Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 16 juli 2020. Database contains 22891 unique substances and contains information from 99943 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
Disodium 5,5'-[(1-methylethylidene)bis(4,1-phenyleneoxysulphonyl-2,1-phenyleneazo)]bis[6-aminonaphthalene-1-sulphonate]
274-354-1 70161-18-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 5-[[2,4-dihydroxy-5-[(4-nitrophenyl)azo]phenyl]azo]-4-hydroxy-3-[(2-hydroxy-3,5-dinitrophenyl)azo]naphthalene-2,7-disulphonate
268-975-7 68155-63-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 5-[[4-[(2-bromo-1-oxoallyl)amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-4-hydroxy-6-(methylamino)naphthalene-2-sulphonate
274-436-7 70210-39-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 5-amino-4-hydroxy-3-(phenylazo)naphthalene-2,7-disulphonate
222-656-9 3567-66-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium 5-{4-chloro-6-[N-ethyl-3-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxy-3-[(4-vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; reaction mass of: trisodium 5-{4-chloro-6-[N-ethyl-(3-(2-sulfonatooxy)ethylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxy-3-[4-(vinylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate; tetrasodium 5-{4-chloro-6-[N-ethyl-3-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-3-[4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)phenylazo]-4-hydroxynaphthalene-2,7-disulfonate; trisodium 5-{4-chloro-6-[N-ethyl-3-(vinylsulfonyl)anilino]-1,3,5-triazin-2-ylamino}-4-hydroxy-3-[4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)phenylazo]naphthalene-2,7-disulfonate
444-050-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 6-(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-ylamino)-1-hydroxy-2-(4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-3-sulfonate
404-600-7 129009-88-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 6-(4,6-dichloro-1,3,5-triazin-2-ylamino)-1-hydroxy-2-(4-(2-(sulfonatooxy)ethylsulfonyl)phenylazo)naphthalene-3-sulfonate
404-600-7 129009-88-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 6-amino-5-[[4-[(2-bromo-1-oxoallyl)amino]-2-sulphonatophenyl]azo]-4-hydroxynaphthalene-2-sulphonate
274-437-2 70210-40-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 7,7'-(carbonyldiimino)bis[4-hydroxy-3-(phenylazo)naphthalene-2-sulphonate]
222-838-8 3626-36-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium 7-(4,6-difluoropyrimidin-2-ylamino)-4-hydroxy-3-(4-methoxy-2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2-sulfonate; reaction mass of: disodium 7-(2,4-difluoropyrimidin-6-ylamino)-4-hydroxy-3-(4-methoxy-2-sulfonatophenylazo)naphthalene-2-sulfonate
426-840-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 7-[[2-(acetylamino)-4-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]phenyl]azo]naphthalene-1,3-disulphonate
268-974-1 68155-62-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 8-[[4-[[(4-methylphenyl)sulphonyl]oxy]phenyl]azo]-5-[[4-[(4-nitro-2-sulphonatophenyl)amino]phenyl]azo]naphthalene-1-sulphonate
277-155-8 72968-81-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium 8-hydroxynaphthalene-1,6-disulphonate
280-631-8 83732-80-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylene)bis[imino(3-methylpropane-1,3-diyl)]]bis(benzenesulphonate)
274-999-9 70900-27-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [(9,10-dihydro-9,10-dioxo-1,4-anthrylene)diimino]bis[ethyltoluenesulphonate]
280-163-4 83027-61-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [3-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxy-5-nitrobenzenesulphonato(3-)][2-[(2-hydroxybenzylidene)amino]-4-nitrophenolato(2-)-N2,O1,O2]chromate(2-)
280-676-3 83733-23-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [3-[4,5-dihydro-4-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-methyl-5-oxo-1H-pyrazol-1-yl]benzenesulphonato(3-)][1-[[2-hydroxy-5-(phenylazo)phenyl]azo]-2-naphtholato(2-)]chromate(2-)
274-492-2 70236-62-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [5-[(4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)azo]-4-hydroxybenzene-1,3-disulphonato(4-)]cuprate(2-)
276-541-3 72252-61-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [5-chloro-3-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-(3-sulphophenyl)-1H-pyrazol-4-yl]azo]-2-hydroxybenzene-1-sulphonato(4-)]hydroxychromate(2-)
229-054-5 6408-31-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [6-[(2-anilino-1-naphthyl)azo]-2,4-dinitrophenolato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]naphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(2-)
278-133-0 75214-65-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]-N-methylnaphthalene-2-sulphonamidato(2-)][6-amino-5-[(2-hydroxy-4-nitrophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonato(3-)]cobaltate(2-)
