Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 11 juli 2020. Database contains 22887 unique substances and contains information from 99887 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
B-21588
425-990-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
B-22200
424-680-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
B20590
412-150-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
B21030
424-940-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
B22193
425-100-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BAC-E
427-970-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BAL5287
447-970-5 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
barium bis(di C8-C10, branched, C9 rich, alkylnaphthalenesulphonate)
939-718-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium fluoride, Strontium fluoride, europium doped
947-973-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium salt of C11-C13 alkenyldicarboxylic acid
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
barium(2+); oxygen(2-); titanium(4+); zirconium(4+) ;calcium (2+)
948-963-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Barium, 1,4-bis (C13-rich C11-14-isoalkyl) 2-sulfobutanedioate phosphate complex
931-037-9 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
BAS 490 F
417-880-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BASIC BLUE 7.1
443-230-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BAYGENAL GRAU L-NG-R "F
406-780-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BB 331
468-980-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BB-3716
425-500-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BB-935
423-360-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BB-94 INTERMEDIATE 5 (R)
417-750-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BBC-65
437-270-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BCAO
422-250-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BEANTREE
440-220-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bentone SD-3
401-480-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Benzenamine, 4-iodo-2,6-dimethyl-
473-420-9 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Benzene mono-C10-13-alkyl derivatives, distillation residues, sulfonated, sodium salts
944-207-2 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, 2,4-dibromo-1-(dimethoxymethyl)-
927-635-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzene, C15-16-alkyl derivs.
940-786-0 - Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, C20-22 (even numbered) alkyl derivs.
943-152-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzene, C20-24 (even numbered) sec-alkyl derivs.
701-016-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzene, dimethyl-, mono C14-16 (even numbered) sec alkyl derivs.
700-758-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzene, mono C10-13-alkyl derivs, dist residues, sulfonated
931-206-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzene, mono- and di- C20-24 (even numbered) (linear and branched) alkyl derivs.
701-245-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzene, mono-C10-13-alkyl derivs., distn. residues, sulfonated, barium salts
947-582-0 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, mono-C11-C13-branched alkyl derivatives
810-801-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzene, tetrapropylene-, distn. residues, sulfonated, sodium salts
946-950-8 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzeneacetic acid, α,4-dicyano-2,3,5,6-tetrafluoro-, ethyl ester, ion(1-), potassium
947-557-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzenepropanoic acid, α-[2-(dimethylamino)ethyl]- hydrochloride
944-260-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzenepropanoyl chloride, alpha-methylene
925-602-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid and petroleum sulfonic acids, mono- and di-C10-40-(branched and linear)-alkyl derivs., magnesium salts, overbased
701-168-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-(branched alkyl derivs.) and benzenesulfonic acid, 4-(linear alkyl dervis.), calcium salts
- - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-C10-12-sec-alkyl derivs.-, compds. with 2-propanamine
947-746-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs., compds. with triethanolamine
939-464-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-C10-13-sec-alkyl derivs.-, compd. with 1-aminopropane-2-ol
939-479-4 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-C15-16-sec-alkyl derivs.
941-154-7 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-C15-16-sec-alkyl derivs.-, compd. with 1-aminopropane-2-ol
946-448-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-C20-24 (even numbered) sec-alkyl derivs.
701-015-1 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-C20-24 (even numbered) sec-alkyl derivs., sodium salts
947-999-8 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-chloro-2-[2-[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl]-5-methyl-, ammonium salt (1:2)
416-730-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, 4-chloro-2-[2-[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulfophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]diazenyl]-5-methyl-, ammonium salt (1:2)
416-730-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, C10-24-branched and linear alkyl derivs., magnesium salts, overbased
948-935-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, C14-24-alkyl derivatives, magnesium salts, overbased
947-251-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs.
939-461-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., calcium salts
939-603-7 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, di-C10-14-alkyl derivs., sodium salts
946-949-2 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, methyl-, C20-24 (even numbered) sec-alkyl derivs.
