Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 15 juli 2020. Database contains 22890 unique substances and contains information from 99906 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
2-[4-(dimethylamino)phenyl]-3,6-dimethylbenzothiazolium chloride
219-228-9 2390-54-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]-N-(2-cyanoethyl)anilino]ethyl acetate
227-876-9 6021-61-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4-[(hexahydro-2,4,6-trioxo-5-pyrimidyl)azo]phenyl]-6-methylbenzothiazole-7-sulphonic acid, compound with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1)
265-314-4 65036-46-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[4-[[2-(cyanoimino)hexahydro-4,6-dioxo-5-pyrimidyl]azo]phenyl]-6-methylbenzothiazole-7-sulphonic acid, compound with 2,2',2''-nitrilotris[ethanol] (1:1)
259-470-2 55067-15-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]-1,3-dimethyl-1H-benzimidazolium chloride
249-694-9 29556-33-0 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]benzoxazole-5-sulphonamide
270-393-3 68427-35-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[7-(diethylamino)-2-oxo-2H-1-benzopyran-3-yl]quinazolin-4(1H)-one
249-200-1 28754-28-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[(4-methoxyphenyl)methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium acetate
261-448-2 58798-47-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[(4-methoxyphenyl)methylhydrazono]methyl]-1,3,3-trimethyl-3H-indolium methyl sulphate
258-946-7 54060-92-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[(butylamino)carbonyl]oxy]ethyl acrylate
264-036-0 63225-53-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[1-[[(2,3-dihydro-2-oxo-1H-benzimidazol-5-yl)amino]carbonyl]-2-oxopropyl]azo]benzoic acid
250-830-4 31837-42-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[2-(dimethylamino)ethyl]methylamino]ethanol
218-658-4 2212-32-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[3-acetamido-4-[(2-chloro-4-nitrophenyl)azo]phenyl](2-cyanoethyl)amino]ethyl acetate
249-033-4 28462-17-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4,5-dihydro-3-methyl-5-oxo-1-[4-[[2-(sulphooxy)ethyl]sulphonyl]phenyl]-1H-pyrazol-4-yl]azo]naphthalene-1,5-disulphonic acid, potassium sodium salt
288-950-4 85940-63-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-(diethylamino)-2-methylphenyl]azo]-5-nitrobenzene-1,3-dicarbonitrile
284-395-7 84870-65-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-(dimethylamino)phenyl]azo]-1,3-dimethyl-1H-imidazolium chloride
278-601-4 77061-58-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[(2-cyano-3-nitrophenyl)azo]-m-tolyl](2-acetoxyethyl)amino]ethyl acetate
250-061-4 30124-94-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[(2-cyanoethyl)(2-phenylethyl)amino]phenyl]azo]-5-nitrobenzonitrile
246-352-0 24610-00-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[(2-cyanoethyl)ethylamino]phenyl]azo]-5-nitrobenzonitrile
240-923-8 16889-10-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[[4-[(4-amino-9,10-dihydro-9,10-dioxo-3-sulpho-1-anthryl)amino]cyclohexyl]amino]-6-fluoro-1,3,5-triazin-2-yl]amino]benzene-1,4-disulphonic acid, potassium sodium salt
277-179-9 72987-16-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[[4-[[6-anilino-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl]azo]-1-naphthyl]azo]-6-sulpho-1-naphthyl]azo]benzene-1,4-disulphonic acid, magnesium sodium salt
300-523-7 93941-74-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-o-tolyl]azo]-5-nitrobenzonitrile
235-460-3 12236-25-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methylbenzothiazolium acetate
281-876-3 84051-87-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methylbenzothiazolium chloride
248-053-0 26850-47-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-[ethyl(2-hydroxyethyl)amino]phenyl]azo]-6-methoxy-3-methylbenzothiazolium methyl sulphate
235-546-0 12270-13-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[4-chloro-6-[[8-hydroxy-3,6-disulpho-7-[(1-sulpho-2-naphthyl)azo]-1-naphthyl]amino]-1,3,5-triazin-2-yl]amino]-5-sulphobenzoic acid, sodium salt
285-413-6 85098-62-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[[6-[(5-chloro-2,6-difluoro-4-pyrimidinyl)amino]-1-hydroxy-3-sulpho-2-naphthyl]azo]naphthalene-1,5-disulphonic acid, sodium salt
280-744-2 83763-57-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[alkyl(4-nitrosoaryl)amino]alkyl [3-(trialkoxysilyl)propyl]carbamate
- - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[bis(2-ethylhexyl)amino]ethanol
202-912-6 101-07-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol
230-237-7 6976-37-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[bis(2-hydroxyethyl)amino]ethanesulphonic acid
233-465-5 10191-18-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulphonyl]amino]ethyl acrylate
266-733-5 67584-55-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[methyl[(nonafluorobutyl)sulphonyl]amino]ethyl methacrylate
266-737-7 67584-59-2 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[N-(2-cyanoethyl)-4-[(2,6-dichloro-4-nitrophenyl)azo]anilino]ethyl acetate
226-070-4 5261-31-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[tert-butyl(phenylmethyl)amino]-1-[4-hydroxy-3-(hydroxymethyl)phenyl] hydrochloride
246-014-2 24085-08-3 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-[{6-[(4-amino-6-chloro-1,3,5-triazin-2-yl)(methyl)amino]-1-hydroxy-3-sulfonaphthalen-2-yl}diazenyl]naphthalene-1,5-disulfonic acid, lithium sodium salts
942-710-1 - Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Acetone, condensation product with phenol
931-252-8 - Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Acetone, polymer with phenol