278-189-6 75314-27-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [6-hydroxy-5-[(2-hydroxy-5-sulphophenyl)azo]naphthalene-2-sulphonato(4-)]cuprate(2-)
276-423-1 72152-71-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [[4-[bis[4-[(sulphonatophenyl)amino]phenyl]methylene]cyclohexa-2,5-dien-1-ylidene]amino]benzenesulphonate
249-352-9 28983-56-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
disodium [N, 2-[(2-hydroxy-5-nitrophenyl)azo]-3-oxobutyramidato(2-)][3-hydroxy-4-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-7-nitronaphthalene-1-sulphonato(3-)]chromate(2-)
946-134-1 164651-56-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [N-[7-hydroxy-8-[(2-hydroxy-5-mesylphenyl)azo]-1-naphthyl]acetamidato(2-)][2-hydroxy-3-[(2-hydroxy-1-naphthyl)azo]-5-nitrobenzenesulphonato(3-)]chromate(2-)
259-452-4 55039-14-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium [μ-[[7,7'-iminobis[4-hydroxy-3-[[2-hydroxy-5-sulphamoylphenyl]azo]naphthalene-2-sulphonato]](6-)]]dicuprate(2-)
229-872-2 6798-03-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium benzene-1,3-disulphonate
212-606-4 831-59-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium hexatitanate
815-182-4 12058-75-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium L-tyrosinate
274-152-3 69847-45-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium naphthalene-1,5-disulphonate
216-732-0 1655-29-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium tartrate
212-773-3 868-18-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disodium {sulfonylbis[4,1-phenylenediazene-2,1-diyl(1-ethyl-6-hydroxy-4-methyl-2-oxo-1,2-dihydropyridine-5,3-diyl)]}dimethanesulfonate
700-493-9 1228180-58-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillate of aerobic enzymatic oxidation products of patchouli oil alpha-guaiene rich fraction
700-880-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), catalytic reformed hydrotreated light, C8-12 arom. fraction
A complex combination of alkylbenzenes obtained by the catalytic reforming of petroleum naphtha. It consists predominantly of alkylbenzenes having carbon numbers predominantly in the range of C8 through C10 and boiling in the range of approximately 160°C to 180°C (320°F to 356°F).
285-509-8 85116-58-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), heavy naphthenic
A complex combination of hydrocarbons produced by vacuum distillation of the residuum from atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50 and produces a finished oil with a viscosity of at least 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
265-054-1 64741-53-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), hydrodesulfurized thermal cracked middle
A complex combination of hydrocarbons obtained by fractionation from hydrodesulfurized thermal cracker distillate stocks. It consists predominantly of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C11 to C25 and boiling in the range of approximately 205° C to 400°C (401°F to 752°F).
285-505-6 85116-53-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), hydrotreated light catalytic cracked
A complex combination of hydrocarbons obtained by treating a petroleum fraction with hydrogen in the presence of a catalyst.
272-930-7 68921-07-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), light distillate hydrotreating process, low-boiling
A complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of products from the light distillate hydrotreating process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C6 through C9 and boiling in the range of approximately 3°C to 194°C (37°F to 382°F).
270-093-2 68410-97-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), light naphthenic
A complex combination of hydrocarbons produced by vacuum distillation of the residuum from atmospheric distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100°F (19cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
265-053-6 64741-52-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), solvent-refined hydrotreated heavy, hydrogenated
305-588-5 94733-08-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), solvent-refined light naphthenic
A complex combination of hydrocarbons obtained as the raffinate from a solvent extraction process. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C15 through C30 and produces a finished oil with a viscosity of less than 100 SUS at 100°F (19 cSt at 40°C). It contains relatively few normal paraffins.
265-098-1 64741-97-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillates (petroleum), sweetened middle
A complex combination of hydrocarbons obtained by subjecting a petroleum distillate to a sweetening process to convert mercaptans or to remove acidic impurities. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C20 and boiling in the range of approximately 150°C to 345°C (302°F to 653°F).