939-185-6 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, mono-C20-24 (even)-sec-alkyl derivs., para-, sodium salts
946-212-5 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulfonic acid, para-, monoalkylation products with C14-C18 branched olefins (C15 rich) derived from propene oligomerization, calcium salt, overbased including distillates (petroleum), hydrotreated, solvent-refined, solvent-dewaxed, or catalytic dewaxed, light or heavy paraffinic C15-C50
701-205-4 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzenesulphonic acid, dimethyl-, mono C14-16 (even numbered) sec alkyl derivs.
940-679-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzly (S)-N-(1-oxopentyl)-N-((2'-(1H-tetrazole-5-yl)-1, 1'-biphenyl-4-yl)methyl)-L-valinate
428-430-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Benzoic acid, 2-amino-4,5-bis(2-methoxyethoxy)-, ethyl ester, hydrochloride
917-647-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzoic acid, 2-hydroxy-,C14-18 alkyl derivs.
931-472-4 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzoic acid, 5-amino-2-hydroxy-, potassium salt (1:1)
939-617-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzonitrile, 4-[(4,6-dichloro-2-pyrimidinyl)amino]-
458-150-1 - Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
Benzotriazol, ar-methyl-, reaction product with formaldehyde and Diethanolamine
939-703-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
BENZOYLATED TRIPHENYLBENZENE (BBP3)
434-830-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
benzyl (3R,4S)-3-(N-(ethoxycarbonyl)-N-(5-tosyl-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazin-2-yl)glycyl)-4-ethylpyrrolidine-1-carboxylate
944-343-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
benzyl 2-(5-bromo1H-indole-3-carbonyl)pyrrolidine-1-carboxylate
921-090-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Benzyl 4-benzoyloxybenzoate
416-680-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Benzyl-C12-14-alkyldimethylammonium chlorides
939-350-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Benzyl-dimethyl-hydrogenated tallow ammonium montmorillonite clay
400-060-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BENZYLTYRAMINE HYDROCHLORIDE
433-710-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BEP 8571
440-710-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BERRYFLOR
412-930-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BETA W7 MCT
419-470-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BETA W7 TA 3.0
435-810-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Betaines, C12-14 (even numbered)-alkyldimethyl
931-700-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Betaines, C12-16 (even numbered) -alkyldimethyl
947-036-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Bezanal
439-770-1 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BFC
436-110-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BGS93
414-680-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BI 26X-SA
422-780-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bigarane
484-040-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Binary salt
914-103-1 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
BIOFINE TM (R)-IPG
405-320-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Biomass residue ex B2
920-031-1 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
BIOPOL H
404-560-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BIOPOL L
404-570-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BIOSIL BASICS FLUORO GUERBET 3.5
437-490-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BIOSURF 10
408-070-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Biozan
476-190-8 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Biphenyl-4-yl-(9,9-dimethyl-9H-fluoren-2-yl)-(9,9‘-spirobifluoren-4-yl)-amine
940-332-1 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
BIS A BIS AZIDE
428-770-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis and tris and tetra (4-{bis[4-(dimethylamino)phenyl]methylene}-N,N-dimethylcyclohexa-2,5-dien-1-iminium) [12,21-dihydro-29H,31H-phthalocyanine-bis and tris and tetrasulfonato-k4N29,N30,N31,N32]cuprate
700-615-0 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis and tris and tetra{N-[(2-ethylanilino) or 2,4(or 2,5 or 2,6)-dimethylanilino]-N’-[(2-ethylanilino) or 2,4(or 2,5 or 2,6)-dimethylanilino] methaniminium} [phthalocyanine(bis and tris and tetra)sulfonato-κ4N29,N30,N31,N32]cuprate(II)
946-424-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
BIS TOB-F6-PARTIALESTER
428-530-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
bis((bis(dodecyloxy)phosphorothioyl)thio)zinc
948-067-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(1,2,3,4-tetrahydro-2-methyl-1,4-dioxy-2-naphtalenesulfonate) of hexahydropirazine
433-280-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
bis(1-undecyloxy-2,2,6,6-tetramethylpiperidine-4-yl)carbonate
482-440-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis(2,8,9-Trioxa-5-aza-1-silabicyclo(3.3.3)undecane-1-propane-)disulfide
477-700-1 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2,8,9-Trioxa-5-aza-1-silabicyclo(3.3.3)undecane-1-propane-)disulfide
477-700-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
bis(2-ethylhexyl) (4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzyl)malonate