500-086-4 35238-34-7 Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-acetoxyethyl stearate
245-122-7 22613-51-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-acetyl-3-(4-hexadecoxyphenyl)-1,4-benzoquinone
947-565-8 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-acrylamido-2-methylpropanesulphonic acid
239-268-0 15214-89-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-allyloxymethyl-2-ethylpropanediol
211-662-7 682-11-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-2-(hydroxymethyl)propane-1,3-diol hydrochloride
214-684-5 1185-53-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-2-ethylpropanediol
204-101-2 115-70-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-2-methylpropane-1,3-diol
204-100-7 115-69-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-2-methylpropanol
204-709-8 124-68-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-3,5-xylenesulphonic acid
201-811-4 88-22-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-3-hydroxy-N'-[(E)-(2,3,4-trihydroxyphenyl)methylene]propanehydrazide hydrochloride (1:1)
940-411-0 1353749-74-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-4,5-dichlorobenzenesulfonic acid
700-413-2 6331-96-0 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-4,6-dinitrophenol
202-544-6 96-91-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-4-nitrophenol
202-767-9 99-57-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-5-(2-hydroxyethyl)-6-methyl-4(3H)-pyrimidinone
814-705-3 6940-45-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Amino-5-Chloro-N,3-Dimethylbenzamide
618-233-7 890707-28-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-5-chlorobenzophenone
211-949-7 719-59-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-5-hydroxynaphthalene-1,7-disulphonic acid
229-445-0 6535-70-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-6-chloro-4-nitrophenol
228-762-1 6358-09-4 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-amino-6-methyl-4-propyl-1,2,4-triazolo[1,5-a]pyrimidin-5(4H)-one
248-383-5 27277-00-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminobenzene-1,4-disulphonic acid
202-669-6 98-44-2 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminobenzenesulphonic acid
201-810-9 88-21-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminobutan-1-ol
202-488-2 96-20-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminoethanol
205-483-3 141-43-5 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminoethanol
205-483-3 141-43-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminoethanol hydrobromide
245-624-6 23382-12-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Aminoethanol reaction products with cyclohexane and peroxidized N-butyl-2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidinamine-2,4,6-trichloro-1,3,5-triazine reaction products
426-650-9 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminopropane-1,3-diol
208-584-0 534-03-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminopyridin-3-ol
240-886-8 16867-03-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminothiazol-4-acetic acid
249-769-6 29676-71-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-aminotoluene-4-sulphonic acid
210-540-0 618-03-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-anilinoethanol
204-588-1 122-98-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzofuran-1,3-dione, addition product with (2R,3R,4R,5S)-hexane-1,2,3,4,5,6-hexol and 2-(2-hydroxyethoxy)ethanol, propoxylated
601-238-3 113163-37-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzofuran-1,3-dione, addition product with 2-(2-hydroxyethoxy)ethanol, ethoxylated
701-218-5 - Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzofuran-1,3-dione; 2-(2-hydroxyethoxy)ethanol
608-744-3 32472-85-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzoylbenzoic acid
201-612-2 85-52-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone
404-360-3 119313-12-1 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-2-methyl-3-butenitrile
407-870-4 97384-48-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzyl-4,4,6-trimethyl-1,3-dioxane
266-795-3 67633-94-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzylheptanol
296-229-0 92368-90-6 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-benzylideneheptanal
204-541-5 122-40-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromo-3,3,3-trifluoroprop-1-ene
627-872-0 1514-82-5 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromo-5-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
426-540-0 2973-59-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromobutane
201-140-7 78-76-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-bromoethylammonium bromide
219-924-2 2576-47-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butanone-O,O',O''-(phenylsilylidyne)trioxime
433-360-6 34036-80-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butene
203-452-9 107-01-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butenedioic acid (2E)-, di-C12-14 (even numbered)-alkyl esters
938-575-3 - Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butenedioic acid (2E)-, di-C14-16 (even numbered)-alkyl esters
695-949-6 1187576-41-5 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butenedioic acid (E)-, di-C12-18-alkyl esters
272-943-8 68921-51-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butenedioic acid (E)-, di-C16-18-alkyl esters
272-944-3 68921-52-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butenedioic acid (E)-, di-C18-22-alkyl esters
272-945-9 68921-53-9 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butenedioic acid (E)-, di-C8-18-alkyl esters