265-088-7 64741-86-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Distillation residue, butyl alcohols production, rectification
931-740-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Disulfo copper phthalocyanine amine salt
This substance is identified in the Colour Index by Colour Index Constitution Number, C.I. 74180.
215-523-1 1328-51-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ditin pyrophosphate
239-635-5 15578-26-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
docosanyl 4-hydroxybenzoate
920-338-0 109236-76-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodeca (lithium, sodium)-2-({4-[4-(4-{bis[alkyl-(sulfonatoalkoxy)-4-({-sulfonato-[(substituted-phenyl)diazenyl]phenyl} diazenyl)anilino]-triazin-yl}-6-[alkyl-(sulfonatoalkoxy)-4-(sulfonato--[(substituted-phenyl)diazenyl]phenyl)diazenyl)anilino]piperazin-yl)-triazin-ylamino]-alkyl-5-(sulfonatoalkoxy)phenyl}diazenyl)-5-[(sulfonatophenyl)diazenyl]benzensulfonate
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecahydro-3,8,8,11a-tetramethyl-5H-3,5a-epoxynaphth[2,1-c]oxepin
260-686-4 57345-19-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecamethylenediamine
220-489-6 2783-17-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
dodecane-12-lactam, manufacturing of, by-products from, distillation residues
923-400-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecanedioic acid, compound with 2,2',2''-nitrilotriethanol (1:2)
285-132-9 85030-08-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecanoic acid, ester with 1,2-propanediol
253-462-2 37321-62-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecanoic acid, monoester with oxybis[propanediol]
619-220-9 96499-68-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecene
246-922-9 25378-22-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecene, hydroformylation products, high-boiling
A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of products from the hydrogenation of isotridecanal from the hydroformylation of dodecene. It consists predominantly of C13-14 primary aliphatic alcohols, C22-28 dimer alcohols, C26 acetals and esters, and C>10 acid sodium salts and boils in the range of approximately 250°C to 450°C (482°F to 842°F).
271-239-8 68526-91-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecyl lactate
228-504-8 6283-92-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dodecyloxirane
221-781-6 3234-28-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
DS-2920A-E
428-880-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Dysprosium trinitrate
233-410-5 10143-38-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Eldew APS-307
- - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Elemol-rich fraction of essential oil of Canarium commune (Burseraceae) obtained from exudate by fractional distillation
947-958-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Emblic, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Phyllanthus emblica L., Euphorbiaceae.
289-817-3 90028-28-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Enbucrilate
229-552-2 6606-65-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Enzymatic hydrolysis products of Ophiopogon japonicus, Liliaceae, root
812-241-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Enzymatic hydrolysis products of Palmaria palmata extract
607-053-4 223751-74-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Epoxy Resin T1600
937-130-0 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Epoxy Resin T1800
930-447-5 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Equimolecular mixture of - Disodium 2-Hexadecylsulfanyl-1-(4-sulfo-butyl)-1H- benzoimidazole-5-sulfonate - Disodium 2-Hexadecylsulfanyl-3-(4-sulfo-butyl)-1H- benzoimidazole-5-sulfonate
452-830-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Escherichia coli dehalogenase catalyst
947-896-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Escin
229-880-6 6805-41-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil camphor-rich of Artemisia herba-alba (Asteraceae) obtained from herb by steam distillation
946-604-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Blue tansy obtained from the flowers and leaves of Tanacetum annuum (Asteraceae) by steam distillation
948-910-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Cedarwood obtained from the wood of Cupressus funebris (Cupressaceae) by steam distillation and washing - Terpenes
947-279-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Cedarwood Texas obtained from the wood of Juniperus mexicana (Cupressaceae) by distillation - Cedrol
946-636-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Cinnamomum camphora (Lauraceae) obtained from leaves by steam distillation
947-255-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Cinnamon bark obtained from the bark of Cinnamomum zeylanicum, Lauraceae by distillation
943-043-9 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Ferula galbaniflua Boiss. et Buhse (Umballiferae) obtained from the gum-resin by steam distillation
945-878-4 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Matricaria recutita (Asteraceae) obtained from flower tops by steam distillation of European origin
947-664-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential Oil of Piper nigrum L. (Family: Piperaceae). Obtained by the steam distillation of dried unripe berries.