471-510-2 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(2-ethylhexyl) 2-(4-hydroxy-3,5-dimethoxybenzylidene)malonate
468-890-7 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
bis(2-ethylhexyl) 3,4,5,6-tetrabromophthalate; reaction mass of: 2-ethylhexyl 2,3,4,5-tetrabromobenzoate
428-050-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis(2-hexyldecyl)dodecanedioate
439-900-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis(2-propylheptyl) adipate
940-510-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(4-chlorobenzyl) oxalate
419-860-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis(4-methylbenzyl) oxalate
406-470-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
bis(4-tert-butylphenyl)iodonium [(1S,4R)-7,7-dimethyl-2-oxobicyclo[2.2.1]heptan-1-yl]methanesulfonate
448-180-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
bis(4-tert-butylphenyl)iodonium nonafluorobutane-1-sulfonate
432-660-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis(alkyl)methylammonium tetrakis(pentafluorophenyl)borate where alkyl is C14, C16 or C18 forming a complex reaction mixture
431-960-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
bis(branched-alkyl) 2-{[(1-phenylethyl)amino]methyl}alkanedioate
- - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(C12-15-alkyl) carbonate
401-240-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis(C14-C15)alkyl-2,3-dihydroxybutandioate
413-400-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis(cyclohexyl)ammonium(2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate
478-250-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(cyclohexyl)ammonium(2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate
478-250-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
bis(decyl and/or dodecyl) benzene-1,2-dicarboxylate
931-251-2 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
bis(diethylamino)-N,N-diethylmethaniminium chloride
482-110-2 - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis(dimethyl-(2-hydroxyethyl)ammonium) 1,2-ethanediyl-bis(2-hexadecenylsuccinate)
421-660-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis(dimethyl-(2-hydroxyethyl)ammonium) 1,2-ethanediyl-bis(2-hexadecenylsuccinate)
421-660-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis(dimethylammonium) dodecakis(µ-methoxy)-µ6-oxido-octahedro-hexakis(chloridoindium)ate dimethanol solvate
944-363-1 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis(dodecylphenyl)dodecyl hydroxybenzenedicarboxylate; reaction mass of: dodecylphenyl dodecylhydroxybenzenecarboxylate
426-140-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis(hexamethylene triamine) diketimine with methyl ethylketone
942-657-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bis(trimethoxysilylpropyl)amine
403-480-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
bis({9-[2-(carboxy-κO)phenyl]-6-(bis(tallow alkyl hydrogenated)amino)-3H-polyheterocycl-3-ylidene}-3-bis(tallow alkyl hydrogenated)iminium) zinc(2+) dichloride
- - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
BIS-6CP
432-800-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BIS-ARENE ORGANOMETALLIC COMPLEX
437-430-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis-DPP Nickel(II)chloride
467-300-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BIS-STYRYL BRIGHTENER 4409
402-380-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis-{[2-(4-Methoxy-phenylazo)-1-hydroxy-naphtalene-6-ylamino]-fluoroheteromonocyclylamino}- methylalkan polysulfonate Na/K-salt
413-970-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BIS26X-MBOC
432-740-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BIS26X-OC
433-780-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis[(1-methylimidazol)-(2-ethyl-hexanoate)], zinc complex
405-635-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
bis[2-(4,4-dimethylpentan-2-yl)-5,7,7-trimethyloctyl] (2E)-but-2-enedioate
700-897-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis[2-hydroxy-N,N-bis(2-hydroxyethyl)ethanaminium] 3-[(2-{[2-(carboxylatomethyl)octadecanoyl]oxy}ethoxy)carbonyl]icosanoate
459-060-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis[[2,2',2''-nitrilotris-[ethanolato]]-1-N,O]-bis[2-(2-methoxyethoxy)ethoxy]titanium
410-500-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
bis[C11-14-(branched and linear)-alkyl]aminium nonadecaoxohexatungstate
700-718-0 - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Bis[N-(4-{[4-(diethylamino)phenyl][4-(ethylamino)-1-naphthyl]methylene}cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene)-N-ethylethanaminium] [mono and bis(dodecanyl, branched)]-(sulfonatophenoxy) benzenesulfonate
700-579-6 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
BISMALEIMIDE RESIN 24-316A
436-170-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bismut(III)methanesulfonate
439-650-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bismuth 12-HS
472-560-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bismuth compounds of aliphatic and cycloaliphatic acids
- - Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
BISPHENOL TMC
404-140-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BISXPC
434-410-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
bis{1-[4-(branched-alkyl)phenyl]alkenyl}benzene
- - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
bis{2-[4-(4,6-diphenyl-1,3,5-triazin-2-yl)-3-hydroxyphenoxy]ethyl} dodecanedioate
