetraethylenepentamine
944-891-2 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), reaction products with tetraethylenepentamine, acetates (salts)
939-688-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), reaction products with triethanolamine
931-719-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., branched and linear, butyl esters
441-620-5 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 tridecyl esters
947-344-6 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18(even numbered) and C18 unsatd., reaction products with triethanolamine
931-281-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18, isononyl esters
946-822-1 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-C18 (even numbered) and C18 (unsaturated) and Fatty acids, C16-C18 (even numbered) and C18 (unsaturated) methyl esters
939-235-7 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
fatty acids, C16-C18 and C18 unsaturated isopentyl esters, epoxidized
700-659-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18 (even numbered) and C18 unsatd., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate quaternized
943-532-7 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18 (saturated and unsaturated) ethyl esters
940-683-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18 unsat, reaction products with pentaethylenehexamine, acetate salts
939-626-2 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18 unsat, reaction products with triethylenetetramin, tetraethylenepentamine and pentaethylenehexamine
945-133-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18 unsatd., mono- and diesters with triethanolamine
948-035-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C18 unsatd., mono- and diesters with triethanolamine, di-Me sulfate quaternized
947-936-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18 unsatd., reaction products with triethanolamine
938-513-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18 unsaturated, ethyl & methyl esters
941-981-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18 unsaturated, reaction products with diethylenetriamine, acetate salts
938-649-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-(unsaturated) dimers and their monoesters and diesters with 2-ethylhexanol
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsatd., compd. with 2-propanol, 1,1’-iminobis-, N-C12-18-(even numbered) alkyl derivs.
943-381-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsatd., diesters and triesters with trimethylolpropane
701-042-9 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, compds. with 4,5-dihydro- 2-nortall-oil alkyl-1H-imidazole-1-ethanol and tall-oil fatty acids
948-074-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, hydrogenated, reaction products with Phytosterol, Isooctadecan-1-ol, Hexadecan-1-ol, Octadecan-1-ol and Docosan-1-ol
817-761-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction product with C18 unsatd. and triethanolamine
928-752-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsatd., mono- and diesters with neopentylglycol and di-and triesters with trimethylolpropane
812-656-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsaturated, 1,6 Hexanediol Diester
947-912-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsaturated, 2-hexyldecyl ester
947-919-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsaturated, reaction products with amines, polyethylenepoly-, (tetraethylenepentamine, pentaethylenehexamine, hexaethyleneheptamine fractions)
701-131-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C5-10 (linear and branched), mixed esters with pentaerythritol
- - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C8-10 and C18-unsatd., diesters with neopentyl glycol
701-264-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C8-10-(even numberd), Esters with pentaerythritol and adipic acid
948-383-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C8-10-(even numbered), diesters and triesters with trimethylolpropane
812-652-0 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C8-12, isopentyl esters
944-288-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C8-16, 2-sulfopropyl esters, sodium salts
827-581-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C8-16-(even numbered), tetraesters with pentaerythritol
812-655-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C8-18 (even numbered) and C18 unsatd., reaction products with triethanolamine, di-Me sulfate-quaternized
947-361-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C8-18(even numbered) and C18 unsatd., reaction products with triethanolamine
947-524-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty acids, C8-C18 (even numbered), decyl esters
942-072-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C9, hexaesters with dipentaerythritol
946-882-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, coco derivs. II, reaction products with glycine, potassium salts
942-063-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, coco, diesters and triesters with trimethylolpropane
812-688-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, soybean oil, conjugated
917-780-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tall oil and rosin reacted with maleic anhydride
940-281-5 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tall-oil, di- and triesters with trimethylolpropane
941-376-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tall-oil, reaction products with acrylic acid
939-424-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethanolamine and triethanolamine
700-162-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tall-oil, reaction products with maleic anhydride and triethylenetetramine
947-785-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty alcohols C13-15 (odd numbered, linear and branched), reaction products with ethylene oxide, sodium chloroacetate and ethanolamine
931-915-1 - Full Individual 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty alcohols, C12-18 (even numbered), manuf. of, destn. residues
939-562-5 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty alcohols, C12-22 (even numbered), manuf. of, by-products from
939-008-2 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Fatty alcohols, manuf. of, by-products from
925-037-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
FC 4001
413-190-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FC 4001 STAGE 1
414-640-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FC-114B
425-360-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FC-45
404-620-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FD 11843 PK
436-080-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FDPHE
440-090-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FEBENAC
447-690-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Feldspar minerals, hematite and quartz, calcination products of copper mining residues
701-090-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Feldspar minerals, magnetite and quartz, calcination products of copper mining residues.
944-188-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
FEMAC-AMIDE
432-150-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Feropur
931-319-1 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Ferrosilicon - reaction mass of iron and iron disilicide and iron silicide and silicon
912-631-7 - Full Joint 1 000 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
FEWCOOP
434-020-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FG-7
429-500-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Filter cake from enzyme fermentation, consisting of fungal biomass and inorganic filtration aid
932-281-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Filter cake of copper precipitation residue, lead dinitrate solution purification, lead and bismuth compounds
948-083-0 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
FIREBRAKE 415
420-340-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FLORIDILE
443-360-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FLS-507
425-940-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FLUORELASTOMER E-16006
440-670-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FLUOROELASTOMER E-16493
448-410-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
FLUOROELASTOMER E-18386
441-450-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1