616-894-6 8006-82-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Essential oil of Schinus Terebinthifolius (Anacardiaceae) obtained from red berries by steam distillation
946-006-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterase, cholesterol
232-808-6 9026-00-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
esterification product of 2-hydroxypropane-1,3-diyl-bis(2-methylprop-2-enoate) and 3-hydroxypropane-1,2-diyl-bis(2-methylprop-2-enoate) and diphosphorus pentoxide
700-757-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification product of castor oil and tetrahydromethyl-1,3-isobenzofuranedione
700-064-6 2105830-60-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification product of Nonanoic acid with C9-11, C10-rich alcohols, branched
946-239-2 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification product of sunflower-oil fatty acids, with 1,4:3,6-dianhydro-D-glucitol
816-845-0 1818326-42-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of 2,2-dimethylpropane-1,3-diol with n-heptanoic acid and n-octanoic acid and n-decanoic acid
816-315-9 70024-75-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of alcohols C12-13 linear and branched with lauric acid
949-892-1 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of glycerol with docosanoic acid, icosanedioic acid and 16-methylheptadecanoic acid
942-166-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Esterification products of Guerbet alcohols, C24-26, branched and cyclic with benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2-anhydride (3:1)
949-745-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Estr-4-ene-3,11,17-trione 3-(ethylene dithioketal) 17-(2,2-dimethylpropane-1,3-diyl ketal)
695-716-9 1174931-74-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
estr-4-ene-3,11,17-trione cyclic 3-(1,2-ethanediylmercaptole)
920-684-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Estradiol
200-023-8 50-28-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethametsulfuron-methyl (ISO); methyl 2-[(4-ethoxy-6-methylamino-1,3,5-triazin-2-yl)carbamoylsulfamoyl]benzoate
619-290-0 97780-06-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethane-1,2-bis(aminium) methylphosphonate
483-300-8 99580-93-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethanol
200-578-6 64-17-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethanol water extract from husk of Chenopodium quinoa, Chenopodiaceae
942-403-2 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethanol, 2,2'-iminobis-, N-tallow alkyl derivs., N-oxides
263-179-6 61791-46-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethanol, 2-(2-butoxyethoxy)-, reaction products with phosphorus oxide (P2O5), compds. with N,N-dimethylcyclohexanamine
948-066-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethanol, 2-(ethenylthio)-
608-554-0 3090-56-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethanol, 2-butoxy-, manufacture of, by-products from
A complex mixture of oxygenated hydrocarbons produced by the distillation of residues from the manufacture of ethylene glycol monobutyl ether. It consists predominantly of a mixture of di-, tri-, tetra- and pentaethylene glycol monobutyl ethers having carbon numbers predominantly in the range C8 to C14 and boiling in the range of approximately 210°C to 310°C (410°F to 590°F).
310-287-7 161907-77-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethanol, 2-ethoxy-, manufacture of, by-products from
A complex mixture of oxygenated hydrocarbons produced by the distillation of residues from the manufacture of ethylene glycol monoethyl ether. It consists predominantly of a mixture of di-, tri-, tetra- and pentaethylene glycol monoethyl ethers having carbon numbers predominantly in the range C6 to C12 and boiling in the range of approximately 200°C to 300°C (392°F to 572°F).
310-288-2 161907-78-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethanol, 2-methoxy-, manufacture of, by-products from
A complex mixture of oxygenated hydrocarbons produced by the distillation of residues from the manufacture of ethylene glycol monomethyl ether. It consists predominantly of a mixture of di-, tri-, tetra- and pentaethylene glycol monomethyl ethers having carbon numbers predominantly in the range C5 to C11 and boiling in the range of approximately 200°C to 300°C (392°F to 572°F).
