Hoppa till innehåll
Hoppa till innehåll

Registrerade ämnen

Registrerade ämnen

Uppgifterna kommer från registreringsunderlag som lämnats in till Echa fram till och med datumet som anges för senaste uppdatering. Det totala mängdintervallet har sammanställts från samtliga underlag med två undantag: alla mängder som begärts att vara konfidentiella och alla kvantiteter som används som en intermediär för att producera en annan kemikalie. Det totala mängdintervallet behöver inte nödvändigtvis spegla det registrerade mängdintervallet.

Observera att en del av informationen om registrerade ämnen kan tillhöra tredje part. Användningen av sådan information kan därför kräva ett förhandstillstånd från sådan tredje part. Läs det rättsliga meddelandet för mer information.

Observera att information om kemiska egenskaper för registrerade ämnen kan hittas direkt via OECD:s eChemPortal

The result of the search ‘Substance has nanoform’ returns all factsheets containing data related to nanomaterials. However, this does not mean that a registration covering nanoforms of the substance has been submitted in line with the revised annexes of REACH by all the registrants concerned. Note that since 1 January 2020, before manufacturing or importing a nanoform of a substance, the operators concerned must submit the required nano-specific information to ECHA using IUCLID version 6.4 (released on 30 October 2019).

Last updated 07 juli 2020. Database contains 22878 unique substances and contains information from 99765 dossiers.
Substance identity
Administrative data
Submission type:
First published date:
Last update date:
Substance data
Select total tonnage band range:

0

InfiniteUses and exposure
Life cycle:
  • Consumer Uses
  • Article service life
  • Widespread uses by professional workers
  • Formulation or re-packing
  • Uses at industrial sites
  • Manufacture
Category:
 