939-042-8 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
bis{4-[2-(prop-1-en-1-yl)phenoxy]phenyl}methanone
481-100-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Bis{tris[4-(mono and dimethylamino)phenyl]methylium} 2-(bis{4-[ethyl(3-sulfonatobenzyl)amino]phenyl}methyliumyl)benzenesulfonate
700-610-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
BIZON
443-420-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BK 2256
402-750-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Black copper, copper smelting
918-452-0 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Black KK 80805
419-670-4 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Black KK 80805
419-670-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BLACK THERMAL INK-JET DYE
424-790-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BLACK WATER SOLUBLE DYE
421-410-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Blau DYEN 1722
473-110-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Blend of Magneli suboxides of titanium
416-390-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Blend of Magneli suboxides of titanium
416-390-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BLEU PERGASCRIPT BD 551
400-610-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BLEU REACTIF 232
401-430-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BLEU REACTIF 239
404-100-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BLEU REACTIF 241
403-630-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BLEU REACTIF TZ 3926
415-530-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BLEU REACTIF VOH 72
410-300-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Blocked-thiol substituted S-3-(triethoxysilyl)propane, reaction products with alkyl-1,3-alkanediol and other substituted 3-triethoxysilylpropane
485-270-1 - Full Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BLUE E195
420-700-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Blue MGi 1037
438-610-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Blue MOP 6314
440-780-3 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
BLUE UL 1071
440-200-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BMI-4
438-130-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BMMPB
476-480-4 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BMS 205786-01
429-660-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BMS 276160-01
434-090-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BMS 435736-01
467-320-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BMS-183981-01
419-340-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BNTCP
437-390-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BONTRON E-89
438-850-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BONTRON X-11
433-380-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BOPTA
426-360-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Borate cobalt(2+) C3/C8/C10 carboxylates salts
939-267-1 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Borated lecithin
414-430-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Boron doped barium europium strontium silicate, orthorombic
943-065-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
boron nitride (cubic)
701-307-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
boron nitride (hexagonal)
701-292-9 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Bos taurus, milk, pasteurized, homogenized, skimmed, fermented, spray-dried
947-990-9 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
Bottom residues resulting from dimethylformamide regenaration and separation of piperylene and benzene in the synthesis of isoprene from dehyrdogenation of isopentane
700-785-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bottom residues resulting from the synthesis of dimethyldioxane and the synthesis of isoprene from dimethyldioxane and trimethylcarbinol
700-775-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bottom residues resulting from the synthesis of isoprene and isoamylene by dehydrogenation of isopentane
700-774-6 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bottom residues resulting from the synthesis of propene by propane dehydrogenation
701-004-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
Bottom residues resulting from the synthesis of propylene oxide and styrene from epoxidation of propylene with ethylbenzene hydroperoxide
700-801-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
BP26
434-100-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BPF
416-450-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
branched, octyl 3-[3,5-di(tert-butyl)-4-hydroxyphenyl]propanoate
427-030-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
branched-nonyl 3,5,5 trimethylhexanoate
701-133-3 - Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
BRD303
427-290-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
Brightener 0503E
476-900-6 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
Brightener 0503E
476-900-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BRL 19440
420-690-0 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BRL 47825
416-220-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BRL 48727
437-980-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
BRL 49653
431-390-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2