310-289-8 161907-79-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethanol, 2-methoxy-, manufacture of, by-products from, esters with boric acid
310-290-3 161907-80-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethoxycarbonylmethyl ethyl phthalate
201-555-3 84-72-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl (2E,4Z)-2,4-decadienoate
221-178-8 3025-30-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ETHYL (2R,3AR,10Z,11AS,12AR,14AR)-2-({7-METHOXY-8-METHYL-2-[4-(PROPAN-2-YL)-1,3-THIAZOL-2-YL]QUINOLIN-4-YL}OXY)-5-METHYL-4,14-DIOXO-2,3,3A,4,5,6,7,8,9,11A,12,13,14,14A-TETRADECAHYDROCYCLOPENTA[C]CYCLOPROPA[G][1,6]DIAZACYCLOTETRADECINE-12A(1H)-CARBOXYLATE
618-843-3 923604-57-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethyl (2S,3S)-3-[(2-chloro-5-fluoro-4-pyrimidinyl)amino]bicyclo[2.2.2]octane-2-carboxylate
821-183-0 1777721-57-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 1,3-dihydro-1,3-dioxo-2H-isoindole-2-carboxylate
245-048-5 22509-74-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 2,4-dimethyl-1,3-dioxolane-2-acetate
228-536-2 6290-17-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 2,6,6-trimethylcyclohexa-1,3-ene-1-carboxylate
252-335-9 35044-59-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 2-(4-chloro-6-methoxypyrimidin-2-ylcarbamoylsulfamoyl)benzoate
618-690-2 90982-32-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethyl 2-acetyl-4-methyltridec-2-enoate (E & Z isomers)
816-455-0 960253-23-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
ethyl 2-cyano-3-oxobutanoate
700-172-3 634-55-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 2-ethylhexanoate
221-043-3 2983-37-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 2-methyl-4-oxo-6-pentylcyclohex-2-ene-1-carboxylate
261-629-6 59151-19-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 3,4-dihydroxybenzoate
223-529-0 3943-89-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 3,5,5-trimethylhexanoate
266-959-4 67707-75-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 3,5-dichloro-4-hexadecyloxycarbonyloxybenzoate
404-740-9 115895-09-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 3-phenyloxirane-2-carboxylate
204-467-3 121-39-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 4-methyl-2-oxocyclohexanecarboxylate
236-910-1 13537-82-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 4-oxopiperidine-1-carboxylate
249-984-5 29976-53-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 5-sulphamoyl-o-anisate
251-359-7 33045-53-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl 9-oxo-9H-thioxanthene-2-carboxylate
280-960-7 83817-60-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl acetate
205-500-4 141-78-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl diphenylcarbamate
210-047-0 603-52-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl isothiocyanate
208-831-2 542-85-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl N-hydroxyacetimidate
234-165-7 10576-12-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl pyruvate
210-511-2 617-35-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl trifluoroacetate
206-851-6 383-63-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyl undec-10-enoate
211-734-8 692-86-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylbenzene
202-849-4 100-41-4 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylbenzenesulphonic acid
260-690-6 57352-34-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylene
200-815-3 74-85-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylene bis[1,3-dihydro-1,3-dioxoisobenzofuran-5-carboxylate]
217-062-1 1732-96-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylene diformate
211-077-7 629-15-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethylene polymerisation (triethylaluminium catalysed), distillation residue, C20-40 fraction
931-746-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyltriphenylphosphonium iodide
225-245-2 4736-60-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ethyltris(2-hydroxyethyl)ammonium ethyl sulphate
250-796-0 31774-90-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Evernia furfuracea, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Evernia furfuracea, Usneaceae.
289-860-8 90028-67-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Extract of Boswellia serrata (Burseraceae) obtained from exudate by solvent extraction
947-377-6 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Extracts (petroleum), heavy naphthenic distillate solvent
A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from a solvent extraction process. It consists predominantly of aromatic hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C20 through C50. This stream is likely to contain 5 wt. % or more of 4- to 6-membered condensed ring aromatic hydrocarbons.
265-111-0 64742-11-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Extracts (petroleum), heavy paraffinic distillates, solvent-deasphalted
A complex combination of hydrocarbons obtained as the extract from a solvent extraction of heavy paraffinic distillate.
272-342-0 68814-89-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C10-30, esters with lanolin alcs.
308-121-3 97862-72-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C12-18 and C18-unsatd., reaction products with chloroacetic acid and 2-(dimethylamino)ethanol and N,N-dimethyl-1,3-propanediamine
295-171-3 91845-01-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C14-18 and C16-18-unsatd., ammonium salts
This substance is identified by SDA Substance Name: C14-C18 and C16-C18 unsaturated alkyl carboxylic acid ammonium salt and SDA Reporting Number: 04-006-01.