5-Azaspiro[2.4]heptane-5,6-dicarboxylic acid, 5-(1,1-dimethylethyl) ester
942-715-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-butoxy-2-[4-(4-butoxy-2-hydroxyphenyl)-6-(2,4-dibutoxyphenyl)-1,3,5-triazin-2-yl]phenol
434-080-7 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
5-CHLORCARBONYL-5H-DIBENZ(B,F)AZEPIN
412-100-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-chloro-2-(methoxycarbonyl)anilinium chloride
947-880-0 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-CHLORO-3-METHYL PENTENYL ACETATE
923-532-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-endo-decyl-bicyclo[hept-2-ene / 5-endo/decyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
435-040-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-ethoxy-1,3-dimethyl-1,3-dihydroindol-2-one
415-630-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-ethylidene-8,9,10-trinorborn-2-ene, manufacture of, by-products from
948-406-5 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-exo-butyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene (80:20); reaction mass of: 5-endo-butyl-bicyclo[2.2.1]hept-2-ene
435-180-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-fluoro-2-methoxypyrimidin-4(3H)-one
473-810-9 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-formaminoimidazole-4-carboxamide formate
952-104-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-FR
446-200-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-hydroxy-4,6,9,10-tetramethyl-1-oxo-6-vinyl polycyclic {[(4methylphenyl)sulfonyl]oxy}acetate
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-Methoxy-2-tetralone
457-080-9 - Full Joint 1 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-Methoxy-2-tetralone
457-080-9 - NA Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-methyl-1-phenylhexane-1,3-dione
400-360-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-methylhept-2-en-4-ol
920-434-2 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-Methylpyrazine-2-carboxylic acid [2-(4-sulfamoylphenyl)ethyl]amide
924-293-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-nitro-2-(2-methyl-4-(diethylamino)phenylazo)thiazole
435-600-5 - Full Joint 10+ tonnes per annum View substance registered dossier
5-NQD
406-450-8 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-propyltetrahydro-2H-pyran-2-one
478-950-4 - Full Individual 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
5-tert-butyl-2-methoxybenzaldehyde
445-500-3 - Intermediate Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
5-{4-[(3-chloro-4-{[(3-fluorophenyl)methyl]oxy}phenyl)amino]-6-quinazolinyl}-2-furancarbaldehyde mono(4-methylbenzenesulfonate)
929-151-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
5-{[2-(1H-imidazol-4-yl)ethyl]amino}-5-oxopentanoic acid hydrochloride (1:1)
944-396-1 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6,6',6''-(1,3,5-triazine-2,4,6-triyltriimino)tris-hexanoic acid, compd. with 1-amino-2-propanol
926-126-4 - Full Joint 10 - 100 tonnes per annum View substance registered dossier
6,6'-bis(diazo-5,5',6,6'-tetrahydro-5,5'-dioxo)[methylene-bis(5-(6-diazo-5,6-dihydro-5-oxo-1-naphthylsulphonyloxy)-6-methyl-2-phenylene]di(naphthalene-1-sulfonate)
441-550-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(1-phenylethyl)-1,2,3,4-tetrahydronaphthalene
400-370-7 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-(3-chloropropylamino)-1,3-dimethylpyrimidine-2,4-dione; hydrochloride
918-399-3 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-(4-Acryloxybutyloxycarbonyloxy)-2-naphtoesäure
926-056-4 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-(cyclopropanecarboxamido)-4-((2-methoxy-3-(1-methyl-1 H-1,2,4-triazol-3-yl)amino)pyridazine-3-hemi-zinc carboxylate salt
950-320-8 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-[1,3-dihydroxy-1-(1-trityl-1H-imidazol-4-yl)propyl]-N-methyl-2-naphthamide
- - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-[2-(7-bromo-9,9-difluoro-9H-fluoren-2-yl)-2-oxoethyl] 5-tert-butyl (6S)-5-azaspiro[2.4]heptane-5,6-dicarboxylate
941-125-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-[C12-18-alkyl-(branched, unsaturated)-2,5-dioxopyrrolidin-1-yl]hexanoic acid
701-162-1 - Full Joint 0 - 10 tonnes per annum View substance registered dossier
6-aminomethyl-6,11-dihydro-5H-dibenz[b,e]azepine phthalhydrazide salt
946-889-7 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-benzyloctahydro-1H-pyrrolo[3,4-b]pyridine
929-459-3 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-chloro-2-(3-methoxypropyl)hexahydro-4H-thienol[3,2-e][1,2]thiazin-one 1,1 dioxide
918-431-6 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-chloro-N,N'-bis(2,2,6,6-tetramethyl-4-piperidyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine
413-980-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-diazo-5-oxo-5,6-dihydronaphthalene-1-sulfonic acid ester mixture with 2-[bis-(2,3,5 trialkyl-4-substituted alkyl] substituted benzene
444-120-5 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-METILNICOTINATO DI CALCIO
436-050-9 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-METILNICOTINATO DI METILE
442-700-2 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-N-Phthalimidomethyl-6,11-dihydro-5H-dibenz[b,e]azepine
420-030-1 - Intermediate Individual Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-N-Phthalimidomethyl-6,11-dihydro-5H-dibenz[b,e]azepine
420-030-1 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-O-acetyl-3-O-benzyl-1,2-O-isopropylidene-5-O-mesyl-alpha-D-glucofuranose
440-210-3 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-oxo- 6H‒Dibenz[c, e] [1, 2] oxaphosphorin 6-alkyl derivative
- - Full Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
6-sulfonamide-2-(3-methoxy-propyl)-1,1-dioxo-1,2,3,4-tetrahydro-1alpha 6-thieno[3,2-e][1,2]thiazin-4-ol
928-372-8 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-tert-butyl-2-(4-nitrophenyl)-1H-pyrazolo[1,5-b][1,2,4]triazole
936-956-9 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
6-{[4-dimethylamino)-3-hydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy}-14-ethyl-7,12,13-trihydroxy-4-[(5-hydroxy-4-methoxy-4,6-dimethyloxan-2-yl)oxy]-10-(hydroxyimino)-3,5,7,9,11,13-hexamethyl-1-oxacyclotetradecan-2-one hydrochloride
928-754-4 - Intermediate Joint Intermediate Use Only View substance registered dossier
7 ALPHA
446-790-4 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7,17,28,38-tetraazatridecacyclo[24.16.2.2²,⁵.1⁸,¹².1²⁹,³³.0³,²².0⁴,¹⁹.0⁶,¹⁷.0²³,⁴³.0²⁷,³⁸.0⁴⁰,⁴⁴.0¹⁶,⁴⁶.0³⁷,⁴⁵]octatetraconta-1(42),2(48),3,5(47),6,8,10,12(46),13,15,19,21,23,25,27,29(45),30,32,34,36,40,43-docosaene-18,39-dione; 7,17,28,38-tetraazatridecacyclo[24.16.2.2²,⁵.1⁸,¹².1²⁹,³³.0³,²².0⁴,¹⁹.0⁶,¹⁷.0²³,⁴³.0²⁸,³⁹.0⁴⁰,⁴⁴.0¹⁶,⁴⁶.0³⁷,⁴⁵]octatetraconta-1(42),2(48),3,5(47),6,8,10,12(46),13,15,19,21,23,25,29,31,33,35,37(45),38,40,43-docosaene-18,27-dione
475-310-6 - NONS Individual Tonnage Data Confidential View substance registered dossier
7,7´-{propane-1,3-diylbis[imino(6-fluoro- heteromonocycldiyl)imino[2-substituted-4,1- phenylene]diazene-2,1-diyl]}dinaphthalene-polysulfonic acid, sodium salt
411-390-0 - NONS Joint Tonnage Data Confidential View substance registered dossier

Export search results to:

Categories Display

Taggad som:

(Klicka på taggen för att söka efter relevant innehåll)


Route: .live2