271-880-3 68610-90-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butenedioic acid (Z)-, ester with 1,2-propanediol, compd. with 2-(dibutylamino)ethanol
286-304-6 85204-10-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butoxyethanol
203-905-0 111-76-2 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butoxyethyl acetate
203-933-3 112-07-2 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butoxyethyl benzoate
226-685-8 5451-76-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butoxyethyl methacrylate
236-885-7 13532-94-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butyl-2-ethylpropanediol
204-111-7 115-84-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butyl-4,4,6-trimethyl-1,3-dioxane
259-210-8 54546-26-8 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butyl-6-(butylamino)-1H-benz[de]isoquinoline-1,3(2H)-dione
242-828-7 19125-99-6 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butylaminoethanol
203-904-5 111-75-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-butyloctan-1-ol
223-470-0 3913-02-8 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-butyloctanoic acid
248-570-1 27610-92-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butyn-1,4-diol, reaction product with 1-4.5 moles of methyloxirane
612-177-7 61596-96-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butyne-1,4-diol, polymer with 2-(chloromethyl)oxirane, brominated, dehydrochlorinated, methoxylated
614-503-3 68441-62-3 Full Individual 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Butyne-1,4-diol, reaction products with 1,2-oxathiolane 2,2-dioxide and sodium hydroxide
290-883-0 90268-78-3 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-2-methylpropane
208-066-4 507-20-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-3,5-xylenol
226-898-6 5538-41-0 Full Individual 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-4-nitrophenol
210-578-8 619-08-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-6,7-dimethoxyquinazolin-4-amine
245-821-7 23680-84-4 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-7-cyclopentyl-N,N-dimethyl-7H-pyrrolo[2,3-d]pyrimidine-6-carboxamide
808-234-2 1211443-61-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloro-p-phenylenediamine
210-441-2 615-66-7 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloroacetamide
201-174-2 79-07-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorobenzaldehyde
201-956-3 89-98-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorobenzene-1,4-diammonium sulphate
228-291-1 6219-71-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorobenzonitrile
212-836-5 873-32-5 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorobuta-1,3-diene
204-818-0 126-99-8 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorobutane
201-151-7 78-86-4 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloroethanol
203-459-7 107-07-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorophenol
202-433-2 95-57-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorophenyl cyclopentyl ketone
229-802-0 6740-85-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chloropropane
200-858-8 75-29-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-chlorotoluene
202-424-3 95-49-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-cyano-2-[2,3-dihydro-3-(tetrahydro-2,4,6-trioxo-5(2H)-pyrimidinylidene)-1H-isoindol-1-ylidene]-N-methylacetamide
278-388-8 76199-85-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Cyano-3-(3,4-dimethoxyphenyl)propanoic acid
611-278-3 55502-61-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-cyclododecylpropan-1-ol
411-410-8 118562-73-5 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-cyclohexylethyl acetate
244-543-3 21722-83-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-cyclohexylidene-2-phenylacetonitrile
423-740-1 10461-98-0 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-cyclohexylidene-2-phenylacetonitrile
423-740-1 10461-98-0 Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-Cyclopentene-1-methanol, 4-[2-amino-6-(cyclopropylamino)-9H-purin-9-yl]-, (1S,4R)-, pentanedioate (salt)
469-910-7 - Full Joint 100+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-decyltetradecanoic acid
298-190-5 93778-52-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-decyltetradecanol
261-385-0 58670-89-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-dibutylaminoethanol
203-057-1 102-81-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-diethoxymethyl-1-phenylhept-1-ene
262-413-4 60763-41-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-diethylaminoethanol
202-845-2 100-37-8 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-dimethylaminoethanol
203-542-8 108-01-0 Full Joint 10 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-dimethylaminoethyl methacrylate
220-688-8 2867-47-2 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-diphenylphosphinobenzoic acid
241-293-7 17261-28-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-dodec-1-enylbutanedioic acid, 4-methyl ester zinc salt
430-740-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-dodecylhexadecan-1-ol
276-627-0 72388-18-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxy-1,3-dimethylcyclohexane
944-610-3 286472-48-8 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxy-1-methylethyl acetate
259-370-9 54839-24-6 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxy-2,6,6-trimethyl-9-methylenebicyclo[3.3.1]nonane
272-447-1 68845-00-1 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxy-2-methylbutane
618-804-0 919-94-8 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxy-2-methylpropane
211-309-7 637-92-3 Full Joint 1 000 000 - 10 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxy-2-oxoethyl ethyl malonate