271-685-3 68604-33-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16 and C18-22-unsatd., C16-18 and C18-unsatd. alkyl esters
292-792-1 90990-29-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered) saturated and C16-20 (even numbered) unsaturated, lithium salts
701-291-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 (even numbered), esters with 1,2,3-propanetriol and oligomers
947-486-9 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 and C18-hydroxy, oligomeric reaction products with adipic acid, decanoic acid, isooctadecanoic acid, octanoic acid, pentaerythritol and stearic acid
500-320-5 130353-58-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., branched and linear, reaction products with diethylenetriamine and tall-oil fatty acids, Me maleates
806-509-1 1393571-42-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty Acids, C16-18 and C18-unsatd., diesters with 2-(3-hydroxypropyl)-6-[(3-hydroxypropyl)amino]-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione)
814-602-3 190454-06-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., Et esters
285-206-0 85049-36-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C16-22, lithium salts
This substance is identified by SDA Substance Name: C16-C22 alkyl carboxylic acid lithium salt and SDA Reporting Number: 21-006-02.
272-194-7 68783-36-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsatd., compd. with 2-propanol, 1,1’-iminobis-, N-C12-18-(even numbered) alkyl derivs.
943-381-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, compds. with 4,5-dihydro- 2-nortall-oil alkyl-1H-imidazole-1-ethanol and tall-oil fatty acids
948-074-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, ethoxylated
614-587-1 68551-92-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, hydrogenated, reaction products with Phytosterol, Isooctadecan-1-ol, Hexadecan-1-ol, Octadecan-1-ol and Docosan-1-ol
817-761-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsatd., dimers, oligomeric reaction products with fatty acids, C16-18 and C18-unsatd., branched and linear, tetraethylenepentamine and triethylenetetramine
500-382-3 157707-73-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C18-unsaturated, 1,6 Hexanediol Diester
947-912-3 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C6-19-branched, copper(2+) salts
269-634-5 68308-19-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, C9-13-neo-, potassium salts
295-362-1 92044-83-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, coco, tetraesters with bis[2,2-bis(hydroxymethyl)butyl] adipate
700-772-5 1190961-28-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, lanolin, lithium salts
268-919-1 68154-72-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, safflower-oil, Et esters
293-106-3 91051-53-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, soya, iso-Pr esters
305-857-7 95193-46-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tall-oil, compds. with (Z)-N-9-octadecenyl-1,3-propanediamine (2:1)
295-184-4 91845-13-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tall-oil, iron salts
263-009-0 61788-81-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tall-oil, magnesium salts
266-942-1 67701-23-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tall-oil, reaction products with diethylenetriamine
263-160-2 61790-69-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fatty acids, tall-oil, reaction products with triethylenetetramine
272-905-0 68919-79-9 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fenugreek, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Trigonella foenum-graecum, Leguminosae.
283-415-1 84625-40-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fir, Abies alba, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Abies alba, Pinaceae.
289-870-2 90028-76-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fir, Abies balsamea, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Abies balsamea, Pinaceae.
285-364-0 85085-34-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fluocortolone
205-811-5 152-97-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Formaldehyde, oligomeric reaction products with 3-aminomethyl-3,5,5-trimethylcyclohexylamine and 4-tert-butylphenol
500-300-6 111411-00-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Formaldehyde, reaction products with N,N-dimethylbenzenamine and N-methylbenzenamine, oxidized, hydrochlorides
281-506-0 83968-28-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Frits, chemicals and bismuth oxide
947-960-5 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fructose-1,6-Diphosphate, raw: Glucose anaerobically fermented by Saccharomyces cerevisiae, concentrated, phosphorylated
944-754-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fuels, diesel
A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C20 and boiling in the range of approximately 163°C to 357°C (325°F to 675°F).
269-822-7 68334-30-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fuels, diesel
A complex combination of hydrocarbons produced by the distillation of crude oil. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C9 through C20 and boiling in the range of approximately 163°C to 357°C (325°F to 675°F).
269-822-7 68334-30-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fumes, silica
Amorphous silicon dioxide particles from the volatilization and vaporization of furnace feed materials in the manufacture of ferrosilicon and silicon.