827-072-3 100074-94-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxy-2-oxoethyl ethyl methylenemalonate
817-217-9 116280-23-0 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxy-4-(hydroxymethyl)phenol
674-192-5 4912-58-7 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Ethoxy-4-formylphenyl β-D-glucopyranoside
602-769-3 122397-96-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxy-N-hydroxybenzenecarboximidamide
618-095-8 879-57-2 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxybenzenecarboximidamide hydrochloride
606-080-9 18637-00-8 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxybenzoic acid
205-130-3 134-11-2 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxybenzonitrile
613-895-3 6609-57-0 Full Individual 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxyethanol
203-804-1 110-80-5 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxyethyl (2Z)-2-cyano-2-[3-(3-methoxypropylamino)cyclohex-2-en-1-ylidene]acetate
700-860-3 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxyethyl ethyl carbonic acid ester
809-934-0 627034-93-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxyethyl methacrylate
219-135-3 2370-63-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxyethyl-2-(4-(2,6-dihydro-2,6-dioxo-7-phenyl-1,5-dioxaindacen-3-yl)phenoxy)acetate
403-960-2 147014-52-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxyethyl-2-(4-(2,6-dihydro-2,6-dioxo-7-phenyl-1,5-dioxaindacen-3-yl)phenoxy)acetate
403-960-2 147014-52-6 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethoxynaphthalene-1-carbonyl chloride
259-502-5 55150-29-3 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2,3-dihydro-2-methyl-1H-perimidine
424-380-6 43057-68-7 Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2-(((3,5,5-trimethylhexanoyl)oxy)methyl)propane-1,3-diyl bis(3,5,5-trimethylhexanoate)
613-848-7 65870-94-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2-(hydroxymethyl)-1,3-propanediyl dioleate
246-625-4 25111-05-1 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2-[(3-mercapto-1-oxopropoxy)methyl]propane-1,3-diyl bis[3-mercaptopropionate]
251-336-1 33007-83-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2-[[(1-oxoallyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl diacrylate; 2,2-bis(acryloyloxymethyl)butyl acrylate; trimethylolpropane triacrylate
239-701-3 15625-89-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2-[[(1-oxoheptyl)oxy]methyl]propane-1,3-diyl bisheptanoate
201-089-0 78-16-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2-[[(1-oxoisooctadecyl)oxy]methyl]-1,3-propanediyl bis(isooctadecanoate)
271-347-5 68541-50-4 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2-[[(1-oxononyl)oxy]methyl]propane-1,3-diyl dinonan-1-oate
204-793-6 126-57-8 Full Joint 1 000+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-2-oxazoline
233-912-4 10431-98-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-3-hydroxy-4-pyrone
225-582-5 4940-11-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-3-methylpyrazine
239-799-8 15707-23-0 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-4,4-dimethylcyclohexan-1-one
451-230-7 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-4-hydroxy-5-methylfuran-3(2H)-one
248-514-6 27538-10-9 Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-4-methylimidazole
213-234-5 931-36-2 Full Joint 1+ tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-N,N-bis(2-ethylhexyl)hexylamine
217-461-0 1860-26-0 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethyl-N-(3-methoxyphenyl)-N-methylbutanamide
840-202-3 2101947-22-0 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylaminoethanol
203-797-5 110-73-6 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylanthraquinone
201-535-4 84-51-5 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexan-1-ol
203-234-3 104-76-7 Full Joint 100 000 - 1 000 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-Ethylhexan-1-ol, ethoxylated, esters with acrylic acid
1 - 2.5 moles ethoxylated
500-156-4 62722-22-9 Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanal
204-596-5 123-05-7 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexane-1,3-diol
202-377-9 94-96-2 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid
205-743-6 149-57-5 Full Joint 10 000 - 100 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid, cerium salt
246-332-1 24593-34-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid, compound with 2-aminoethanol (1:1)
278-031-6 74931-55-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid, copper salt
244-846-0 22221-10-9 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid, iron salt
243-169-8 19583-54-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid, manganese salt 240-085-3 15956-58-8 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid, molybdenum salt 251-807-1 34041-09-3 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid, monoester with propane-1,2-diol
285-503-5 85114-00-7 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoic acid, zirconium salt 245-018-1 22464-99-9 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexanoyl chloride
212-081-1 760-67-8 Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl (2R)-2-(4-chloro-2-methylphenoxy)propanoate
630-324-3 861229-15-4 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl (2S)-2-hydroxypropanoate
606-097-1 186817-80-1 Full Joint 1 000 - 10 000 tonnes per annum View substance registered dossier
2-ethylhexyl (4-chloro-2-methylphenoxy)acetate
249-636-2 29450-45-1 Full Joint 100 - 1 000 tonnes per annum View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2