273-761-1 69012-64-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fumes, silica
Amorphous silicon dioxide particles from the volatilization and vaporization of furnace feed materials in the manufacture of ferrosilicon and silicon.
273-761-1 69012-64-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Fytic acid
201-506-6 83-86-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Gadolinium
231-162-2 7440-54-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Gadolinium oxide sulfide (Gd2O2S), praseodymium-doped
271-826-9 68609-42-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
GAMMA-CYCLODEXTRINE, 6A,6B,6C,6D,6E,6F,6G,6H-OCTABROMO-6A,6B,6C,6D,6E,6F,6G,6H-OCTADEOXY-
611-044-0 53784-84-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Gas oils (petroleum), hydrotreated light vacuum
A complex combination of hydrocarbons that is obtained by treatment of light vacuum petroleum gas oils with hydrogen in the presence of a catalyst. It consists of hydrocarbons having carbon numbers predominantly in the range of C13 through C30 and boiling in the range of approximately 230°C to 450°C (446°F to 842°F).
295-407-5 92045-24-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Gas oils (petroleum), straight-run, high-boiling
A complex combination of hydrocarbons produced by the atmospheric distillation of crude oil. It boils in the range of approximately 282°C to 349°C (540°F to 660°F).
272-818-8 68915-97-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Gas oils, paraffinic
A distillate obtained from the redistillation of a complex combination of hydrocarbons obtained by the distillation of the effluents from a severe catalytic hydrotreatment of paraffins. It boils in the range of approximately 190°C to 330°C (374°F to 594°F).
300-227-8 93924-33-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
GASIR1
455-790-3 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Geranyl butyrate
203-381-3 106-29-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Geranyl isobutyrate
219-062-7 2345-26-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Geranyl phenylacetate
203-014-7 102-22-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Geranyl propionate
203-344-1 105-90-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Germanium hydroxide oxides, amorphous silica and sodium chloride, recovery products from germanium refining
947-836-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Ginger, ext.
Extractives and their physically modified derivatives such as tinctures, concretes, absolutes, essential oils, oleoresins, terpenes, terpene-free fractions, distillates, residues, etc., obtained from Zingiber officinalis, Zingiberaceae.
283-634-2 84696-15-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glass, oxide, chemicals
This category encompasses the various chemical substances manufactured in the production of inorganic glasses. For purposes of this category, 'glass' is defined as an amorfous, inorganic, transparent, translucent or opaque material traditionally formed by fusion of sources of silica with a flux, such as an alkali-metal carbonate, boron oxide, etc. and a stabilizer, into a mass which is cooled to a rigid condition without crystallization in the case of transparent or liquid-phase separated glass or with controlled crystallization in the case of glass-ceramics. The category consists of the various chemical substances, other than by-products or impurities, which are formed during the production of various glasses and concurrently incorporated into a glass mixture. All glasses contain one or more of these substances, but few, if any, contain all of them. The elements listed below are principally present as components of oxide systems but some may also be present as halides or chalcogenides, in multiple oxidation states, or in more complex compounds. Trace amounts of other oxides or chemical compounds may be present. Oxides of the first seven elements listed* comprise more than 95 percent, by weight, of the glass produced. @Aluminium*@Lead@Boron*@Lithium@Calcium*@Manganese@Magnesium*@Molybdenum@Potassium*@Neodymium@Silicon*@Nickel@Sodium*@Niobium@Antimony@Nitrogen@Arsenic@Phosphorus@Barium@Praseodymium@Bismuth@Rubidium@Cadmium@Selenium@Carbon@Silver@Cerium@Strontium@Cesium@Sulfur@Chromium@Tellurium@Cobalt@Tin@Copper@Titanium@Germanium@Tungsten@Gold@Uranium@Holmium@Vanadium@Iron@Zinc@Lanthanum@Zirconium
266-046-0 65997-17-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
glucan 1,4-alpha-maltohydrolaseIUBMB 3.2.1.133
630-523-5 160611-47-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycerides, C14-18
This substance is identified by SDA Substance Name: C14-C18 trialkyl glyceride and SDA Reporting Number: 17-001-00.
266-945-8 67701-27-3 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
Glycerides, C16-18 mono-, di- and tri-, hydrogenated, citrates
947-398-0 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live1